Yrittäjyyden ammattitutkinto asiantuntijayrityksen perustajille

100% verkkototeutus | 13.10.2022

Tutkinnon nimi päivittynyt alkuvuonna 2022! Entinen tutkintonimike yrittäjän ammattitutkinto.

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka:

 • olet oman alasi asiantuntija ja haluat siirtyä työntekijästä sivu- tai päätoimiseksi yrittäjäksi
 • sinulla on mielessäsi liikeidea, jota haluat lähteä viemään eteenpäin
 • haluat saada ajantasaista, ammattimaista tietoa ja henkilökohtaista ohjausta yritystoimintasi suunnitteluun
 • haluat laatia liikeideallesi käytännön etenemissuunnitelmat päätöksenteon tueksi

 

Asiantuntijayrittäjäksi -yrittäjäkoulutuksessa suunnitellaan oma asiantuntijayritys perustamisvalmiiksi saakka ja laaditaan omalle yritykselle liiketoimintasuunnitelma ja perustamislaskelmat, jotka käyvät starttirahahakemuksen liitteiksi.

Osallistujamme ovat motivoituneita ja tosi mielellä liikkeellä, sillä peräti yli 70% koulutuksen osallistujista perustaa yrityksen koulutuksen aikana tai heti sen jälkeen. Yritystä ei luonnollisestikaan ole pakko perustaa – sen valinnan tekee jokainen itse. Saat koulutuksesta valmiudet yrityksen perustamiseen.

Koulutuksen aikana suoritetaan Opetushallituksen virallinen yrittäjyyden ammattitutkinto, josta saat tutkintotodistuksen.

Koulutus alkaa 13.10.2022.

Koulutus toteutuu 100% verkkokoulutuksena. Vuorovaikutteisissa verkkokoulutuspäivissä keskustellaan ja on myös pienryhmätyöskentelyä. Ellet pääse koulutuspäivään livenä, voit katsoa tallenteen jälkikäteen sinulle sopivana ajankohtana.

Et tarvitse osallistumista varten erityisiä teknisiä taitoja. Tietokone/älylaite ja internetyhteys on oltava käytettävissä.

Ilmoittaudu 30.9.2022 mennessä. Mukaan pääsee 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Tervetuloa!

Ilmoittautuessasi valitse listasta “Yrittäjyyden ammattitutkinto asiantuntijayrityksille, yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen” .

 

Tutkinnonjärjestäjä Novidan Johanna Beilinson on ilmoittautuneisiin yhteydessä ennen koulutuksen alkamista.

Tietoa koulutuksenjärjestäjästä

Starttivalmennus on yritysten perustamiseen ja kehittämiseen erikoistunut koulutusalan yritys, jonka asiakkaat edustavat erityisesti asiantuntija- ja tietotyön aloja. Koulutuksen vetäjä Sanna Olshin on kouluttanut 20 vuoden aikana yli 4000 yrityksen perustajaa. Hän on pedagogisesti pätevä ja kokenut kouluttaja ja asiantuntijayrittäjä itsekin.

Tutkinnonjärjestäjä on Novida ammattiopisto.

Koulutuksen sisältö

Asiantuntijasta yrittäjäksi on monta eri reittiä: halu päättää itse omasta työstä, sen sisällöstä, työajoista ja palkkauksesta, ristiriitaiset kokemukset palkkatyöstä arvoristiriitoineen, johtamisongelmineen tai kasvavine paineineen, halu tehdä asiat omalla tavalla tai palvella asiakkaita paremmin.

Kun yrittäjyyskipinä on syttynyt, sen eteenpäin saattamiseksi tarvitaan oikeaa tietoa ja työkaluja. Asiantuntijayrittäjäksi yrittäjyyden ammattitutkinto vastaa näihin kysymyksiin: Mitä tulee ottaa huomioon kun asiantuntija ryhtyy yrittäjäksi? Miten yrittäjyys ja palkkatyö eroaa toisistaan?  Miten tuotteistan osaamistani? Mistä löydän asiakkaita? Miten omaa osaamista myydään ja hinnoitellaan? Mitkä ovat yrittäjän velvoitteet? Miten saan yritystoiminnasta kannattavaa?

