Yrittäjätarina

Hanna Saarela

Ajatus siitä, että asioita voisi tehdä omalla etiikka- ja arvopohjalla vielä entistäkin enemmän, ajoi kohti yrittäjyyttä

Yrittäjyys | Yrittäjätarina | Traumapsykoterapeutti

“Lähdin täydennyskouluttautumaan ja opiskelin traumapsykoterapeutiksi, josta oli sitten luontevaa siirtyä täysipäiväiseksi yrittäjäksi”

Hanna SaarelaYrittäjyyden ammattitutkinnon suorittanut
Hanna Saarela on vastaanottoaan Turussa pitävä traumapsykoterapeutti, jonka intohimo yrittäjyyttä kohtaan syntyi tahdosta tehdä vielä entistä vahvemmin omien arvojensa mukaista työtä. Traumapsykoterapiaopintojen päätyttyä suunta kohti yrittäjyyttä oli selvä, ja kuultuaan kollegoiltaan Starttivalmennuksen yrittäjyyden ammattitutkinnosta, Hanna päätti lähteä mukaan. Todistus psykoterapiaopinnoista saapui postissa huhtikuussa 2020 ja yrittäjyyden ammattitutkinto alkoi seuraavana päivänä.

Traumapsykoterapiaa ja työnohjausta Turussa 

Hanna Saarela on pohjakoulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja ja muutama vuosi sitten hän valmistui traumapsykoterapeutiksi. Nyt hän tarjoaa toiminimiyrityksensä kautta psykoterapiapalveluja, työnohjausta ja koulutus- ja asiantuntijapalveluita. Suurin osa työajasta on traumapsykoterapian parissa työskentelyä, jossa tavoitteena on auttaa asiakasta löytämään keinoja omien traumojen ja tunteiden käsittelyyn. 

“Terapiatyössäni tarkoitus on siinä, että saan ihmisten kanssa rauhassa työskennellä niiden asioiden parissa, jotka tällä hetkellä vaikuttavat heidän elämäänsä konkreettisesti. Perehdymme siihen minkälaiset asiat menneestä edelleen häiritsevät tätä päivää ja mitä sellaisia välineitä on, joilla voi helpottaa traumatisoitumiseen liittyvää oireilua, jotta vointi tässä hetkessä helpottuisi ja mahdollisuus tulevaisuuteen aukeaisi eri tavalla. Traumaa tutkitaan yhdessä sekä kehon että mielen kannalta, käyttäen keskustelun ohella myös kehollisia menetelmiä ja EDMR-menetelmää” 

Työnohjausta Hanna on tehnyt pääsääntöisesti terveysalan työntekijöiden kanssa, mutta asiakkaita on ollut myös opetus- ja sosiaalialalta. Aiempi kokemus sairaanhoitopiirin sisäisenä työnohjaajana ja traumaosaaminen tuovat lisäksi erityisosaamista pelastusalan työnohjauksiin, joissa tarvitaan osaamista sijaistraumatisoitumisen ehkäisyssä. 

Työnohjauksen tavoitteet ovat psykoterapiaan verrattuna työhön liittyviä, eikä niissä sukelleta niin syvälle persoonallisiin kysymyksiin, mutta Hanna toteaa silti rajan olevan välillä häilyvä. 

“Työnohjauksen tavoitteen määrittää asiakas itse. Se voi olla esimerkiksi vaikeiden tilanteiden läpikäymistä, menetelmäosaamisen vahvistamista, tai vaikka sen pohtimista miten työssä esiin tulevat asiat vaikuttavat itseen ja omaan hyvinvointiin. Kanssani voi reflektoida asiakaskeissejä tai ohjaus voi olla puhtaasti uraohjausta. On kuitenkin huomioitava, että usein työasiat vaikuttavat kotiin ja toisinpäin.” 

Koulutuspalveluita on tällä hetkellä muiden töiden ohella vähemmän, mutta ajoittain Hanna toteuttaa koulutuksia muun muassa töissä jaksamiseen ja sijaistraumatisoitumiseen, sekä traumatietoiseen työotteeseen liittyen. 

Tahto toteuttaa työtä vahvemmin omalla etiikka- ja arvopohjalla johti kohti yrittäjyyttä 

Hannan yrittäjätarina sai alkunsa jo paljon ennen psykoterapeuttina toimimista. Valmistuttuaan työnohjaajaksi hän laittoi yrityksen pystyyn välittömästi. Pitkään yritystoiminta oli pienimuotoista – vain satunnaisia keikkoja, joita laskutettiin yrityksen kautta. Työskennellessään samaan aikaan täysipäiväisesti VSSHP:n psykiatrialla, ei Hannalla yksinkertaisesti ollut rahkeita tehdä yrittäjyyttä, mutta muutostahto vei häntä eteenpäin. 

“Lähdin täydennyskouluttautumaan ja opiskelin traumapsykoterapeutiksi, josta oli sitten luontevaa siirtyä täysipäiväiseksi yrittäjäksi. Ajatus siitä, että asioita voisi tehdä omalla etiikka- ja arvopohjalla vielä entistäkin enemmän, ajoi kohti yrittäjyyttä.” 

