Yrittäjyyden ammattitutkinto - yritystoiminnan kehittäminen

Koulutus alkaa 6.9.2022 | 100% verkossa

Tutkinnon nimi päivittynyt alkuvuonna 2022! Entinen tutkintonimike yrittäjän ammattitutkinto.

Koulutus sopii sinulle, joka

 • Olet toiminut asiantuntijayrittäjänä jo vähintään muutamia vuosia
 • Haluat kehittää omaa yrittäjyysosaamistasi liiketoiminnan eri osa-alueilla
 • Toivot oppivasi lisää erityisesti yritystoiminnan kannattavuuteen vaikuttavista asioista ja kannattavuuden parantamisesta
 • Koet, että nyt on oikea aika kirkastaa yritystoiminnan tavoitteet ja seuraavien vuosien etenemissuunnitelma
 • Haluat hyödyntää yritystoiminnan kehittämisen ammattilaisten avun yritystoimintasi kehittämisen tukena
Koulutus alkaa 6.9.2022.

Koulutus toteutuu 100% verkkototeutuksena. Vuorovaikutteiset verkkokoulutuspäivät toteutuvat Zoomilla. Koulutuspäivien tallenteet ovat käytettävissä koko koulutuksen ajan. Et tarvitse erityisiä teknisiä taitoja. Tietokone ja toimiva internetyhteys tarvitaan, jotta voit osallistua koulutukseen.

Ilmoittaudu 21.8.2022 mennessä. Mukaan pääsee 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Tervetuloa!

Ilmoittautuessasi valitse listasta “Yrittäjyyden ammattitutkinto asiantuntijayrityksille – yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen”.

Tietoa koulutuksen järjestäjästä

Starttivalmennuksen osaavat ja kokeneet yritystoiminnan kouluttajat ovat paitsi päteviä kouluttajia, myös yrittäjiä itsekin. Olemme kouluttaneet vuosien varrella yli 4000 pienyrittäjää ja palvelemme asiakkaidemme toiveesta entistäkin enemmän juuri asiantuntijayrittäjiä.

Tutkinnonjärjestäjänä toimii Novida ammattiopisto.

Koulutuksen sisältö

Kun asiantuntija on toiminut yrittäjänä useamman vuoden, on otollinen ajankohta liikeidean uudelleen tarkastelulle. Onko yrittäjyys sellaista kuin perustamisvaiheessa tavoiteltiin? Ovatko asiakkuudet kannattavia? Onko oma ajankäyttö balanssissa työn määrään ja laskutukseen?

Asiantuntijayrityksen haasteita ovat usein esimerkiksi liikeidean vahva henkilöityminen yrittäjään, vaativat tarjousprosessit ja henkilökohtaisten myyntitaitojen korostuminen.  Tämä koulutus sopii erityisesti asiantuntijapalvelua tarjoavalle yrittäjälle, joka haluaa järkeistää yritystoimintaansa.

Koulutuksen painopisteitä ovat:

 • Yritystoiminnan nykytilan analysointi ja tavoitteiden asettaminen: koulutuksessa laaditaan toimintasuunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Yrityksen asiantuntijuuden tuotteistamisen ja brändimielikuvan kehittäminen
 • Asiantuntijapalvelun markkinointi, myynti ja asiakkuuksien kehittäminen
 • Kannattavuuteen vaikuttavien asioiden analysointi ja kehittäminen
 • Yrittäjänä jaksaminen ja resurssien järkevöittäminen
Tutustu kouluttajiin
Kuka hyötyy koulutuksesta eniten?

Koulutus sopii erityisesti eri alojen asiantuntijoille ja tietotyöläisille, jotka toimivat yrittäjinä, joko yksin, verkostossa tai pienessä tiimissä.  Ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi konsultti, kouluttaja, terapeutti, työnohjaaja, suunnittelija tai jokin muu. Asiantuntijuudella tarkoitetaan laajan koulutus- ja työtaustan perusteella kertynyttä erityisosaamista, jonka varaan yrityksen liikeidea ja palveluntarjonta rakentuu. Asiantuntijuuteen ei yleensä liity suorittavan käytännön työn tekeminen, vaan osaaminen on ns. aivotyöskentelyä.