Koulutuksen painopisteitä ovat:

 • Omien yrittäjyysmotiivien kirkastaminen: Miksi haluan yrittäjäksi ja mitä sillä tavoittelen?
 • Oman osaamisen tunnistaminen ja tuotteistaminen
 • Markkinatilanteen analysointi: Asiakaskohderyhmien valinta, kilpailutilanteen selvittäminen ja verkostokumppaneiden tunnistaminen
 • Asiantuntijabrändin kirkastaminen, markkinointi ja myynti
 • Yrittäjän vastuut ja velvoitteet, mutta myös mahdollisuuksien havaitseminen
 • Kannattavan yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksen perustamislaskelmat
Tutustu kouluttajiin

Kuka hyötyy koulutuksesta eniten?

Koulutus sopii erityisesti eri alojen asiantuntijoille ja tietotyöläisille, jotka toimivat palkkatyössä, mutta ajatuksissa on perustaa yritys. Ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi konsultti, kouluttaja, terapeutti, työnohjaaja, suunnittelija tai jokin muu. Asiantuntijuudella tarkoitetaan laajan (korkea)koulutus- ja työtaustan perusteella kertynyttä erityisosaamista, jonka varaan yrityksen liikeidea ja palveluntarjonta rakentuu. Asiantuntijuuteen ei yleensä liity suorittavan käytännön työn tekeminen, vaan osaaminen on ns. aivotyöskentelyä.

Parhaan hyödyn osallistuja saa silloin, kun yritystä ei ole vielä perustettu, mutta yrittäjyys kiehtoo ajatuksena yhä enemmän ja tiedonjano on syttynyt, mutta kokemus on, ettei omin voimin pääse eteenpäin, sillä tieto on hajallaan. Koulutus toimii prosessinomaisena oman yrityksen suunnittelun polkuna, joka antaa ryhtiä liikeidean saattamiseksi perustamisvalmiiksi yritykseksi.

Koulutus on tarkoitettu erityisesti työssäkäyville asiantuntijoille. Te-toimiston asiakkaille suosittelemme ensisijaisesti työvoimapoliittista yrittäjäkoulutusta, josta saat lisätietoja oman alueesi Te-toimistosta. Te-toimiston asiakkaiden on mahdollista osallistua tähän koulutukseen, mikäli Te-toimistosta on myönnetty osallistumisoikeus tutkintokoulutukseen ennen ilmoittautumisajan päätyttyä.

 

Mitä koulutuksessa tehdään ja millaisia panostuksia osallistujalta odotetaan?

Koulutuksen aikana laaditaan omalle yritykselle liiketoimintasuunnitelma ja perustamislaskelmat sekä muita hyödyllisiä työkaluja, jotka ovat paitsi oman yritystoiminnan suunnittelun välineitä, samalla näyttöaineistoa. Työkaluihin saa valmiit työpohjat ja henkilökohtaista ohjausta. Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut on koettu osallistujapalautteiden mukaan erittäin hyödyllisiksi.

Näyttötutkinto poikkeaa huomattavasti korkea-asteen opinnoista, joissa on paljon lukemista, tenttejä ja kirjallisia tehtäviä. Tähän oman yritystoiminnan suunnittelun koulutukseen ei sisälly ns. ylimääräisiä, yleisen tason kotitehtäviä, vaan kaikki koulutuksen aikana tehtävät toimenpiteet tehdään oman yritystoiminnan suunnitteluun liittyen, jolloin yritys on suunniteltu perustamisvalmiiksi koulutuksen päättyessä. Aikaa oman yritystoiminnan  suunnitteluun on hyvä varata tunti, pari viikossa. Koulutukseen osallistuminen on mahdollista palkkatyön ohessa.

