Yrittäjätarina

Tarja Finni

Asiantuntijayrittäjän koulutus toi vahvistusta omille ajatuksille ja rohkaisi kohti yrittäjyyttä

Yrittäjyys | Yrittäjätarina | Markkinointipäällikkö & projektinhallinnan ammattilainen

“Yrittäjän tulee olla rohkea ja luottaa omaan näkemykseensä, mutta viisaus on sitä, että uskaltaa ja ymmärtää myös muuttaa mielipidettään”

Tarja FinniAsiantuntijayrittäjäksi - yrittäjyyden ammattitutkinnon suorittanut
Tarja Finnin yrittäjätarina, kuva yrittäjästä
Tarja Finni on Helsingissä asuva luovien, digitaalisten sisältöjen projektinhallinnan ammattilainen, joka asiantuntijayrittäjän koulutuksen kautta löysi vahvistusta ajatuksilleen ja haaveilleen yrittäjäksi ryhtymisestä. Hänen yrityksensä Headquarters by Pipeline Oy tekee markkinointiviestinnän projektijohtamista sekä -suunnittelua, kampanjasuunnittelua ja strategiatyötä. Lue, millainen on Tarjan yrittäjätarina.

Projektinhallinnan rautaista osaamista

Tarjan pitkä ja monivaiheinen ura visuaalisten sisältöjen projektitöiden parissa on luonut hänelle vahvaa ja monialaista osaamista.

”Olin lähes 20 vuotta MTV3:n uutis- ja ajankohtaistoimituksessa töissä. Olin siellä ensin graafisena suunnittelijana ja etenin vuosien kuluessa projektinhallinnan tehtäviin. Tein muun muassa tuotantosuunnittelua ja visuaalista suunnittelua, sekä erilaisia teknisiä implementaatioita. Televisioalaa ei oikein opi mitenkään muuten kuin olemalla televisiossa töissä. Siellä on niin eri ympäristöt ja kaikki tekniset vempeleet, että se tulee tutuksi vain tekemällä. Työskentelin myös usealla tuotantoyhtiöllä, joiden kautta olin erilaisissa tv-tuotannoissa mukana.”

Nykyisessä työssään Kauppakeskus Itiksen markkinointipäällikkönä Tarja vastaa kauppakeskuksen markkinointiviestinnän strategisesta suunnittelusta, kampanjasuunnittelusta ja pr-toiminnasta.

Yrittäjyys tuo vapauden valita mitä tekee ja miten

Ajatus yrittäjyydestä oli ehtinyt hautua Tarjan mielessä jo pidemmän aikaa, kun hänen miehensä törmäsi netissä mainokseen asiantuntijayrittäjän koulutuksesta.

”Minulla oli sillä hetkellä haasteellinen työtilanne. En viihtynyt silloisessa työssäni, ja tilanne totta kai resonoi kotonakin. Mieheni näki Starttivalmennuksen mainoksen ja ehdotti minulle, että mitä jos menisitkin tällaiseen, tämä on juuri sinun tyyppisillesi ihmisille. Innostuin ajatuksesta ja ilmoittauduin heti samana päivänä.”

Asiantuntijayrittäjän koulutus vahvisti Tarjan omaa käsitystä siitä, mitä hänen vahvuutensa ovat ja millaista yrittäjyyttä niiden pohjalta kannattaisi luoda. Vapaus valita millaista työtä tekee ja millaisiin toimeksiantoihin ryhtyy, toimivat motivaattoreina omaa yritystä suunnitellessa, ja ne ovat myös todellisuudessa osoittautuneet olevan yrittäjänä toimimisen parhaita puolia.

”On se ollut jo pitkään ajatuksena, että mitä jos olisi oman itsensä herra. Yrittäjyys tuo vapauden valita mitä töitä teen ja miten. Toimeksianto on aina toimeksianto, joka täytyy tehdä sopimuksen mukaisesti mahdollisimman hyvin, mutta yrittäjänä pystyy silti itse säätelemään toimintatapoja paremmin. Lisäksi työntekoon on helpompi motivoitua myös haastavina hetkinä, kun tietää, että sitä tekee itselleen.”

Virallinen yrittäjän status antaa varmuutta toimintaan

Yksinyrittäjänä oman osaamisen myynti ja markkinointi tuntuivat alkuun Tarjasta haasteellisilta.

”Alussa tuntui kiusalliselta ottaa yhteyttä asiakkaisiin ja sanoittaa se, mitä on tarjoamassa, mutta tilanne helpottui pikkuhiljaa. Kun omaa palvelua voi myydä yrityksen nimissä, tulee mietittyä tarkkaan etukäteen ennen potentiaalisen asiakkaan kontaktoimista, että mitä juuri minä voin tälle yritykselle tarjota, minkä heidän ongelmansa minä ratkaisen.”

Tarja kertoo kokeneensa tämän positiivisena haasteena, sillä näiden oppimiskokemusten myötä hän on saanut vahvistusta omille näkemyksille itsestä.