Parhaan hyödyn osallistuja saa silloin, kun on yrittäjänä toimiessaan tunnistanut tarpeen muutokselle, mutta ei ole ollut mahdollisuutta irrottaa aikaa tai resursseja kehittämiseen. Koulutus toimii prosessinomaisena kehittämispolkuna, joka antaa ryhtiä konkreettisten muutostarpeiden tunnistamiselle, asioihin tarttumiselle ja toimeen saattamiselle.

 

Mitä koulutuksessa tehdään ja millaisia panostuksia osallistujalta odotetaan?

Koulutuksen aikana laaditaan (tai päivitetään) omalle yritykselle liiketoimintasuunnitelma ja tulosennuste, sekä muita hyödyllisiä työkaluja, jotka ovat paitsi oman yritystoiminnan kehittämisen välineitä, samalla myös näyttöaineistoa. Työkaluihin saa valmiit työpohjat ja henkilökohtaista ohjausta.

Näyttötutkinto poikkeaa huomattavasti korkea-asteen opinnoista, joissa on paljon lukemista, tenttejä ja kirjallisia tehtäviä. Tähän oman yritystoiminnan kehittämisen koulutukseen ei sisälly ns. ylimääräisiä, yleisen tason kotitehtäviä, vaan kaikki koulutuksen aikana tehtävät toimenpiteet tehdään oman yritystoiminnan kehittämiseen. Aikaa oman yritystoiminnan kehittämiseen on hyvä varata tunti, pari viikossa.

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen tukemaa. Koulutuksen hinnaksi jää 450€, joka laskutetaan 1kk kuluessa koulutuksen alkamisesta. Voit halutessasi maksaa maksun kahdessa erässä, jolloin ensimmäinen erä on 30%. Tätä summaa ei palauteta, mikäli keskeytät koulutuksen.

HUOM! Kokopäiväiset, yelin alaiset yrittäjät voivat kysyä oman alueensa oppisopimustoimistosta maksutonta yrittäjän oppisopimusta. Mikäli olet kiinnostunut oppisopimuksesta, ota yhteys oman alueesi oppisopimustoimistoon tai Novidan oppisopimustoimistoon oppisopimus@novida.fi.

Tutkinnon jälkeen on mahdollista hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä.

Ilmoittaudu koulutukseenKysy lisää

Toteutus

Koulutukseen sisältyy 11 verkkokoulutuspäivää vuoden aikana ja henkilökohtaista yritystoiminnan ohjausta. Koulutuspäivät ovat noin kolmen viikon välein tiistaisin klo 9-15.30.

Koulutus toteutuu 100% verkossa. Verkkokoulutuspäivät ovat vuorovaikutteisia, niissä keskustellaan ja on mahdollisuus kysymyksille. Lisäksi osallistujien käytössä on helppokäyttöinen verkkoympäristö materiaaleineen.

Tutkinnon osien arvioinnit ja näytöt suoritetaan koulutuksen aikana ja/tai sen päätyttyä.

6.9.2022 – Koulutuksen aloitus (huom! puolikas päivä)

 • Tutustuminen ja esittäytymiset + tutkinnonjärjestäjän terveiset
 • Koulutuksen sisältö ja käytännön asiat

20.9.2022 – Nykytila ja kehittämiskohteet

 • Liiketoimintasuunnitelma perustana suunnitelmalliselle yritystoiminnalle
 • Nykytilan analysointi, kehittämiskohteiden tunnistaminen ja kehittämistyön
  käynnistäminen
 • Minä yrittäjänä: omat vahvuudet ja kehittämiskohteet, itsensä johtaminen.
 • Tavoitteiden määrittäminen ja strategiatyökaluihin tutustuminen
 • Yrityksen vastuullisuus, käytännön esimerkit ja oman toiminnan analysointi
 • Riskit ja niihin varautuminen

11.10.2022 - Toimintaympäristö ja markkinat

 • Asiakkuuksien nykytila ja tavoitteet jatkoon
 • Markkinatilanne nyt ja tulevaisuudessa
 • Suorat ja epäsuorat kilpailijat
 • Asiakkaalle arvoa tuottavan osaamisen tunnistaminen = ylivertainen
  kilpailuetu
 • Kumppanuudet ja verkostot toiminnan tukena

