Yrittäjyyden ammattitutkinto - yritystoiminnan kehittäminen

Koulutus alkaa 12.4.2022 | 100% verkossa

Koulutus sopii sinulle, joka

 • Olet toiminut yrittäjänä muutaman vuoden
 • Haluat kehittää omaa yrittäjyysosaamistasi liiketoiminnan eri osa-alueilla
 • Toivot oppivasi lisää kannattavan liiketoiminnan ylläpitämisestä ja kehittämisestä, myynnistä ja markkinoinnista ja tuotteidesi tai palveluidesi kehittämisestä
Koulutus alkaa 12.4.2022.

Koulutus toteutuu 100% verkkototeutuksena. Vuorovaikuttaiset verkkokoulutuspäivät toteutuvat Zoomilla. Koulutuspäivien tallenteet ovat käytettävissä koko koulutuksen ajan. Et tarvitse erityisiä teknisiä taitoja. Tietokone ja toimiva internetyhteys tarvitaan, jotta voit osallistua koulutukseen.

Ilmoittaudu 31.3.2022 mennessä. Mukaan pääsee 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Tervetuloa!

Ilmoittautuessasi valitse listasta “Yrittäjyyden ammattitutkinto”.

Koulutuksen sisältö

Mitä tulee ottaa huomioon, kun yritys on toiminut jo muutaman vuoden? Miten omaa yrittäjyysosaamista ja itsensä johtamisen taitoja voi kehittää? Miten ajan saa riittämään? Kuinka ylläpitää ja kehittää asiakkuussuhteita? Miten tulkita kirjanpidon raportteja?  Mitä on otettava huomioon kun palkataan ensimmäinen työntekijä?

Koulutuksen painopisteitä ovat:

 • Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen
 • Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen
 • Myynti ja markkinointi
 • Taloudellisen tuloksen, sekä tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
 • Työnantajana toimiminen
Tutustu kouluttajiin

Kannattava ja mielekäs yritystoiminta edellyttää laaja-alaista osaamista liiketoiminnan osa-alueista. Yrittäjän kannattaa päivittää omaa osaamistaan jatkuvasti, jotta yritystoiminta pääsee kehittymään.

 

Toimittuaan muutaman vuoden yrittäjänä on syytä miettiä yrityksen nykyistä tilaa. Onko yritystoimintani toimivaa näin? Mitkä ovat oman yritystoimintani tavoitteet? Mitä käytännön toimia on tehtävä, jotta tavoitteet saavutetaan? Etenkin yksinyrittäjä voi kaivata tuekseen ammattilaisia, jotka opastavat sekä ylläpitämään että kehittämään menestynyttä yritystoimintaa.

 

Yrittäjyyden ammattitutkinnon yritystoiminnan kehittämisen koulutus antaa sinulle valmiudet yrityksesi toiminnan analysoimiseen ja kehittämiseen. Opit koulutuksen aikana lisää omasta yrittäjäpersoonastasi ja tavastasi toimia, myynnistä ja markkinoinnista, talouden suunnittelusta, sekä monesta muusta liiketoiminnan osa-alueesta. Lisäksi saat arvokasta henkilökohtaista ohjausta alan ammattilaisilta, jotka ovat itsekin yrittäjiä.

Koulutuksen aikana laaditaan omalle yritykselle liiketoimintasuunnitelma ja muita hyödyllisiä työkaluja, jotka ovat myös näyttöaineistoa. Koulutukseen ei sisälly kokeita tai opinnäytetyötä, vaan tutkinto suoritetaan näyttönä.

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen tukemaa. Koulutuksen hinnaksi jää 450€, joka laskutetaan 1kk kuluessa koulutuksen alkamisesta. Voit halutessasi maksaa maksun kahdessa erässä, jolloin ensimmäinen erä on 30%. Tätä summaa ei palauteta, mikäli keskeytät koulutuksen.

Lisäksi laskutetaan vapaaehtoinen Narrative Big5– persoonallisuusanalyysi (130€ + alv24%). Analyysi on oivallinen työkalu, joka auttaa ymmärtämään omaa toimintaa yrittäjänä, ja myös työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden käyttäytymistä.

HUOM! Kokopäiväiset, yelin alaiset yrittäjät voivat kysyä oman alueensa oppisopimustoimistosta maksutonta yrittäjän oppisopimusta.

Tutkinnon jälkeen on mahdollista hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä.

Ilmoittaudu koulutukseenKysy lisää

Toteutus

Koulutukseen sisältyy 11 koulutuspäivää vuoden aikana ja henkilökohtaista yritystoiminnan ohjausta. Koulutuspäivät ovat noin kolmen viikon välein tiistaisin klo 9-15.30.

