Tutkintokoulutukset

Ota yhteyttä

Starttivalmennus Oy toimii tutkinnonjärjestäjien koulutuskumppanina.

Starttivalmennus Oy tarjoaa yrittäjyyskoulutuksia lähi- ja verkkototeutuksina yritystoimintaa suunnitteleville tai jo yrittäjänä toimiville, oppilaitoksille, yritysneuvonnan avuksi, työllisyydenhoitoon ja hankkeille koko Suomen alueella.

Yrittäjän ammattitutkinto verkossa

Yritystoimintaa suunnitteleville

Uusi ryhmä alkaa joka toinen kuukausi.
Seuraava kurssi alkaa 3.2.2021.

Yrittäjyysopinnot oppilaitoksille

Jatkuva haku

Lue lisää koulutusvaihtoehdoista