Yrittäjätarina

Anu-Liisa Rönkä

Sivutoiminen yrittäjyys antaa mahdollisuuden luovaan tekemiseen ja tunteisiin, jotka ovat Anu-Liisalle sydämen asioita

Yrittäjyys | Yrittäjätarina | Kirjoittamisen kouluttaja

“Tästä työstä on tullut minulle sydämen asia, sillä olen nähnyt monien saavan kirjoittamisesta niin suurta hyötyä”

Anu-Liisa RönkäYrittäjyyden ammattitutkinnon suorittanut
Anu-Liisa Rönkä on viestinnän ammattilainen, joka on ollut viestinnän alalla erilaisissa työtehtävissä jo lähes kolmenkymmenen vuoden ajan. Päätoimisesti viestintäpäällikkönä toimiva Anu-Liisa kiinnostui oman kirjoitusprosessin myötä omaelämänkerrallisesta kirjoittamisesta, ja tutustuttuaan aiheeseen syvemmin huomasi yhä enenevissä määrin, kuinka monia ihmisiä tällainen ilmaisumuoto kiinnostaa. Vuonna 2019 hän perusti yrityksensä, Tarinavoima Oy:n, joka tarjoaa kirjoittamisen koulutusta, keskittyen erityisesti omaelämänkerrallisen kirjoittamisen ympärille.    

Koulutusta omaelämänkerrallisen kirjoittamisen ympärillä

Anu-Liisan yritys Tarinavoima Oy on kirjoittamisen koulutusta tarjoava yritys, joka keskittyy omaelämänkerralliseen kirjoittamiseen. Yhdessä miehensä kanssa hän on luonut neljänkymmenen viikon perusohjelman, jonka avulla omaelämänkerran kirjoittamisesta kiinnostunut voi lähteä käynnistämään omaa kirjoitusprosessiaan. 

“Mieheni on kirjailija ja asiantuntijaroolissa kirjallisen ilmaisun puolella, ja minä tuon kurssille työnohjauksellisen puolen. Kurssilla tutustutaan hyvän kirjoittamisen tekniikoihin, elämäkerran rakenteen suunnitteluun ja annetaan konkreettiset ohjeet oman projektin edistämiseen. Ohjelman voi aloittaa koska haluaa ja viikko viikolta tulee uudet tehtävät, jotka vievät prosessia eteenpäin.”  

Kurssin päättymisen jälkeen kirjoitusprosessia jatkaville on tarjolla myös peruskurssia intensiivisempi jatkokurssi, joka tapahtuu pienryhmäohjauksen muodossa. Sen tarkoituksena on pureutua henkilökohtaisemmin jokaisen ryhmän osallistujan työskentelyyn ja kirjoituksiin. Osallistujat valitsevat itse tavoitteensa ja esimerkiksi sen, haluavatko julkaista tarinansa ja kuinka laajalle yleisölle. 

”Kannustan yleensä julkaisemaan edes pienimuotoisesti. Oman tarinan näkeminen konkreettisena kirjana on palkitseva kokemus. Toisaalta, olen itse hyvä esimerkki siitä, että kirjoittaminen voi olla todella tyydyttävää myös ilman julkaisemista. En ole vielä itsekään julkaissut elämäkerrallista tekstiäni.” 

“Yritys tuli avukseni, jotta voin tehdä tätä, mitä haluan”

Ennen yrityksen perustamista Anu-Liisalle syntyi kiinnostus elämänkerrallista kirjoittamista kohtaan. Luettuaan elämänkertoja ja kirjoitettuaan omasta elämästään päiväkirjojen ja muistelmien näkökulmasta hän havaitsi, että monella muullakin on haaveita kirjoittaa omasta elämästään ja kertoa oma tarinansa. Syvennyttyään aiheeseen, hän löysi myös tutkimustietoa tukemaan ajatusta siitä, kuinka omasta elämästä kirjoittamisella on terapeuttisia ja ajatuksia järjestäviä vaikutuksia. 

“Elämänkerrallinen kirjoittaminen on hyödyllistä monin tavoin, ja jokaisen kirjoittajan tavoitteet ovat yksilöllisiä. Samalla kun mietin näitä hyötyjä, ymmärsin, ettei tällaisten projektien valmistuminen ole itsestäänselvyys. Monet epäilevät itseään ja pohtivat, miten päästä alkuun, mistä ylipäätään voi kirjoittaa tai miten voi kertoa aroista asioista. Moni kaipaa sparrausapua näihin kysymyksiin.” 

Anu-Liisa on vakuuttunut siitä, että jokaisen pitäisi kirjoittaa elämästään jonkin verran, ja hänen kuulemansa tarinat ovat vahvistaneet tätä käsitystä. 

