Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto - työnjohtaja

verkkokoulutus | 10/2021

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka toimit tuotannollisella alalla työnjohtotehtävissä ja

 • olet kiinnostunut prosessien kehittämisestä ja tuottavuuden parantamisesta leanin avulla
 • haluat oppia mittaroimaan tavoitteita ja tuloksia
 • haluat kehittää työnjohto-osaamistasi ja päivittäisjohtamisen käytänteitä
 • haluat oppia kohdentamaan resursseja ja vähentää tulipalojen sammuttelua
 • pidät laatua ja turvallisuutta asioina, joiden kuuluu sisältyä päivittäiseen työskentelykulttuuriin

Koulutuksen sisältö

Lean-painotteisessa työnjohtajakoulutuksessa opit määrittämään nykytilan ja tavoitetilan, tunnistamaan pullonkauloja ja mittaroimaan toimintaa. Saat lisäoppia myös talouden ja henkilöstön johtamisesta. Keskityt omassa työssäsi valitsemaasi kehityskohteeseen:

a) Päivittäinen johtaminen

b) Tavoitetilan prosessi käytäntöönvienti

c) 5S-metenelmän käyttöönotto valitulla alueella.

Osallistujat suorittavat Opetushallituksen alaisen tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon, jonka ammattinimikkeenä on työnjohtaja.

Tutustu kouluttajiin
Koulutus alkaa 6.10.2021.

Koulutuspaikka: Toteutus 100% verkkokoulutuksena Zoomilla.

Koulutukseen sisältyy vuoden aikana 8 koulutuspäivää (klo 9–15.30) noin kerran kuukaudessa, yrityskohtaista ohjausta ja opittujen asioiden käytäntöönvientiä omassa työssä.

Mukaan pääsee 15 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä

Ilmoittautuessasi valitse listasta “Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto”. Ilmoittautuneisiin ollaan yhteydessä mahdollisimman pian.

Hinta

Koulutuksen hinta on 590€. Maksu voidaan osoittaa työnantajalle. Tutkinnon jälkeen on mahdollista hakea Työllisyysrahaston 400 euron stipendiä.

Voit myös kysyä oman alueesi oppisopimustoimistosta mahdollisuutta suorittaa koulutus oppisopimuksella.

Tutkinnonjärjestäjänä toimii Novida.

Ilmoittaudu koulutukseenKysy lisää

Toteutus

6.10.2021 – Orientaatio (1/2 päivä klo 9-12)

 • Koulutuksen tavoitteet ja sisältö
 • Käytännön asiat
 • Tutkintoinfo

8.10.2021 – Teollisen työnjohdon perusteet

 • Leanin ydinperiaatteet: mitä lean on ja mitä ei ole
 • Jatkuvan parantamisen yrityscaset eri toimialueilla
 • Käytännönläheiset menetelmät tuottavuuden parantamiseen
 • Johtamisen periaatteet

29.10.2021 – Tuotannon nykytilan analyysi

 • Arvovirtakartoituksen perusteet
 • Nykytilan analysointi ja ylätason kuvauksen luominen
 • Kehityskohteiden valinta
 • Prosessien mittaaminen

1-18.11.2021 - 1. yrityskohtainen ohjaustapaaminen

 • Valittujen kehitysalueiden läpikäynti
 • Tavoitteiden asettaminen
 • Nykytilan mittariston keskustelu

19.11.2021 – Tuotannon johtaminen

 • Tavoitteiden seuranta, johtaminen/jatkuva parantaminen
 • Päivittäinen johtaminen
 • Prosessien johtaminen ja mittaaminen
 • Systemaattinen ongelmanratkaisu
 • Laatumittarit ja laadun seuranta
 • Viestintä, palaverikäytänteet

10.12.2021 – Kannattava ja tuottava toiminta

 • Tulosyksikön tuloksellisuuden tavoitteet, mittarit ja seuranta, raportointi
 • Hinnoittelu, katelaskenta
 • Kustannusten hallinta
 • Talouden tunnusluvut, henkilöstön tunnusluvut
 • Budjetointi

14.1.2022 – Tavoitetilan asettaminen

 • Tavoitetilan kuvaaminen
 • Kehityspotentiaalin tunnistaminen
 • Lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitetilan asettaminen
 • Työvaiheiden vakioinnin suunnittelu ja standardin kuvaaminen
 • Tavoitetilan käytäntöönviennin suunnittelu

4.2.2022 – Henkilöstön osaamisen kehittäminen

 • Kehittämistarpeiden tunnistaminen
 • Muutosjohtaminen
 • Kehittämissuunnitelman laatiminen
 • Työhyvinvoinnin tukeminen

