Yrittäjyyden ammattitutkinto

100 % verkossa | Koulutus alkaa 23.2.2022

Koulutus on tarkoitettu

Koulutus on tarkoitettu Tehy ry:n jäsenille, jotka:
 • Suunnittelevat yrityksen perustamista
 • Ovat juuri perustaneet yrityksen
 • Haluavat siirtyä sivutoimisesta päätoimisiksi yrittäjiksi

Saat koulutuksessa ajantasaista tietoa yritystoiminnan suunnittelusta ja yrityksen perustamistoimista, sekä apua liiketoimintasuunnitelman ja laskelmien laatimisessa

Koulutus on 100% verkkototeutus. Webinaarit ovat kolmen viikon välein keskiviikkoisin klo 9-12.

Webinaaritallenteet ovat katsottavissa jälkikäteen, joten yksittäiset poissaolot eivät haittaa.

Ilmoittaudu 23.2.2022 mennessä.

Mukaan pääsee 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. (huom! Samanaikaisesti ei voi suorittaa toista ammatillista tutkintoa.)

Jokaisen koulutukseen hakeutuneen kanssa käydään henkilökohtainen puhelinkeskustelu, jolla varmistetaan tutkintokelpoisuus ja soveltuvuus koulutukseen.

Ilmoitathan ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kohdassa Tehy:n 7-numeroisen jäsennumerosi.

Koulutuksen sisältö

Mikä muuttuu, kun työntekijä ryhtyy yrittäjäksi? Miten osaamista myydään ja hinnoitellaan? Mistä löydän asiakkaita? Mitkä ovat yrittäjän velvoitteet?

Koulutuksen painopisteitä ovat:

 • Oman osaamisen tuotteistaminen
 • Markkinointi ja myyntitaidot
 • Kannattavan liiketoiminnan suunnittelu
Tutustu kouluttajiin

Kannattava yrittäjyys edellyttää maksavia asiakkaita, jotka voivat olla yksityishenkilöitä, yrityksiä tai hankintojen kautta ostavia julkisyhteisöjä. Yrittäjyyteen liittyy näkyvyyden ja myyntitaitojen lisäksi hinnoittelutaidot, kannattavuuden seuranta, yrittäjyyden lakisääteiset velvoitteet, asiakkuuden hoitaminen ja monet muut asiat, joihin tämä koulutus antaa valmiudet. Koulutuksen aikana suunnitellaan oma yritys perustamisvalmiuteen saakka. Osallistujat suorittavat yrittäjyyden ammattitutkinnon.

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen tukemaa. Osallistujan maksettavaksi jää 450€ omavastuu. Kokopäiväiset, yelin alaiset yrittäjät voivat kysyä maksutonta oppisopimusta oppisopimustoimistosta. Tutkinnon jälkeen on mahdollista hakea Työllisyysrahastolta 400€ stipendiä. Tehy ry tukee yrittäjän ammattitutkinnon suorittaneita osallistujia 50 eurolla tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Ilmoittaudu koulutukseenKysy lisää

Toteutus

Toteutus 100% verkkokoulutuksena. Webinaarit ovat kolmen viikon välein keskiviikkoisin klo 9-12

HUOM! Verkkokoulutus ei edellytä erityisiä teknisiä taitoja tai laitteita. Webinaareissa on yhtälailla mahdollisuus keskusteluille ja kysymyksille.

23.2.2022 Orientaatio

 • Tehy ry:n palvelut yrittäjille
 • Tutustuminen ja esittäytymiset
 • Tutkinnonjärjestäjän terveiset ja näyttöinfo
 • Koulutuksen sisältö
 • Oman yritystoiminnan tavoitteet ja liikeidean kirkastaminen
 • Liiketoimintasuunnitelman rakenne

16.3.2022 Toimintaympäristö ja markkinat

 • Asiakaskohderyhmien valinta
 • Kilpailutilanne
 • Yhteistyökumppanit ja viranomaiset
 • Tulevaisuuden ennakointi

6.4.2022 Tuotteistaminen

 • Oman osaamisen tunnistaminen
 • Oman palvelun tuotteistaminen
 • Yritysmielikuvan rakentaminen

27.4.2022 Markkinointi ja myynti

 • Kohderyhmien valinta, kanavien valinta, mittarit
 • Markkinointisuunnitelma
 • Myynnin malli
 • Asiakassuhteen hoitaminen

18.5.2022 Yrityksen perustaminen ja yrittäjän velvoitteet

 • Yrityksen nimen ja toimialan valinta, yrityksen rekisteröinti
 • Yritysmuodot, verotus, arvonlisäverotus, tulojen nostaminen omasta yrityksestä
 • Kevytyrittäjyys vs. yrittäjyys
 • Yrittäjän sosiaaliturva

8.6.2022 Viranomaisvelvoitteet

 • Luvat ja ilmoitukset, lääkeluvat
 • Toiminnan laajentaminen
 • Vakuutukset
 • Tietosuoja

17.8.2022 Verkkokaupan perusteet

 • Alustan valinta
 • Sisällöntuotanto
 • Toimitusehdot (maksaminen, palautukset, reklamaatiot, toimitukset)
 • Kustannusrakenne