Yrittäjyys vaikutti alusta saakka positiivisesti työhyvinvointiin 

Nyt toimittuaan täysipäiväisenä yrittäjänä muutaman vuoden, Hanna on löytänyt itselleen toimivia tapoja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen, mutta puhuu silti avoimesti myös kohtaamistaan haasteista. 

“Suurin haaste yrittäjäksi pääsemiseen oli se, että psykoterapiakoulutus on todella kallista, eikä sitä tue mikään taho. Täydennyskoulutus on ollut aika rääpimistä rahan suhteen ja on toki edelleen, joten taloudellista puolta pitää aina miettiä. Lisäksi koulutus täytyi suorittaa omien päivätöidensä ohella, vapaapäivien aikana. Se on varmasti ollut yksi suurimmista haasteista.” 

Hanna nosti esille myös korona-ajan tuomia muutoksia terapiatyöskentelyyn. Kun lähikohtaamiset kiellettiin, täytyi terapeuttien siirtyä etäterapiaan, joka itsessään vaatii testausta ja opiskelua. “Maailman muuttuminen itsessään tuo haasteita, joihin pitää mukautua” Hanna toteaa. 

Yrittäjyyden parhaita puolia on Hannalle se, kuinka hän saa toimia oman etiikan ja arvopohjansa mukaisesti, ja hän kertoo sen vaikuttaneen välittömästi myös työhyvinvointiin, olemiseen ja tekemiseen. 

“Saan tehdä eettisesti kestävällä tavalla töitä. Ennenkin pidin työtäni hyvin merkityksellisenä ja arvostan kaikkia hoitotyötä tekeviä, mutta siellä työ menee usein siihen, että joudutaan tekemään työn paineessa ratkaisuja, jotka eivät aina ole arvojen mukaisia. Yrittäjänä niistä arvoista ei tarvitse joustaa.” 

Vaikka ajankäytössä saa yrittäjänä olla varuillaan, ettei työpäivät venähdä, on Hanna kehittänyt itselleen toimivan työskentelyrytmin.
“Yrittäjyyden ilo on se, että voin itse säädellä työn kuormittavuuden. Se on minun käsissäni, kuinka paljon otan asiakkaita ja missä rajani on. Saan itse vahtia sitä kaikkea, mikä taas julkisella puolella on mahdotonta.  

Olen kehittänyt aikatauluni siten, että perjantai on aina kevyempi päivä. Käytän perjantait työnohjauksiin, käyn itse ohjattavana tai muuta vastaavaa. Neljä päivää viikossa psykoterapiatyötä ja perjantai aina jotakin muuta.” 

Yrittäjyyden ammattitutkinnossa kouluttajan henkilökohtainen ote teki suuren vaikutuksen 

Hanna löysi Starttivalmennuksen koulutuksen kollegan suosituksen kautta ja innostui lähtemään mukaan. Koulutus vastasi Hannan toiveita täysin ja hän kokee hyötyneensä siitä suuresti.

“Valmistuin psykoterapeutiksi huhtikuussa ja koulutus alkoi heti perään. Olin suunnitellut irtisanoutuvani kesällä ja vaikka koulutuksessa olisi tullut liiketoiminnan työstäminen vasta myöhemmin, vastuukouluttaja Sanna sai hoidettua tilanteen niin hienosti, että sain heti alkuun tehtyä kaikki tarpeelliset dokumentit siten, että kesällä minulla oli jo starttiraha haettuna. Se joustavuus oli uskomatonta – ihan mielettömän hienoa. Starttirahankin hakeminen onnistui todella hyvin.” 

Työnohjaajan näkökulmasta Hanna nosti koulutuksen muilta opiskelijoilta saadun vertaistuen esille. Hän koki saavansa muiden osallistujien kautta pohtia yrittäjyyttä monien eri alojen näkökulmasta. 

Päällimmäisenä mieleen on kuitenkin jäänyt kouluttajan henkilökohtainen ote, joka teki suuren vaikutuksen. 

“Sannan omistautuneisuus näkyy ja kuuluu kaikessa hänen tekemisessään – hän on aivan ihana. Ilman hänen tukeaan olisin ehkä uskaltanut, mutta ei se olisi ollut läheskään niin kivaa. Olin kuitenkin yli 20 vuotta julkisessa toimessa ja oli jännittävää lähteä yrittäjäksi. Sannalta tuli etenkin alkuvaiheessa paljon kannustusta, että kyllä tämä sujuu. Sellainen tuki oli todella tärkeää.” 

Apua yrittäjyyden alkuun on saatavilla paljon 

Vinkkinä yrittäjyydestä haaveileville Hanna haluaa muistuttaa, että kannattaa hakea apua, jota on saatavilla todella paljon. 

“Tämäkään koulutus ei lopulta maksanut lähes mitään, sillä lopuksi pystyi hakemaan stipendiä Työllisyysrahastolta. Sillä on todella iso merkitys, että tiedät mitä kuuluu tehdä ja miten kaikki menee oikein – siitä tulee turvallinen olo.  

Kannattaa vain uskaltaa, vaikka se on jännittävää, niin se on todella kivaakin.”

Tutustu Hannan kotisivuihin