25.2.2022 – Työlainsäädäntö

 • Työehtosopimus
 • Esimiehen oikeudet ja velvollisuudet
 • Työnjohto-oikeus

28.2-17.3.2022 – 2. yrityskohtainen ohjaustapaaminen

 • Kehityskohteiden läpikäynti
 • Nykytilan ja tavoitetilan ero?
 • Tuloksista oppiminen – haasteiden läpikäynti
 • Kehitystyökalujen käyttöön liittyvä keskustelu

18.3.2022 – Koulutusjakson päätös

 • Kehittämistoimien läpikäynti yhdessä oppien
 • Jatkokehitystarpeet
 • Yhteenveto ja palautteet
 • Eteneminen: työssäoppiminen opittua soveltaen 30.9.2022 saakka -> tutkinnon arviointi

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö

Sanna Olshin
044 500 5255
sanna.olshin@starttivalmennus.fi

Tutkinto

Kari Mäenpää
050 376 1063
kari.maenpaa@novida.fi

Kouluttajat

Teemu Elomaa

Lean5 Europe Oy
PARTNER, PROJEKTIJOHTAJA, LEAN-ASIANTUNTIJA

Teemun ydinosaamista on Lean-menetelmien kouluttaminen ja konkreettinen prosessien kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa mitattavin tuloksin. Kouluttajana Teemu on selkeä ja vuorovaikutteinen. Lukuisten eri toimialojen kehittämishankkeiden vetovastuullisena Teemulla on todella kattava kokemus projektinhallinnasta, henkilöstön muutosjohtamisesta, esimies- ja johtoryhmävalmennuksista, prosessien kehittämisestä ja tuottavuuden jatkuvasta parantamisesta.

Toivo Koski

Tulosakatemia Oy
TOIMITUSJOHTAJA, YRITTÄJÄ, KTT, DI

Toivo on palkittu talouskouluttaja, jolla on yli 20 vuoden kokemus liiketoiminnan suunnittelusta, sisäisestä ja ulkoisesta laskentatoimesta, rahoituksesta ja pääomasijoitustoiminnasta asiakkainaan pörssi- ja pk-yrityksiä. Toivo on toiminut useiden yritysten hallituksen jäsenenä, pääomasijoitusrahaston sijoitusjohtajana sekä Helsingin Kauppakorkeakoulun Yrittäjyyden maisteriohjelman johtajana. Hän kouluttaa mm. Kauppakamarin Business Controller-, Toimitusjohtaja- ja Hyvä hallitusjäsen- kursseilla, Aalto yliopiston, Tampereen kesäyliopiston ja Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutus ja MBA-kursseilla.

Leena Lemola

Koulutus ja konsultointi Leena Lemola
YRITTÄJÄ, VTM, OPETTAJA PED.

Leenalla on yli 20 vuoden kokemus kouluttajan, konsultin ja johdon tehtävistä. Työkokemusta on kertynyt koulutussektorin lisäksi meri- ja paperiteollisuudesta, käännös- ja lokalisointialalta, rahoitussektorilta ja HR-konsultoinnista. Leenan osaamisaloja ovat mm. yritystoiminnan aloittamiseen, pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen, strategiatyöskentelyyn ja henkilöstö- ja osaamisen johtamiseen liittyvät aiheet.

Inga Koskinen

LAKIMIES, YRITTÄJÄ, OTK, VT

Inga on kokenut kouluttaja, jolla on yli 30 vuoden kokemus asiakirjojen laatimisesta, riitojen hoitamisesta, sovintojen edistämisestä sekä valmentamisesta sopimus- ja työsuhdeasioissa. Inga on toiminut lakimiehenä valtakunnallisessa yrittäjäjärjestössä ja pankissa. Ingan käytännönläheisten valmennusten tavoitteena on ristiriitojen välttäminen ja sopimusten hyödyntäminen yrityksen liiketoiminnassa.

Kokemuksia Starttivalmennuksen koulutuksista

OpiskelijaJohtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Asiantuntevat ja innostavat kouluttajat, joilla käytännönläheinen ote ja kyky kertoa asioista. Lähden avoimin mielin soveltamaan koulutuksesta saaduin eväin!

OpiskelijaJohtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Keskustelut ryhmän kanssa ovat huippuja.

OpiskelijaJohtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Runsaat käytännön esimerkit, joita voi soveltaa omaan työhön. Kirjoitin kynä sauhuten!