Hinta

Koulutus on valtion tukemaa. Opiskelijamaksu on 450 €, joka laskutetaan kahdessa erässä. Koulutuksen alkamisen jälkeen laskutetaan 30 %. Tätä osuutta ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen.

Tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea Työllisyysrahaston 414 €:n ammattitutkintostipendiä.

Ilmoittaudu koulutukseenKysy lisää

Toteutus

Koulutuksen kesto on 12 kk, jonka aikana on 11 verkkokoulutuspäivää. Verkkokoulutuspäivät ovat noin kuukauden välein torstaisin (huom. poikkeus 17.5.2023 on keskiviikko)  klo 09-15:30. Voit osallistua koulutuspäiviin livenä tai katsomalla tallenteita jälkikäteen. Koulutuspäivien tallenteet ovat käytettävissä koko koulutuksen ajan.

Tutkinnon osien arvioinnit ja näytöt suoritetaan koulutuksen aikana ja/tai sen päätyttyä.

13.10.2022 – Orientaatio (huom. puolikas päivä)

   • Tutustuminen ja esittäytymiset + tutkinnonjärjestäjän terveiset
   • Koulutuksen sisältö
   • Oman yritystoiminnan tavoitteet
   • Liiketoimintasuunnitelman rakenne

27.10.2022 – Oman osaamisen tuotteistaminen

 • Oman osaamisen sanoittaminen
 • Asiakkaat ja verkostot
 • Tuoteideointi

24.11.2022 – Toimintaympäristö ja markkinointi

 • Asiakkaat, kilpailijat, yhteistyökumppanit
 • Tulevaisuuden ennakointi
 • Markkinointikeinot

15.12.2022 – Yrityksen perustaminen ja yrittäjän velvoitteet

 • Yritysmuodot, verotus, tulojen nostaminen omasta yrityksestä
 • Yrityksen nimen valinta, yrityksen rekisteröinti
 • Yrittäjän velvoitteet: yel, verotus ja arvonlisäverotus, kirjanpito,
  luvat
 • Starttiraha

19.1.2023 – Asiantuntijabrändin rakentaminen

   • Ammattilaisbrändin rakentaminen käytännössä
   • Sosiaalinen media brändityössä
   • Oman osaamisen esilletuominen ja jakaminen

16.2.2023 – Asiantuntijapalvelun myyntityö

 • Asiakassegmentointi
 • Myyntiprosessi
 • Asiantuntijapalvelun hinnoittelu
 • Asiakkuuksien hoitaminen

16.3.2023 – Yrityksen perustamislaskelmat

 • Perustamislaskelma ja rahoituslähteet
 • Hinnoittelun vaikutus kannattavuuteen
 • Kannattavuuslaskelma, myyntibudjetti ja tulosbudjetti

20.4.2023 – Pienyrittäjän juridiikka

 • Tarjous, sopimus, osakassopimus
 • Riskeihin varautuminen
 • Tietosuoja

17.5.2023 – Taloushallinto

 • Kirjanpidon perustehtävät
 • Kirjanpitäjän valinta
 • Talouden seuranta, myynti- ja ostoreskontra
 • Kassanhallinnan keinot

15.6.2023 – Vaikuttava esiintyminen

 • Asiantuntijana vaikuttaminen, esiintymisen kieli
 • Persoona peliin!
 • Digiesiintyminen

24.8.2023 – Ajankäytön hallinta ja työhyvinvointi + koulutuksen päätös

 • Työkaluja suunnitteluun ja seurantaan
 • Pienyrittäjän työterveys ja hyvinvointi.
 • Koulutuksen päätös: todistusten jako, palautteet; miten tästä
  eteenpäin?

