Yrittäjätarina

Elisa Johansson

Yrittäjätarina alkoi halusta tehdä aidosti merkityksellistä työtä

Yrittäjyys | Yrittäjätarina | Puheterapeutti

“Yrittäjänä on vapaus kokeilla ja kehittää”

Elisa JohanssonYrittäjyyden ammattitutkinnon suorittanut
Elisa Johansson on 36-vuotias Kauniaisissa asuva puheterapeutti, ja aikuisille puheterapiapalveluita tarjoavan Intonaattorit-yrityksen perustaja. Ajatus yrittäjyydestä syntyi jo useampi vuosi sitten, kun Elisa huomasi, ettei pystynyt tuomaan oman osaamisensa täyttä potentiaalia esille työntekijänä toimiessaan. Yrittäjänä hän kokee voivansa todella auttaa asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla, ja haluaa omalla esimerkillään näyttää, kuinka monipuoliset mahdollisuudet myös puheterapeutilla on toteuttaa liiketoimintaa.

Laadukasta ja helposti saavutettavaa puheterapiaa verkossa ja lähitapaamisina

Intonaattorit on lähtökohdiltaan hyvin erilainen kuin muut puheterapiaa tarjoavat tahot, sillä yritys keskittyy pelkästään aikuisten puheterapiaan, ja vielä spesifimmin aikuisneurologiseen puheterapiaan, sen sijaan että koittaisi palvella kaikkia ikäryhmiä. Ajatus tarkasta kohderyhmästä syntyi Elisan kokiessa voivansa antaa parasta mahdollista palvelua asiakkaille, kun asiantuntijuus keskittyy tarkasti yhteen erikoisalaan.

Lisäksi yritys tarjoaa puheterapiakuntoutuksen ohella koulutus- ja kehitystyötä. Tavoitteena on muun muassa terveydenhuollon- sekä asiakaspalvelun aloilla työskentelevien, sekä esimerkiksi myyjien kouluttaminen esteettömien palveluiden mahdollistajaksi.

Yrityksellä oli alusta asti selkeä visio siitä, ettei toimintaa rajoiteta vain yhteen paikkaan, vaan laadukasta puheterapiaa tarjotaan ympäri Suomen verkkototeutuksen välityksellä.

”Poikkeusvuosi on osoittanut hyvin, että etäpalvelut voivat olla yhtä vahvoja, ellei vahvempia, kuin kasvokkain toteutuvat kohtaamiset, erityisesti kun verkossa toteutuva palvelu tapahtuu henkilön kanssa, jolla on vahvaa kokemusta juuri asiakkaan kaipaamasta palvelusta.”

Elisa on lanseerannut yrityksessään hyvin ainutlaatuisen idean ensimmäisestä veloituksettomasta terapiakäynnistä niitä tarvitseville. Hänen visionaan on se, ettei apua tarvitseva joutuisi odottamaan kotona kolmannen osapuolen myönnytystä terapialle, vaan asiakas voisi hakeutua terapiaan itsenäisesti ja päästä oman matkansa alkuun heti kun on itse siihen valmis.

Ajatus yrittäjyydestä syntyi halusta tehdä aidosti merkityksellistä työtä

Ajatus yrittäjyydestä pyöri Elisan mielessä noin kolme vuotta, ennen kuin yritys virallisesti perustettiin. Vuonna 2018 hän koki olevansa sen hetkisessä unelmatyössään, kehittämässä uusia palveluita ja tuomassa Suomeen koulutuksia ja innovaatioita, joita alalla ei ollut vielä nähty. Työntekijänä hän koki kuitenkin työryhmänsä panoksen jääneen vaille sen ansaitsemaa huomiota, ja halu nostaa tärkeinä kokemiaan asioita ylös vielä paremmin nousi.

Elisa päätyi vaihtamaan työpaikkaa kahdesti, mutta koki molemmilla kerroilla joutuvansa tinkimään itselleen aidosti merkityksellisistä asioista. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi oman yrityksen perustaminen.

”Yrittäjänä saa tehdä työtä, jolle on itselle merkitystä. Saan itse päättää minkälaista työtä teen ja montako asiakasta tapaan viikossa. Erityisesti se mitä pidän itse ja mitä yritys pitää tärkeänä on, että teemme aina merkityksellistä terapiaa. Yhdessä asiakkaan kanssa mietitään toiminta täysin sen perusteella, että saadaan käynneistä maksimihyöty. Koska yritys tekee muutakin kuin puheterapiaa, voimme pitäytyä tarkassa asiakaskunnassa. Määrä ei saa ikinä korvata laatua”.

Yrittäjänä on vapaus kokeilla ja kehittää

Työyhteisön poistuttua Elisa yllättyi siitä, kuinka tärkeää verkostoiden laaja levittäytyminen oli. Hänen mielestään keskustelu muiden toimialojen ammattilaisten kanssa auttaa laajentamaan näkökulmia ja vahvimmat yhteistyöt eivät välttämättä löydykään oman alan kollegoista, vaan palautetta voi saada eri tahoilta.