8.11.2022 - Kannattavuuteen vaikuttavat tekijät kriittisessä tarkastelussa

 • Tuote- ja palveluvalikoiman analysointi ja kehittäminen
 • Yrityksen prosessien kehittäminen
 • Asiakaskannattavuuden arviointi
 • Hinnoittelun merkitys

13.12.2022 - Tuotteistaminen

 • Tuotteistamisen kautta lisää myyntiä
 • Yritysmielikuvan kirkastaminen, sosiaalisen median merkitys brändin
  rakentamisessa
 • Liiketoimintamallin kehittäminen (mm. digitalisoinnin mahdollisuudet)

Joulukuu 2022- tammikuu 2023 - 1. henkilökohtainen ohjauskeskustelu

 • Liiketoimintasuunnitelman läpikäynti
 • Etenemisohjeet

17.1.2023 - Markkinointi

 • Markkinoinnin nykytila ja kehittämiskohteet
 • Kohderyhmien valinta, kanavien valinta, mittarit
 • Markkinointisuunnitelma ja budjetointi
 • Markkinoinnin resurssit

7.2.2023 - Myynti

 • Myynnin perusteet ja myynnin merkitys
 • Myyntiresurssit ja osaamistarpeiden tunnistaminen
 • Myyntiprosessi myynnin tukena

7.3.2023 - Hinnoittelu ja laskutus

 • Katteen laskeminen
 • Maksuehdot
 • Hinnan vaikutus kannattavuuteen
 • Yritysmuodon tarkistaminen

11.4.2023 - Kassanhallinta ja talouden suunnittelu

 • Kirjanpidon raporttien tulkitseminen ja hyödyntäminen
 • Keinoja rahan riittävyyden turvaamiseen
 • Tulosennusteen laatiminen ja talouden seuranta

Huhtikuu-toukokuu 2023 - 2. henkilökohtainen ohjauskeskustelu

 • Liiketoimintasuunnitelman läpikäynti
 • Markkinointisuunnitelman läpikäynti
 • Laskelman viimeistely

9.5.2023 – Työnantajana toimiminen

 • Henkilöstötarpeen määrittäminen
 • Erilaisia tapoja lisäresurssien hankkimiseen
 • Osaamisen kehittäminen
 • Työnantajan ja työntekijän velvoitteet
 • Ihmisten johtaminen ja viestintä

13.6.2023 - Ajankäytön hallinta ja työhyvinvointi + koulutuksen päätös

 • Taitava ajanhallinta
 • Pienyrittäjän hyvinvointi ja jaksaminen
 • Työkaluja suunnitteluun ja seurantaan
 • Koulutuksen päätös

Kesä-elokuu 2023 - 3. henkilökohtainen ohjaus (aineistot)

 • Näyttöaineiston viimeistely
 • Eteneminen koulutuksen jälkeen

Syys-lokakuu 2023 - Näyttö eli tutkinnon arviointi

 • Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (30 osp)
 • Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen (60 osp)
 • Valinnainen tutkinnon osa (60 osp)

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö

Leena lemola
044 0650 062
leena.lemola(at)kokolele.fi

Tutkinto

Johanna Beilinson
040 627 7010
johanna.beilinson(at)novida.fi

Näin ilmoittaudut koulutukseen

1

Klikkaa ”Ilmoittaudu koulutukseen”, jonka jälkeen siirryt tutkinnonjärjestäjä Novidan Wilma-sivulle
2

Valitse koulutuksista haluamasi tutkintokoulutus ja klikkaa ”+”, jolloin tuote siirtyy ostoskoriin
3

Avaa ostoskori ja viimeistele ilmoittautuminen täyttämällä hakulomake

Kouluttajat

Leena Lemola

YRITTÄJÄ, VTM, OPETTAJA PED.

Leenalla on yli 20 vuoden kokemus kouluttajan, konsultin ja johdon tehtävistä. Työkokemusta on kertynyt koulutussektorin lisäksi meri- ja paperiteollisuudesta, käännös- ja lokalisointialalta, rahoitussektorilta ja HR-konsultoinnista. Leenan osaamisaloja ovat mm. yritystoiminnan aloittamiseen, pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen, strategiatyöskentelyyn ja henkilöstö- ja osaamisen johtamiseen liittyvät aiheet.

