Yrittäjätarina

Riikka Litsilä

Psykoterapiaopintojen jälkeen yrittäjyys antoi parhaan mahdollisuuden hyödyntää ammatillista osaamista

Yrittäjyys | Yrittäjätarina | Traumapsykoterapeutti

“Yrittäjänä olen uskollinen itselleni, koen olevani hyödyksi ja uskon, että voin paremmin vaikuttaa siihen, että teen työni laadukkaasti”

Riikka LitsiläYrittäjyyden ammattitutkinnon suorittanut
Riikka Litsilä on Lahdessa vastaanottoaan pitävä traumapsykoterapeutti, jonka yritys Sietoikkunassa aloitti toimintansa vuoden 2021 syksyllä. Pohjakoulutukseltaan Riikka on psykologi, ja kiinnostus juuri traumapsykoterapiaan heräsi pitkästä urasta lastensuojelutyön parissa. Valmistuessaan kaksi vuotta sitten traumapsykoterapeutiksi ajatus yrittäjyydestä heräsi. Riikka kuuli Starttivalmennuksen yrittäjyyden ammattitutkinnosta psykoterapeuttiystäviensä kautta ja päätti lähteä mukaan koulutukseen, saadakseen varman pohjan yrittäjänä toimimiselle. 

Traumapsykoterapiaa ja traumatietoista kouluttamista Lahdessa

Riikan toiminimiyritys Sietoikkunassa tarjoaa psykoterapiapalveluita, sekä koulutuksia traumatietoisuudesta. Pääosa tapaamisista tapahtuu Lahdessa Riikan toimitilassa, mutta joitakin tapaamisia hän pitää myös etänä. Koulutus- ja työnohjausryhmien tapaamiset tapahtuvat rajallisen tilan vuoksi asiakkaan tiloissa. Riikan tarjoaman psykoterapian suuntaus on keho-orientoitunut traumapsykoterapia, jossa pääpaino on keskustelussa ja kehollisuudessa. 

“Tässä terapiasuuntauksessa pidetään koko ajan mukana se, mitä koet ja tunnet kehossasi. Meillä on ollut sama keho koko elämän ajan ja paljon on niitä asioita, joita mieli ei muista, mutta keho muistaa. Palkitsevinta työssäni on avata asiakkaiden solmuja ja nähdä kun asiakas tekee jonkin oivalluksen, jolla onkin suuri merkitys. He saavat avattua uusia polkuja ja keinoja oman hyvinvointinsa parantamiseen”. 

Pohjakoulutukseltaan Riikka on psykologi ja ennen terapiaopintojaan hän ehti toimia kuntapuolella 18 vuotta, josta pisimmän ajan lastensuojelun parissa. 

“Minulla on laajin työkokemus lastensuojelussa, mikä vaikutti siihen, että traumat alkoivat kiinnostaa – miten traumat esimerkiksi ylisukupolvisesti vaikuttavat. Joissakin suvussa samat asiat saattavat toistua ja vaikka me ihmiset olemme aika pieniä niiden asioiden edessä, on niille kuitenkin aina jotakin tehtävissä. Minua kiinnostaa se, miten traumat kehittyvät ja mitä tapahtuu varhaisessa vuorovaikutuksessa, ja miten tärkeää siihen on päästä vaikuttamaan, tukemaan ja auttamaan.” 

Psykoterapian lisäksi Riikka pitää mielellään koulutuksia, konsultoi ja tekee työnohjausta. Hän pitää kaikessa työssään traumatietoisuutta keskeisessä roolissa ja työskentelee edelleen mielellään erityisesti lastensuojelun ammattilaisten kanssa yhteistyössä. 

“Toivoisin, että lastensuojelussa ja myös muualla sosiaali- ja terveyspuolella olisi laajempi ymmärrys traumatietoisuudesta. Siihen suuntaan ollaan onneksi menossa, ja kannan mielelläni korteni kekoon ja haluan olla käytettävissä, kun sellaista koulutusta tai työnohjausta halutaan ja kaivataan. Jonkin verran kyselyitä on jo tullut ja uskon, että tulevaisuudessa vielä enemmän.” 

”Pystyisin hyödyntämään osaamistani parhaiten yrittäjänä”

Ajatus yrittäjyydestä tuntui psykoterapiaopintojen päätyttyä Riikasta luonnolliselle ratkaisulle ja hän kokee nyt toteuttavansa työtään parhaalla mahdollisella tavalla. 

“Entisessä työssäni psykologina pohdin paljon sitä, miten traumatisoituminen tapahtuu ja esimerkiksi mitä tapahtuu meille työntekijöille, jos emme osaa huolehtia itsestämme työn ohella. Se herätti kiinnostuksen trauman ymmärryksen syventämiseen ja opiskeltuani psykoterapeutiksi koin, että pystyisin hyödyntämään osaamistani parhaiten yrittäjänä. Pystyn nyt työssäni määrittelemään minkä tyyppisiä työtehtäviä teen ja mihin lähden mukaan. Yrittäjänä olen uskollinen itselleni, koen olevani hyödyksi ja uskon, että voin paremmin vaikuttaa siihen, että teen työni laadukkaasti.” 

Riikka aloitti ammatinharjoittajan työn jo ollessaan edellisessä työssään ja on siitä kiitollinen aiemmalle työnantajalleen.  

“Sain aluksi lähteä työni ohella kokeilemaan, miltä ammatinharjoittajana toimiminen tuntuu, kunnes annoin sille luvan viedä mennessään.” 