Koulutus toteutuu 100% verkossa. Koulutuspäivät ovat vuorovaikutteisia, niissä keskustellaan ja on mahdollisuus kysymyksille. Lisäksi osallistujien käytössä on helppokäyttöinen verkkoympäristö materiaaleineen.

12.4.2022 – Koulutuksen aloitus

 • Tutustuminen ja esittäytymiset + tutkinnonjärjestäjän terveiset
 • Koulutuksen sisältö ja käytännön asiat

2.5.2022 – Nykytila ja kehittämiskohteet

 • Liiketoimintasuunnitelma perustana suunnitelmalliselle yritystoiminnalle
 • Nykytilan analysointi, kehittämiskohteiden tunnistaminen ja kehittämistyön
  käynnistäminen
 • Minä yrittäjänä: omat vahvuudet ja kehittämiskohteet, itsensä johtaminen.
  Narrative BIG5-analyysi.
 • Tavoitteiden määrittäminen ja strategiatyökaluihin tutustuminen
 • Yrityksen vastuullisuus, käytännön esimerkit ja oman toiminnan analysointi
 • Riskit ja niihin varautuminen

24.5.2022 - Toimintaympäristö ja markkinat

 • Asiakkuuksien nykytila ja tavoitteet jatkoon
 • Markkinatilanne nyt ja tulevaisuudessa
 • Suorat ja epäsuorat kilpailijat
 • Asiakkaalle arvoa tuottavan osaamisen tunnistaminen = ylivertainen
  kilpailuetu
 • Kumppanuudet ja verkostot toiminnan tukena

7.6.2022 - Kannattavuuteen vaikuttavat tekijät kriittisessä tarkastelussa

 • Tuote- ja palveluvalikoiman analysointi ja kehittäminen
 • Yrityksen prosessien kehittäminen
 • Asiakaskannattavuuden arviointi
 • Hinnoittelun merkitys

16.8.2022 - Tuotteistaminen

 • Tuotteistamisen kautta lisää myyntiä
 • Yritysmielikuvan kirkastaminen, sosiaalisen median merkitys brändin
  rakentamisessa
 • Liiketoimintamallin kehittäminen (mm. digitalisoinnin mahdollisuudet)

Syyskuu - 1. henkilökohtainen ohjauskeskustelu

 • Liiketoimintasuunnitelman läpikäynti
 • Etenemisohjeet

6.9.2022 - Markkinointi

 • Markkinoinnin nykytila ja kehittämiskohteet
 • Kohderyhmien valinta, kanavien valinta, mittarit
 • Markkinointisuunnitelma ja budjetointi
 • Markkinoinnin resurssit

4.10.2022 - Myynti

 • Myynnin perusteet
 • Myyntiresurssit ja osaamistarpeiden tunnistaminen
 • Myynnin mallin rakentaminen

8.11.2022 - Hinnoittelu ja laskutus

 • Katteen laskeminen
 • Maksuehdot
 • Hinnan vaikutus kannattavuuteen
 • Yritysmuodon tarkistaminen

13.12.2022 - Kassanhallinta ja talouden suunnittelu

 • Kirjanpidon raporttien tulkitseminen ja hyödyntäminen
 • Keinoja rahan riittävyyden turvaamiseen
 • Tulosennusteen laatiminen ja talouden seuranta

Tammikuu - 2. henkilökohtainen ohjauskeskustelu

 • Liiketoimintasuunnitelman läpikäynti
 • Markkinointisuunnitelman läpikäynti
 • Laskelman viimeistely

10.1.2022 – Työnantajana toimiminen

 • Henkilöstötarpeen määrittäminen
 • Erilaisia tapoja lisäresurssien hankkimiseen
 • Osaamisen kehittäminen
 • Työnantajan ja työntekijän velvoitteet
 • Ihmisten johtaminen ja viestintä

2.2.2023 - Ajankäytön hallinta ja työhyvinvointi + koulutuksen päätös

 • Taitava ajanhallinta
 • Pienyrittäjän hyvinvointi ja jaksaminen
 • Työkaluja suunnitteluun ja seurantaan
 • Koulutuksen päätös

Helmikuu 2023 - 3. henkilökohtainen ohjauskeskustelu

 • Näyttöaineiston viimeistely
 • Eteneminen koulutuksen jälkeen

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö

Leena lemola
044 0650 062
leena.lemola(at)kokolele.fi

Tutkinto

Johanna Beilinson
040 627 7010
johanna.beilinson(at)novida.fi

Kouluttajat

Leena Lemola

YRITTÄJÄ, VTM, OPETTAJA PED.