”Olen pitänyt itseäni rohkeana, ja tämä ajatus on vahvistunut, kun olen uskaltanut tehdä näitä asioita. Teen esimerkiksi nykyistä työtäni laskuttamalla firmani kautta. Kauppakeskus Itis haki itselleen normaalia työsuhteessa olevaa työntekijää, mutta uskalsin tarjota työtäni yrittäjänä. Virallisesta yrittäjän statuksesta saa rohkeutta tehdä tällaisia yhteydenottoja ja ne tuntuvat luontevammilta.”

Koulutuksesta vahvistusta omille ajatuksille

Asiantuntijayrittäjäksi – yrittäjyyden ammattitutkinto antoi Tarjalle paljon kokonaan uusia oppeja esimerkiksi yrityksen talouteen ja kannattavuuteen liittyvistä luvuista, mutta koulutuksen tärkeimpänä antina hän piti vahvistuksia, joita hän sai omaan osaamiseensa liittyen.

”Koin, että parhaita oppeja olivat vahvistukset niissä asioissa, joissa ajattelin olevani hyvä, mutta mistä en ollut varma. Minulla ja kouluttajallani Sannalla oli aina todella hyvät keskustelut ja olen Sannalle kovin kiitollinen niistä. Keskustelut rohkaisivat ja vahvistivat omia haaveitani ja ambitioitani oman tulevaisuuteni suhteen.”

Myyntikoulutusjaksolla Tarja koki saaneensa hyviä lisävinkkejä siitä, miten myyntitapahtumassa kannattaa lähestyä asiakkaita, miten kokonaisuus rakennetaan, kun lähdetään myymään, ja miten omaa osaamista tuodaan myyntitilanteessa esille.

Rohkeus on yrittäjyyden kantava voima

Yrittäjyyden A ja O on Tarjan mielestä rohkeus.

”Yrittäjän tulee olla rohkea ja luottaa omaan näkemykseensä, mutta viisaus on sitä, että uskaltaa ja ymmärtää myös muuttaa mielipidettään. Omaan visioonsa tulee luottaa, mutta kaikki kehitys tapahtuu oppimisen kautta. Ei kannata olla uppiniskaisesti sitä mieltä, että tämä on hyvä idea ja tämä toteutetaan, vaan kannattaa olla valmis myös joustamaan.”

Tarja kehottaa kaikkia yrittäjiä ja yrittäjyydestä haaveilevia suunnittelemaan resurssinsa tarkkaan. On helppoa ajatella tekevänsä jonkin työn käden käänteessä. Todellisuus on usein ihan muuta. Usein yrittäjä on liian optimistinen juuri ajankäytön suhteen ja Tarja haluaakin muistuttaa olemaan kärsivällinen.

”Minulla on ollut nykyisen yritykseni lisäksi sivuprojekti, jonka kuvittelin tapahtuvan paljon nopeammin, mutta nyt olen oppinut tunnistamaan resurssieni rajallisuuden. Se on todella tärkeää. Rohkeus on silti mielestäni yrittäjyydessä tärkeintä ja yrittäjyys myös kasvattaa rohkeutta. Siitä saa selkänojaa toiminnalleen, että on yrittäjä.”

”Ihmisen pitää ajatella myös itseään”

Tärkeänä osana yrittäjyyttä Tarja nostaa esille yrittäjän oman hyvinvoinnin. Rajojen luominen ja omasta terveydestä huolehtiminen mahdollistavat yritystoiminnan jatkumisen.

”Kyllä jokaisen tulee ajatella myös itseään. On tärkeää varata aikaa sille muulle tekemiselle kuin työlle ja yrittäjänä olemiselle, esimerkiksi lomille, vapaa-ajalle ja harrastuksille. Yrittäjyys vie helposti mukanaan, varsinkin jos on sitoutunut ja vastuuntuntoinen ihminen, kuten useimmat yrittäjät ovat. Ajatellaan, että levätään sitten kun ehditään, mutta sitä aikaa ei välttämättä koskaan tule.”

Hyvinä käytännön vinkkeinä Tarja kertoo itse jättävänsä työläppärin aina työpaikalle työpäivän päätteeksi. Hän myös sopi heti toimeksiantonsa alussa viikot, jolloin hän ei ole käytettävissä ja sen, ettei hän ole vastuussa tuuraajan hakemisesta. Ennakointi on siis tärkeä osa jaksamisesta huolehtimista.

”Tärkeää on, että on sellaisia harrastuksia, joissa pääsee tuulettumaan, ja liikuntaa pitää harrastaa!” Tarja naurahtaa. ”Yrittäjän tulee olla itselleen armollinen, eikä pidä olla liian jyrkkä ja suorituskeskeinen vapaa-ajan elämässä. On hyvä antaa itsensä olla niiden asioiden äärellä, joista aidosti nauttii.”

Tutustu Tarjaan paremmin seuraamalla häntä LinkedInissä