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö

Sanna Olshin
044 500 5255
sanna.olshin(at)starttivalmennus.fi

Tutkinto

Johanna Beilinson
040 627 7010
johanna.beilinson(at)novida.fi

Näin ilmoittaudut koulutukseen

1

Klikkaa ”Ilmoittaudu koulutukseen”, jonka jälkeen siirryt tutkinnonjärjestäjä Novidan Wilma-sivulle
2

Valitse koulutuksista haluamasi tutkintokoulutus ja klikkaa ”+”, jolloin tuote siirtyy ostoskoriin
3

Avaa ostoskori ja viimeistele ilmoittautuminen täyttämällä hakulomake

Kouluttajat

Sanna Olshin

TOIMITUSJOHTAJA, YRITTÄJÄ, YTM YRITTÄJYYS, OPETTAJA PED., YRITYSNEUVOJA

Sanna on valmentanut lähes 20 vuoden aikana tuhansia eri elinkaaren vaiheessa olevia pk-yrittäjiä. Erityisosaaminen: yritystoimintaa suunnittelevien ja alkutaipaleella olevien yritysten liiketoiminnan kehittäminen. Sanna toimii tämän koulutusohjelman vastuukouluttajana ja yritysvalmentajana.

Päivi Jormalainen

YRITTÄJÄ, MBA, TRADENOMI, OPETTAJA PED.

Päivi on työskennellyt koko työuransa taloushallinnon parissa: palkkatyössä kirjanpitoassistentista talousjohtajaan. Päivi palvelee eri kokoisia asiakasyrityksiä tilitoimistoyrittäjänä. Päivi on myös kokenut kouluttaja.

Kokemuksia yrittäjäkoulutuksista

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Sannan ammattitaito ja tieto+taito yrittäjyydestä. Monipuolinen luentojen sisältö.
Koen, että kaikkia kuullaan ja on myös tilaa keskustelulle sekä kysymyksille. Sanna on ollut tavoitettavissa tarvittaessa ja hän on ottanut kysymykset heti selvitettäväksi. Olen ollut erittäin tyytyväinen ja myös suositellut Sannaa ja koulutusta toisille yrittäjyyttä harkitseville.

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Asiantuntevaa tietoa, käytännöllistä ja hyödyllistä. Välittävä, osallistujia tukeva ja kannustava kouluttaja ja hyviä vierailevia kouluttajia. Kannustava luottamuksellinen ilmapiiri.

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Tämä on laadullisesti parhaita ja sisällöllisesti innostavimpia koulutuskokemuksia (mahdollisesti paras), mitä olen yli 20 vuotta kouluja ja opiskeluja kokeneena kohdannut. Valmentaja on poikkeuksellisen selkeä, johdonmukainen, osallistujat huomioiva ja pätevä. Tekemisestä huokuu syvä ymmärrys, osaaminen ja lämpö.

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Vastuukouluttajan tapa ohjata ja opettaa. Hänen esiintymisensä ja asioiden esittämistapa. Hänen laaja-alainen osaaminensa ja tietotaito. Hänen kiinnostuksensa kaikkeen. Innostava ja iloinen esiintyminen. Hän on aina läsnä, ei vain paikalla vain läsnä.

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Vastuukouluttajan Sannan läsnäolo, rauhallisuus ja osaaminen. Pääjärjestänä annan hänelle 10+ kaikesta. Yhdessä neuvonnassa Sannan keskusteluosaamiselle annettiin määrite "turvallinen", mikä kuvastaa tilannetta. Sannaa ei tarvitse pelätä, hän ei asetu muiden yläpuolelle ja on aidosti kiinnostunut alkavista yrityksistä ja opiskelijoista.

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Sannan ammattitaito ja tieto + taito yrittäjyydestä. Monipuolinen luentojen sisältö.
Koen, että kaikkia kuullaan ja on myös tilaa keskustelulle sekä kysymyksille. Sanna on ollut tavoitettavissa tarvittaessa ja hän on ottanut kysymykset heti selvitettäväksi. Olen ollut erittäin tyytyväinen ja myös suositellut Sannaa ja koulutusta toisille yrittäjyyttä harkitseville.