Sanna Olshin

TOIMITUSJOHTAJA, YRITTÄJÄ, YTM YRITTÄJYYS, OPETTAJA PED., YRITYSNEUVOJA

Sanna on valmentanut lähes 20 vuoden aikana tuhansia eri elinkaaren vaiheessa olevia pk-yrittäjiä. Erityisosaaminen: yritystoimintaa suunnittelevien ja alkutaipaleella olevien yritysten liiketoiminnan kehittäminen. Sanna toimii tämän koulutusohjelman vastuukouluttajana ja yritysvalmentajana.

Päivi Jormalainen

YRITTÄJÄ, MBA, TRADENOMI, OPETTAJA PED.

Päivi on työskennellyt koko työuransa taloushallinnon parissa: palkkatyössä kirjanpitoassistentista talousjohtajaan. Päivi palvelee eri kokoisia asiakasyrityksiä tilitoimistoyrittäjänä. Päivi on myös kokenut kouluttaja.

Linda Asikainen

TOIMITUSJOHTAJA, CO-FOUNDER

Linda on kokenut kouluttaja, joka on valmentanut, rekrytoinut ja johtanut satoja myyjiä. Linda on kasvattanut myyntiä niin pörssiyhtiössä kuin pk-sektorillakin. Lindan intohimo on valjastaa teknologia osaksi myyntiprosessia ja auttaa myyjiä tulkitsemaan sekä toimimaan datan tuomien tulosten mukaisesti. Suurin ilo ja liekki Lindaan syttyy, kun hän on pystynyt auttamaan koulutettaviaan nousemaan uudelle tasolle - löytämään itsestään uusia vahvuuksia ja voimavaroja. Linda työskentelee edelleen päivittäin kouluttamiensa aiheiden parissa miehensä kanssa perustamassaan myyntialan yhtiössä.

Kokemuksia yrittäjäkoulutuksen käyneiltä

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Sannan ammattitaito ja tieto+taito yrittäjyydestä. Monipuolinen luentojen sisältö.
Koen, että kaikkia kuullaan ja on myös tilaa keskustelulle sekä kysymyksille. Sanna on ollut tavoitettavissa tarvittaessa ja hän on ottanut kysymykset heti selvitettäväksi. Olen ollut erittäin tyytyväinen ja myös suositellut Sannaa ja koulutusta toisille yrittäjyyttä harkitseville.

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Asiantuntevaa tietoa, käytännöllistä ja hyödyllistä. Välittävä, osallistujia tukeva ja kannustava kouluttaja ja hyviä vierailevia kouluttajia. Kannustava luottamuksellinen ilmapiiri.

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Tämä on laadullisesti parhaita ja sisällöllisesti innostavimpia koulutuskokemuksia (mahdollisesti paras), mitä olen yli 20 vuotta kouluja ja opiskeluja kokeneena kohdannut. Valmentaja on poikkeuksellisen selkeä, johdonmukainen, osallistujat huomioiva ja pätevä. Tekemisestä huokuu syvä ymmärrys, osaaminen ja lämpö.

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Vastuukouluttajan tapa ohjata ja opettaa. Hänen esiintymisensä ja asioiden esittämistapa. Hänen laaja-alainen osaaminensa ja tietotaito. Hänen kiinnostuksensa kaikkeen. Innostava ja iloinen esiintyminen. Hän on aina läsnä, ei vain paikalla vain läsnä.

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Vastuukouluttajan Sannan läsnäolo, rauhallisuus ja osaaminen. Pääjärjestänä annan hänelle 10+ kaikesta. Yhdessä neuvonnassa Sannan keskusteluosaamiselle annettiin määrite "turvallinen", mikä kuvastaa tilannetta. Sannaa ei tarvitse pelätä, hän ei asetu muiden yläpuolelle ja on aidosti kiinnostunut alkavista yrityksistä ja opiskelijoista.

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Sannan ammattitaito ja tieto + taito yrittäjyydestä. Monipuolinen luentojen sisältö.
Koen, että kaikkia kuullaan ja on myös tilaa keskustelulle sekä kysymyksille. Sanna on ollut tavoitettavissa tarvittaessa ja hän on ottanut kysymykset heti selvitettäväksi. Olen ollut erittäin tyytyväinen ja myös suositellut Sannaa ja koulutusta toisille yrittäjyyttä harkitseville.