Yrittäjätarina

Kirsi Jaakonaho

Tunne siitä, että omaa potentiaalia voisi hyödyntää vielä paremmin, sai Kirsin ilmoittautumaan mukaan asiantuntijayrittäjän koulutukseen

Yrittäjyys | Yrittäjätarina | Sosiaali- ja terveysalan kouluttaja & työnohjaaja

“Niin ihmissuhteissa kuin työelämässä tulee osata asettaa rajat itselleen ja tutustua omiin toiveisiin ja tarpeisiinsa, jotta voi olla muita varten enemmän ja paremmin”

Kirsi JaakonahoYrittäjyyden ammattitutkinnon suorittanut
Kirsi Jaakonaho on Helsingissä asuva sosiaali- ja terveysalan kouluttaja ja sivutoiminen yrittäjä, jonka intohimoa ovat ihmiset – heidän erilaiset tarinansa, tunteensa, tarpeensa ja haasteensa, ja kuinka niihin voidaan hakea ratkaisuja sekä yksilötasolla, että yhteiskunnallisesti. Niin päivätyössään aikuiskoulutuksen opiskelijoiden kouluttajana kuin yrittäjänä työnohjaus ja parineuvonnoissa Kirsi kokee olevansa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan näköalapaikalla kuulemassa ja seuraamassa ajankohtaisia ilmiöitä. Hän haluaa omalla toiminnallaan olla tukemassa murrosta, jolla sosiaali- ja terveysala tällä hetkellä ovat.

Henkilökohtaiset kokemukset ovat ohjanneet kohti nykyistä ammattia 

Kirsin mielenkiinto työelämässä keskittyy ihmisten parissa toimimiseen, toiminnan kehittämiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Koulutukseltaan Kirsi on sairaanhoitaja, diakonissa, parineuvoja ja työnohjaaja, sekä sosiaali- ja terveysalan kouluttaja, ja hän kertoo ajautuneensa nykyisiin työtehtäviinsä henkilökohtaisten kokemustensa myötä, sekä tarttumalla niihin tehtäviin, jotka ovat olleet linjassa omien arvojen kanssa. 

“Jo sairaanhoitajakoulutuksessa tunnistin, että suomalainen terveydenhuolto perustuu mitä suurimmassa määrin siihen, että tunnistetaan ongelma, joka yritetään parantaa. Koin aina pientä vierautta siitä, että mielestäni siellä usein unohdettiin ottaa huomioon se, mitä ihminen kokee ja miltä hänestä tuntuu. On paljon tutkimustuloksia siitä, että mielen hyvinvointi parantaa somaattisten hoitojen vaikutusta, ja omien kokemusteni myötä oivalsin, että haluan keskittyä työssäni siihen, kuinka ihminen on kokonaisuus ja aktiivinen toimija oman hyvinvointinsa suhteen. Ymmärsin myös, että minulle mielenkiintoisempaa on olla tekemisissä niiden merkitysten, kokemusten, oivallusten ja tunteiden kuin luun, lihaksen tai verisuonten kanssa.” 

Työn mielekkyys luo kestävämpää työelämää 

Kirsi kertoo löytävänsä itsensä toistamiseen kehittämistehtävistä ja sanookin, että kokee yhteiskunnallisen vaikuttamisen olevan lähellä sydäntä. Sosiaali- ja terveysalan työ on merkityksellistä ja Kirsille on tärkeää olla osana murrosta alalla, joka vaikuttaa meidän jokaisen elämään. 

“Työelämä pyörittää yhteiskuntaa ja sosiaali- ja kasvatusalat ovat vakavan murroksen edessä. Muutoksen on tapahduttava ja olisi tärkeää, että me olisimme niitä muutoksen tekijöitä, emmekä vain ajelehtisi kohti hallitsematonta muutosta. On syytä miettiä, kuinka työvoima saadaan riittämään ja kuinka alaan liitettävä puhe työn merkityksellisyydestä ei olisi vain sanahelinää, vaan työntekijät saisivat tehdä arvojensa mukaista työtä, sekä ylläpitää hyvinvointiaan.  