7.9.2022 Kannattavuuslaskelma 1.

 • Perustamiskulut ja rahoituslaskelma
 • Rahoituslähteet ja starttiraha
 • Kuukauden kannattavuuslaskelma

28.9.2022 Kannattavuuslaskelma 2.

 • Myyntibudjetti
 • Hinnoittelu
 • Asiakaskannattavuuden parantaminen
 • Kolmen vuoden tulosbudjetti

Marraskuu 2022 Kahden tutkinnon osan arviointi

 • Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen 30 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen 60 osp

2.11.2022 Hankinnat

 • Julkisten hankintojen perusteet
 • Erilaiset hankinnat ja niihin osallistuminen
 • Miten onnistua hankintamenettelyssä ja laatia myyvä tarjous

23.11.2022 Taloushallinto

 • Kirjanpidon perustehtävät
 • Kirjanpitäjän valinta
 • Talouden seuranta
 • Myynti- ja ostoreskontra

14.12.2022 Pienyrittäjän juridiikka

 • Tarjous, sopimus, osakassopimus
 • Riskeihin varautuminen
 • Tietosuoja

11.1.2023 Digimarkkinointi

 • Sisällöntuotanto
 • Somemainonta
 • Hakukonenäkyvyys
 • Markkinoinnin tunnusluvut

25.1.2023 Ajankäytön hallinta ja työhyvinvointi. Koulutuksen päätös.

 • Pienyrittäjän hyvinvointi ja jaksaminen
 • Työkaluja suunnitteluun ja seurantaan
 • Koulutuksen päätös

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö

Sanna Olshin
044 500 5255
sanna.olshin(at)starttivalmennus.fi

Tutkinto

Johanna Beilinson
040 627 7010
johanna.beilinson(at)novida.fi

Kouluttaja

Sanna Olshin

Starttivalmennus Oy
TOIMITUSJOHTAJA, YRITTÄJÄ, YTM YRITTÄJYYS, OPETTAJA PED., YRITYSNEUVOJA

Sanna on valmentanut lähes 20 vuoden aikana tuhansia eri elinkaaren vaiheessa olevia pk-yrittäjiä. Erityisosaaminen: yritystoimintaa suunnittelevien ja alkutaipaleella olevien yritysten liiketoiminnan kehittäminen. Sanna toimii tämän koulutusohjelman vastuukouluttajana ja yritysvalmentajana.

Kokemuksia yrittäjäkoulutuksesta

OpiskelijaYrittäjän ammattitutkinto

Sannan ammattitaito ja tieto+taito yrittäjyydestä. Monipuolinen luentojen sisältö.
Koen, että kaikkia kuullaan ja on myös tilaa keskustelulle sekä kysymyksille. Sanna on ollut tavoitettavissa tarvittaessa ja hän on ottanut kysymykset heti selvitettäväksi. Olen ollut erittäin tyytyväinen ja myös suositellut Sannaa ja koulutusta toisille yrittäjyyttä harkitseville.

OpiskelijaYrittäjän ammattitutkinto

Asiantuntevaa tietoa, käytännöllistä ja hyödyllistä. Välittävä, osallistujia tukeva ja kannustava kouluttaja ja hyviä vierailevia kouluttajia. Kannustava luottamuksellinen ilmapiiri.

OpiskelijaYrittäjän ammattitutkinto

Tämä on laadullisesti parhaita ja sisällöllisesti innostavimpia koulutuskokemuksia (mahdollisesti paras), mitä olen yli 20 vuotta kouluja ja opiskeluja kokeneena kohdannut. Valmentaja on poikkeuksellisen selkeä, johdonmukainen, osallistujat huomioiva ja pätevä. Tekemisestä huokuu syvä ymmärrys, osaaminen ja lämpö.

OpiskelijaYrittäjän ammattitutkinto

Vastuukouluttajan tapa ohjata ja opettaa. Hänen esiintymisensä ja asioiden esittämistapa. Hänen laaja-alainen osaaminensa ja tietotaito. Hänen kiinnostuksensa kaikkeen. Innostava ja iloinen esiintyminen. Hän on aina läsnä, ei vain paikalla vain läsnä.

OpiskelijaYrittäjän ammattitutkinto

Vastuukouluttajan Sannan läsnäolo, rauhallisuus ja osaaminen. Pääjärjestänä annan hänelle 10+ kaikesta. Yhdessä neuvonnassa Sannan keskusteluosaamiselle annettiin määrite "turvallinen", mikä kuvastaa tilannetta. Sannaa ei tarvitse pelätä, hän ei asetu muiden yläpuolelle ja on aidosti kiinnostunut alkavista yrityksistä ja opiskelijoista.

OpiskelijaYrittäjän ammattitutkinto

Sannan ammattitaito ja tieto + taito yrittäjyydestä. Monipuolinen luentojen sisältö.
Koen, että kaikkia kuullaan ja on myös tilaa keskustelulle sekä kysymyksille. Sanna on ollut tavoitettavissa tarvittaessa ja hän on ottanut kysymykset heti selvitettäväksi. Olen ollut erittäin tyytyväinen ja myös suositellut Sannaa ja koulutusta toisille yrittäjyyttä harkitseville.