Yllätyksenä tuli myös se, miten jotkut kollegat pitävät toisiaan uhkana, sillä tavallaan he kilpailevat samoista asiakkaista. Elisa sanoo kuitenkin ajattelevansa itse toisin. Oman ammattitaidon jakaminen voi hänen mielestään tuoda lisää osaamista, eikä asiantuntijuutta voi kukaan viedä pois, joten kilpailuasemaa ei kannata pelätä.

Yrittäjyyden parhaana puolena Elisa nostaa vapauden. ”Olen yllättynyt positiivisesti, sillä muutama vuosi sitten ajattelin yrittäjyydestä, että sitten on koko ajan stressi siitä, mistä saa asiakkaita ja miten homman saa pyörimään. Nyt etenkin poikkeusaikoina olen kuitenkin tuntenut suurta vapautta siitä, etten ole kahlittuna yhteen työnkuvaan, vaan pystyn nopeasti sopeutumaan ja etsimään toisen tavan toimia. Kun saan idean päähäni, voin kokeilla sitä helpommin ja nopeammin, kuin työntekijän roolissa ikinä pystyin, ja viedä ideaa haluamaani suuntaan.”

Starttivalmennuksen koulutus herätti välittömästi kiinnostuksen

Huomatessaan tekevänsä merkityksettömältä tuntuvaa työtä, Elisa selaili Suomen Puheterapeuttiliiton sivuilta koulutuksia, joista silmiin pisti Starttivalmennuksen Asiantuntijayrittäjäksi – yrittäjän ammattitutkinnon koulutus. Koulutus vaikutti uudenlaiselta, joten Elisa jätti välittömästi yhteystietonsa sivuille.

”Olisiko se ollut jo seuraavana päivänä, kun Starttivalmennuksen kouluttaja soitti minulle. Mietin että miten voi olla koulutus, josta soitetaan, että tulethan mukaan ja käydään heti alkuun yhdessä läpi, mitä juuri minä voin saada koulutuksesta ja kuinka voin hyödyntää sitä omassa työssäni. Koin koko ryhmän olevan hyvin sitoutunut koulutukseen, sillä se oli aloitettu kysymällä jokaiselta mitä juuri he lähtevät hakemaan koulutuksesta. Tämä oli minulle täysin uudenlainen tapa järjestää koulutuksia, vaikka juuri noin sen kuuluisikin edetä.”

Elisa kokee kaikkien Starttivalmennuksen kouluttajien osaavan hyvin johdatella keskustelua tiedon kautta käytäntöön.

”Itse koin että oli todella hyvä, kun jokaisesta aiheesta tuotiin tasaisesti niin negatiivisia kuin positiivisia asioita esille, eikä lisätty kummallekaan puolelle mitään. Hyvällä tavalla koulutus toi ilmi sen, että pelkkä intohimo ei riitä. On tarpeellista tietää myös käytännön asiat ja realiteetit, ja koulutus onnistui tuomaan ne esiin sammuttamatta intohimoa.”

”Asiantuntijuus on jotain sellaista, jota sinulta ei voi viedä pois”

Parhaana oppina Elisa mainitsee ajatuksen siitä, että asiantuntijuus on jotain sellaista, jota ei voi viedä pois, eikä kilpailua näin ollen tarvitse pelätä. Koulutuksesta tuli myös vahvasti ajatus ”Älä hio, vaan kokeile asiakkaan kanssa aidossa tilanteessa”.

Elisa sanoo, ettei ilman koulutusta uskaltaisi tehdä niitä asioita, joita tekee tällä hetkellä. ”Kaikkea ei tarvitse miettiä loppuun asti, sillä koskaan ei voi kuitenkaan tietää loppuun asti mitä asiakas haluaa.”

Yrityskoulutus voi sopia myös heille, jotka eivät haaveile yrittäjyydestä

Puhuessaan koulutuksen suosittelemisesta eteenpäin, Elisa haluaa nostaa esille sen, että joskus paras koulutus saattaa olla sellainen, joka ei millään tavalla liity henkilön aikaisempaan koulutukseen.

”Monilla on niin pinttynyt ajatus siitä, että pitää kouluttautua sellaisen aiheen parissa, jota haluaa osata paremmin. Harvalle tulee mieleen, että mitä jos lähdetkin opiskelemaan jotain, mitä et edes tiennyt, ettet osaa. Sinun ei tarvitse haaveilla yrittäjyydestä saadaksesi paljon hyötyä yrittäjyyskoulutuksesta.”

Elisa suosittelee yrittäjyyskoulutusta ennen kuin lähtee yrittäjäksi. Kaikkea ei hänen mukaansa tarvitse itse kantapään kautta etsiä ja löytää, kun joku muu on jo tiivistänyt kaikki asiat hyvään tiiviiseen pakettiin.

”Haluaisin kannustaa etenkin muita terapeutteja lähtemään pois mukavuusalueeltaan. Terapiayrittäjyyden ei tarvitse olla sitä, että toiminimellä tapaa asiakkaita ja laskuttaa maksajatahoa. Kun käy koulutuksia, joissa osaaminen ja näkökulmat laajenevat saa intoa, että yrittäjyys voi olla paljon muutakin.”

Seuraa Elisaa somessa ja katso miten matka yrittäjänä jatkuu