Vaikka yritystoimintani on pisara meressä, haluan osaltani olla tukemassa sosiaali- ja terveysalan murrosta ja taistella kestävämmän työelämän puolesta, jotta työn mielekkyys löytyisi. Tällä on suuri yhteiskunnallinen merkitys, jota meidän kaikkien tulee yhteisesti miettiä.” 

Työnohjaus tukena työelämän murroksessa 

Työelämän ollessa murroksessa työnohjaus ja työelämän kehittämiseen liittyvät tehtävät ovat Kirsistä erityisen mielenkiintoisia. Tunteiden huomioiminen osana organisaation toimintaa lisää työmotivaatiota ja sitouttaa työhön, ja aiheesta puhutaankin nykyään avoimemmin. 

“Olen ollut mukana terveysalan muutosvalmennuksessa, joka liittyy hyvinvointialueiden rakentamiseen. Työelämä on täynnä yksilöitä, joilla on tunteita ja tarpeita, ja muutoksessa herää aina kysymys, että mitä tämä tarkoittaa minulle. Jos organisaatiossa pystytään hyväksymään tunteet ja tarpeet, työelämässä nähdyksi ja kuulluksi tulemisen tunteet vahvistuvat ja työtyytyväisyys lisääntyy. Toivoisin, että työelämässä, etenkin julkisella sektorilla huomioidaan, että tunteet ovat suuri hyvinvointikysymys. Kun ihmisellä on tunne, että hän voi vaikuttaa asioihin, se lisää työmotivaatiota ja työssä pysymistä.” 

Uuden sukupolven astellessa työmarkkinoille, tulee työelämän koko ajan vastata paremmin ajatukseen siitä, että nuoret työntekijät haluavat tehdä työtä itselleen merkityksellisten asioiden parissa. Tämä tuo yhä enemmän näkyväksi tarvetta huomioida muutos ja tunteet osana työelämää. 

“Nyt kun suuret ikäluokat ovat todellisuutta ja uusi sukupolvi tulee, meille on koko ajan luontevampaa miettiä omaa merkityksellisyyttä työssä. Työelämän pitää alkaa vastaamaan tarpeeseen paremmin, sillä nykyajan fiksut nuoret työntekijät eivät suostu enää mihin tahansa. Toisaalta kääntöpuolena pitää tuoda realistisia työelämätaitoja. Työtä pitää tehdä ja pitää tarttua myös niihin asioihin, jotka eivät ole omaa intohimoa ja unelmaa.  

Olen läpi työelämäni ollut mukana työnohjausprosesseissa, joten olen vakuuttunut, että työnohjauksella voidaan lisätä potentiaalisesti työhyvinvointia ja työn laadukkuutta.” 

Asiantuntijayrittäjän koulutus johdatti kohti yrittäjyyttä 

Ajatus yrittäjyydestä ei ollut kirkkaana mielessä Kirsin etsiessä vaihtoehtoja työskentelylle, oikeastaan päinvastoin. 

“En alun perin edes ajatellut, että voisin ryhtyä yrittäjäksi. Työelämässä oli sellainen vaihe, etten kokenut pääseväni käyttämään kaikkea potentiaalia, innostusta ja kapasiteettia, mitä minulla olisi ollut käytettävissä. Tuskasteltuani jo jonkin aikaa, että muutoksen pitää tapahtua, kiinnitin huomiota asiantuntijayrittäjän koulutukseen. Mietin, että haluaisin tehdä jotain mitä osaan ja tiesin että pidin työstäni, mutten osannut sanoittaa osaamistani. Starttivalmennuksen koulutus vaikutti tarjoavan apua siihen.” 

Vielä ilmoittautuessaan koulutukseen, Kirsi oli vakuuttunut siitä, että yrittäjäksi lähteminen ei olisi häntä varten. 