Yrittäjyyden haasteet ja huiput kävelevät rinnakkain

Riikalla on päätoimista yrittäjyyttä takana nyt noin puoli vuotta ja hän kokee olevansa tyytyväinen siihen, kuinka asiat ovat sujuneet. 

“Koen, että on ollut aika riskitön aika lähteä tämän alan yrittäjäksi, sillä kysyntää olisi paljon enemmän kuin mitä siihen pystyy vastaamaan. Varsinaisia markkinointiponnisteluja ei ole tarvinnut tehdä, vaan Kelan kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajalistalta löytyminen on tuonut tarpeeksi näkyvyyttä.” 

Vaikka yrittäjyyden tuoma vapaus on Riikasta palkitsevaa, on se samalla osa yrittäjyyden haastavuutta. 

“Kun mietin, mikä on parasta ja mikä vaikeaa, koen, että ne ovat tavallaan samoja asioita. Nyt kun olen itse kaikesta vastuussa, voin täyttää itse kalenterini ja sisustaa toimipisteeni haluamallani tavalla ja olla oman itseni herra. Samalla kuitenkin vastuussa oleminen tarkoittaa sitä, ettei kukaan esimerkiksi siivoa tiloja puolestani tai hoida palkkaa tililleni. Vastuu on lisääntynyt ja siihen on pitänyt kasvaa” Riikka hymyilee.   

“Jos päivälle tulee vaikka peruutus, voin lähteä kävelemään tai käydä avannossa, eikä tarvitse miettiä, että minun tarvitsee olla töissä, koska en voi lähteä poiskaan. Yrittäjyys antaa minulle mahdollisuuden itsestä huolehtimiseen myös työpäivien lomassa, jos vain osaan ne tilaisuudet hyödyntää.” 

Koulutuksesta varmuutta yrittäjyyden alkutaipaleelle

Ajatus Starttivalmennuksen koulutukseen osallistumisesta tuli Riikan opiskelukavereilta psykoterapiakoulutuksen loppupuolella.  

“He puhuivat minulle olleensa Starttivalmennuksen koulutuksessa ja siitä minulle jäi mieleen, kuinka he kehuivat olleensa tyytyväisiä koulutukseen. Vaikka en heti silloin itse lähtenyt kouluttautumaan, niin positiiviset kommentit jäivät mieleen ja silloin olin Sannaan (Starttivalmennuksen perustajaan ja kouluttajaan) yhteydessä.” 

Koulutus oli Riikan mielestä kokonaisuudessaan onnistunut, mutta erityisesti mieleen jäi kehittymisen kokemukset osa-alueilla, jotka olivat entuudestaan vieraita. 

“Otin valinnaiseksi aineeksi taloushallinnon, joka itsellä ontui. Sain siitä paljon lisävarmuutta ja kaiken kaikkiaan koulutuksesta jäi käteen paljon mallinnuksia ja tapoja, joita olen hyödyntänyt myöhemmin.” 

Henkilökohtaiset kouluttajan kanssa kahden käydyt keskustelut nousivat koulutuksessa tärkeään rooliin. 

“Haluan vielä alleviivata koulutuksen aikana käydyt henkilökohtaiset keskustelut. Sanna oli niissä kullanarvoinen. Sain kädestä pitäen apua oman liiketoimintasuunnitelman tekemiseen ja todella paljon hyviä vinkkejä, jotka nivoivat kaiken koulutuksessa opitun yhteen.” 

Opiskelukavereilta sekä kollegoilta tullut tuki on yllättänyt positiivisesti

Jo koulutuksen aikana Riikka koki saavansa paljon hyviä ajatuksia ja oivalluksia verkostoiltaan. 

“Meillä oli yrittäjyyden ammattitutkinnossa todella kiva ja puhelias ryhmä. Usein terapeuttiyrittäjien kanssa keskustellessa huomaa helposti puhuvansa samoista asioista ja näkökulmista, joten oli todella herkullista kuulla näkökulmia aivan eri alan ihmisiltä, jotka pystyivät ajattelemaan aivan laatikon ulkopuolelta. Heiltä saattoi tulla kommentteja, joita ei itse osannut edes ajatella ja niistä syntyi hyviä oivalluksia. Olimme kaikki eri alan ammattilaisia, joten ryhmässä pysyi avoin ja hyvä, auttavainen henki.” 

 Positiivisesti on yllättänyt myös ammatilliselta verkostolta saatu tuki ja apu. 

“Omien psykoterapeuttikollegoiden ja ystävien kanssa jaetaan todella avoimesti kokemuksia ja vinkkejä, enkä ole törmännyt kilpailuhenkisiin asenteisiin. Olen saanut paljonkin apua yrittäjyyden alkutaipaleella ja ajattelen itsekin, että jaettu tieto on paljon rikastuttavampaa kuin sellainen, että koitetaan pimittää toisilta tietoa ja koetaan muut ihmiset kilpailijoina.” 

Muille yrittäjyydestä haaveileville Riikka suosittelee yrittäjyyden ammattitutkintoa. 

“Haluan kannustaa, että rohkeasti vaan yrittäjyyttä kohti! Ja, kyllä minä pidin koulutusta todella hyvänä ponnahduslautana. Sain siitä paljon sellaista, mitä en nyt osaa edes sanoiksi pukea – vahvistusta ja vaihtoehtoja siihen, mitä kaikkea yrittäjänä toimimiseen tarvitaan.” 

 

Artikkelikuva: Marika Puro

Tutustu Riikan kotisivuihin