“Tästä työstä on tullut minulle sydämen asia, sillä olen nähnyt monien saavan kirjoittamisesta niin suurta hyötyä. On koskettavaa kuulla palautteita, joissa ihmiset kokevat suurta helpotusta saatuaan tarinansa kerrottua. Kirjoittipa missä tarkoituksessa tahansa, tärkeintä on se, että on itse käynyt läpi ajatusprosessin ja saanut sanoitettua asioita, jotka ovat olleet mielessä jopa vuosikymmeniä. Monet ovat kertoneet, kuinka taakka tuntuu pudonneen harteilta, itsetuntemus on lisääntynyt ja on saanut uusia voimavaroja. Haluan mahdollistaa näitä kokemuksia ihmisille, ja yritys tuli avukseni, jotta voin tehdä tätä, mitä haluan.”  

Sivutoiminen yrittäjyys mahdollistaa vapaamman otteen työntekoon

Yrityksen perustaminen oli Anu-Liisalle enemmän työkalu oman intohimon toteuttamiseen kuin niinkään unelma yrittäjyydestä itsestään. Hän kertoo jopa vierastaneensa aluksi ajatusta yrittäjyydestä, mutta se oli välttämätöntä, jotta esimerkiksi tiettyjen verkkokurssialustojen käyttäminen onnistui. Sivutoiminen yrittäjyys on kuitenkin muodostunut Anu-Liisalle sopivaksi työskentelyn tavaksi ja hän haaveileekin jatkavansa yrittäjyyttä juuri näin. 

“Minusta on mahtavaa, jos voin pitää yritystoiminnan sellaisena, etten ole siitä riippuvainen. Sivutoimisena yrittäjänä voin vapaammin katsoa, mitä milloinkin teen, eikä talouteni riipu yksinään tästä.” 

Taloushallinnon puolen Anu-Liisa koki haastavaksi jo yrittäjyyden ammattitutkinnon aikana, sillä aihealueena se oli täysin uusi. Hän kokee kuitenkin saaneensa Starttivalmennuksen koulutuksesta hyvän käsityksen siitä, kuinka asiantuntijatyötä kannattaa hinnoitella ja miten lopullisen tuotteen hinta muodostuu. 

“Aikaintensiivisessä asiantuntijatyössä hinta muodostuu äkkiä korkeaksi, ja kun puhutaan koulutustuotteesta, on tasapainoilu kurssimaksun edullisuuden ja laadun välillä haastavaa. Näen, että minun tieni on myös tulevaisuudessa sivutoiminen yrittäjyys. Koen, että saan koulutusten kautta väylän sellaiseen luovaan tekemiseen ja tunteisiin, joita päivätyöni ei samalla tavalla mahdollista.” 

Parasta yrittäjyydessä on Anu-Liisan mielestä ihmiset ja heidän tarinansa. 

“Tämä valmennuskokonaisuus on sellainen oman luovan työn tuotos, ja se tuo minulle iloa. On mahtavaa saada palautetta, että joku on kokenut kurssini antoisana. Parasta on kuitenkin saada osallistua ihmisten tarinoiden valmiiksi saattamiseen. Lisäksi kaikki kirjoittajien kanssa käydyt keskustelut ovat valtavan antoisia.” 

Yrittäjyyskoulutuksesta vahvistusta omalle polulle

Anu-Liisa törmäsi Starttivalmennuksen koulutukseen Facebookissa ja kertoi sen puhutelleen häntä heti. “Koin, että tämä oli juuri sitä, mitä minä tarvitsin. Koulutus toteutettiin verkossa ja ajankohta oli minulle sopiva, joten ilmoittauduin koulutukseen heti mukaan.” 

Tarinavoima Oy oli jo perustettu koulutuksen alkaessa, mutta Anu-Liisa kokee saaneensa silti paljon lisäoppeja ja vertaistukea koulutuksen aikana. 

“Oli tärkeää päästä kuulemaan toisten yrittäjien kokemuksia ja huomata, että tietyt asiat, jotka itsellä oli ollut mielessä, ovat mielessä monilla muillakin. Lisäksi tuotteistamisen teoreettinen näkökulma ja konseptin rakentamisen kaari tulivat koulutuksessa hienosti esille. Henkilökohtaisissa ohjauksissa pureuduttiin syvälle juuri minun yritystoimintaani, joka oli todella arvokasta.” 

Yrittäjyydestä haaveilevan ei tarvitse jäädä yksin

Yrittäjyydestä haaveilevalle Anu-Liisa haluaa sanoa, ettei omien epävarmuuksiensa kanssa tarvitse jäädä yksin, vaan apua on hyvin saatavilla. 

“Olen ollut jopa yllättynyt siitä, ettei tämä yrittäjyys niin kauhean vaikeaa toisaalta ole. Koulutuksia, apua, tietoa ja neuvoja on tarjolla, etenkin alkuvaiheen yrittäjille. Kannustan lämpimästi toteuttamaan omia haaveita, eikä kannata turhaan pelätä, että tielle tulisi sellaista, mitä ei voi selättää.” 

Tutustu Anu-Liisan kotisivuihin