“Jätin yhteydenottopyynnön ja Sanna soitti minulle. Sanoin, ettei minulla ole aikomustakaan yrittäjyyteen, mutta kysyin mitä tämä tarkoittaa ja mitä koulutuksessa voi tapahtua. Sanna kertoi, että sinusta joko tulee yrittäjä nyt tai joskus tulevaisuudessa, tai ei tule, ja että voisin koulutuksen aikana huomata myös, etten todellakaan halua yrittäjäksi.” 

Toisin kuitenkin kävi. Koulutuksessa yhtenä tehtävänä oli oman osaamisen myyminen, joka johti Kirsin kohdalla myyntiin, käynnistäen samalla oman yrityksen perustamisprosessin. 

“Olin varma, ettei oikean myynnin tekeminen kuulunut harjoitukseen ja hämmennyin jopa hieman, kun palveluani ostettiin. Aloin miettiä, että tässä sitä nyt ollaan, että nyt tätä tosiaan lähdetään tekemään. Nykyinen työtilanteeni tukee loistavasti yritystoimintaani ja päinvastoin. Samalla voin pikkuhiljaa kehittää omaa liiketoimintaani eteenpäin.” 

Yrittäjänä toimiminen on vapauden ja vastuun rinnakkaisuutta 

Yrittäjyys tuo mukanaan vapauden lisäksi vastuuta muun muassa liiketoiminnan kannattavuudesta. Mahdollisiin haasteisiin tulee varautua ennakkoon. 

“Lähdin aluksi myymään koulutuksia, joita saatiin sovittua useampiakin, mutta koronan myötä ne peruuntuivat. Yrittäjyyteen liittyy aina riski, että minusta riippumattomistakin syistä jotkin asiat eivät toteudu. Pitää aina miettiä vaihtoehtoinen selviytymiskeino ja varmistaa toimeentulo. Tähän liittyy vapaus ja mahdollisuudet – se että pystyy oman innostuksen mukaan tekemään ja tarttumaan kiinnostaviin asioihin. Yhtä nopeasti toimeentulo voi kuitenkin myös murentua.” 

Parasta yrittäjyydessä on Kirsin mukaan vapaus valita mitä tekee. Kaikkeen ei tarvitse suostua, vaan yrittäjänä pääsee välillä valitsemaan rusinat pullasta ja tarttumaan niihin työtehtäviin, jotka tuntuvat mielekkäiltä ja tärkeiltä. 

Yrittäjäkoulutuksesta hyötyvät myös he, jotka eivät valmistuttuaan lähde yrittäjiksi 

Starttivalmennuksen koulutuksen avulla Kirsi kertoo oppineensa sanoittamaan osaamistaan. Hän sanoo noudattaneensa tunnollisesti koulutusohjelmaa ja tehneensä ehdotettuja tehtäviä, sekä liiketoimintasuunnitelmaa aktiivisesti. Koulutus mahdollisti Kirsille oivalluksia siitä, mitä hänen ydinosaamisensa on ja kuinka sitä voisi ruveta myymään. 

Vinkkinä yrittäjäkoulutuksesta kiinnostuneille Kirsi kehottaa lähtemään mukaan ennakkoluulottomasti. 

“Olen elävä esimerkki siitä, miten ajattelin, ettei tämä ole ollenkaan minun juttuni. Kuitenkin jos on pienikin kiinnostus, niin ei siinä ainakaan mitään häviä, jos lähtee mukaan. Ajattelen, että tällainen koulutus kehittää omia työelämätaitoja ja –valmiuksia, ja sellaista projektiosaamista ja –ajattelua, jotka nykyään ovat työelämässä välttämättömiä tekijöitä.  

Jos yrittäjyyttä harkitsee ja kokee epävarmuutta, koulutus on lähes välttämätön. Sen aikana tehdään paljon konkreettisia tehtäviä, joiden avulla omaa asiantuntijayrittäjyyttä kohti pääsee. Liiketoimintasuunnitelmaa tehdään yhdessä ja siihen saa neuvoa ja tukea. Myös verkostoituminen ja omien ajatusten testaaminen muiden samassa tilanteessa olevien kanssa on jotain, mitä Starttivalmennuksen koulutus tarjosi.” 

Tutustu Kirsin nettisivuihin tai seuraa häntä LinkedInissä