Leenalla on yli 20 vuoden kokemus kouluttajan, konsultin ja johdon tehtävistä. Työkokemusta on kertynyt koulutussektorin lisäksi meri- ja paperiteollisuudesta, käännös- ja lokalisointialalta, rahoitussektorilta ja HR-konsultoinnista. Leenan osaamisaloja ovat mm. yritystoiminnan aloittamiseen, pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen, strategiatyöskentelyyn ja henkilöstö- ja osaamisen johtamiseen liittyvät aiheet.

Sanna Olshin

TOIMITUSJOHTAJA, YRITTÄJÄ, YTM YRITTÄJYYS, OPETTAJA PED., YRITYSNEUVOJA

Sanna on valmentanut lähes 20 vuoden aikana tuhansia eri elinkaaren vaiheessa olevia pk-yrittäjiä. Erityisosaaminen: yritystoimintaa suunnittelevien ja alkutaipaleella olevien yritysten liiketoiminnan kehittäminen. Sanna toimii tämän koulutusohjelman vastuukouluttajana ja yritysvalmentajana.

Päivi Jormalainen

YRITTÄJÄ, MBA, TRADENOMI, OPETTAJA PED.

Päivi on työskennellyt koko työuransa taloushallinnon parissa: palkkatyössä kirjanpitoassistentista talousjohtajaan. Päivi palvelee eri kokoisia asiakasyrityksiä tilitoimistoyrittäjänä. Päivi on myös kokenut kouluttaja.

Linda Asikainen

TOIMITUSJOHTAJA, CO-FOUNDER

Linda on kokenut kouluttaja, joka on valmentanut, rekrytoinut ja johtanut satoja myyjiä. Linda on kasvattanut myyntiä niin pörssiyhtiössä kuin pk-sektorillakin. Lindan intohimo on valjastaa teknologia osaksi myyntiprosessia ja auttaa myyjiä tulkitsemaan sekä toimimaan datan tuomien tulosten mukaisesti. Suurin ilo ja liekki Lindaan syttyy, kun hän on pystynyt auttamaan koulutettaviaan nousemaan uudelle tasolle - löytämään itsestään uusia vahvuuksia ja voimavaroja. Linda työskentelee edelleen päivittäin kouluttamiensa aiheiden parissa miehensä kanssa perustamassaan myyntialan yhtiössä.

Kokemuksia yrittäjäkoulutuksen käyneiltä

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Sannan ammattitaito ja tieto+taito yrittäjyydestä. Monipuolinen luentojen sisältö.
Koen, että kaikkia kuullaan ja on myös tilaa keskustelulle sekä kysymyksille. Sanna on ollut tavoitettavissa tarvittaessa ja hän on ottanut kysymykset heti selvitettäväksi. Olen ollut erittäin tyytyväinen ja myös suositellut Sannaa ja koulutusta toisille yrittäjyyttä harkitseville.

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Asiantuntevaa tietoa, käytännöllistä ja hyödyllistä. Välittävä, osallistujia tukeva ja kannustava kouluttaja ja hyviä vierailevia kouluttajia. Kannustava luottamuksellinen ilmapiiri.

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Tämä on laadullisesti parhaita ja sisällöllisesti innostavimpia koulutuskokemuksia (mahdollisesti paras), mitä olen yli 20 vuotta kouluja ja opiskeluja kokeneena kohdannut. Valmentaja on poikkeuksellisen selkeä, johdonmukainen, osallistujat huomioiva ja pätevä. Tekemisestä huokuu syvä ymmärrys, osaaminen ja lämpö.

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Vastuukouluttajan tapa ohjata ja opettaa. Hänen esiintymisensä ja asioiden esittämistapa. Hänen laaja-alainen osaaminensa ja tietotaito. Hänen kiinnostuksensa kaikkeen. Innostava ja iloinen esiintyminen. Hän on aina läsnä, ei vain paikalla vain läsnä.

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Vastuukouluttajan Sannan läsnäolo, rauhallisuus ja osaaminen. Pääjärjestänä annan hänelle 10+ kaikesta. Yhdessä neuvonnassa Sannan keskusteluosaamiselle annettiin määrite "turvallinen", mikä kuvastaa tilannetta. Sannaa ei tarvitse pelätä, hän ei asetu muiden yläpuolelle ja on aidosti kiinnostunut alkavista yrityksistä ja opiskelijoista.

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Sannan ammattitaito ja tieto + taito yrittäjyydestä. Monipuolinen luentojen sisältö.
Koen, että kaikkia kuullaan ja on myös tilaa keskustelulle sekä kysymyksille. Sanna on ollut tavoitettavissa tarvittaessa ja hän on ottanut kysymykset heti selvitettäväksi. Olen ollut erittäin tyytyväinen ja myös suositellut Sannaa ja koulutusta toisille yrittäjyyttä harkitseville.