Yrittäjätarina

Aino Tynkkynen

Nykyinen työni on minulle loistava paikka tehdä jotain merkittävää ja samalla kehittää osaamistani, joka auttaa minua myös tulevaisuudessa olemaan parempi konsultti

Yrittäjyys | Yrittäjätarina | Laatupäällikkö

“Yrittäjyydessä vetää puoleensa se, että on oman itsensä pomo. Silloin tulee vastuuta, mutta myös vapautta tarttua uusiin ideoihin innokkaasti ja tehokkaasti”

Aino TynkkynenYrittäjyyden ammattitutkinnon suorittanut
Aino Tynkkynen on koulutukseltaan merkonomi ja insinööri (AMK), jonka intohimo laatu- ja kehitystyöhön heräsi hänen kyseenalaistaessaan aiemman työpaikkansa totuttuja toimintamalleja. Työskennellessään suunnittelijana suuressa koneteollisuusyrityksessä hän alkoi pohtia, kuinka tiettyjä prosesseja voisi tehdä toisin – laadukkaammin ja tehokkaammin, ja päätyi vaihtamaan yrityksen laatuosastolle töihin. Tällä hetkellä Aino on unelmatyössään laatupäällikkönä yrityksessä, jonka toimintaa hän on alusta asti pitänyt suuressa arvossa ja joka samalla kehittää häntä kohti tulevaisuuden suunnitelmissa olevaa asiantuntijayrittäjyyttä. 

Kiinnostus laatu- ja kehittämistyötä kohtaan syttyi totuttujen prosessien kyseenalaistamisesta

Ainon valmistuessa markkinointimerkonomiksi 90-luvun laman keskellä, olivat oman alan työpaikat kiven alla. Hän päätyi Hartwallin panimolle tuotantoon töihin ja vaikka työ itsessään oli hyvä, tuli Ainolle tunne siitä, että hän haluaa tehdä elämässään enemmän.  

“Olen aina ollut kiinnostunut siitä, kuinka asiat toimivat. Hartwallin tehtaan järeiden koneiden mennessä välillä epäkuntoon minua kiinnosti kovasti se, kuinka asia korjattiin ja miten siinä tilanteessa toimittiin. Olin kateellinen laitosmiehille, sillä he saivat tutkia ongelmaa ja korjata sen – siitä se idea insinööriksi opiskeluun lähti.” 

Insinööriksi valmistuttuaan Aino työllistyi heti entiseen harjoittelupaikkaansa, jossa hän toimi suunnittelijan työssä kahdeksan vuoden ajan, kunnes ajatus seuraavalle uravaiheelle siirtymisestä alkoi heräilemään. Asioiden tutkiminen, kehittäminen ja ennen kaikkea parantaminen kiinnosti, ja ajatus laatu- ja kehitystyön parissa on tuntunut “omalta jutulta” nyt jo kahdentoista vuoden ajan. 

“Opiskeluaikana olin kaksi kertaa harjoittelussa samassa yrityksessä, johon myös työllistyin valmistuttuani. Tein ensin suunnittelutyötä, ja ajatus laadun ja toimintatapojen parissa työskentelystä syntyi, kun aloin kyseenalaistamaan totuttuja prosesseja. Siirryin töihin laadun pariin, josta tulikin intohimoni, ja siitä asti olen kurssien, kirjallisuuden ja tekemällä oppimisen kautta jatkuvasti kehittänyt laatuosaamistani.” 

“Olen onnekas, sillä olen tällä hetkellä unelmatöissäni”

Laatu on käsitteenä hyvin laaja ja Aino sanookin sen tarkoittavan monia eri asioita, riippuen kenelle puhuu ja miten vastaanottaja sen ymmärtää. Hänen nykyinen laatupäällikön työnsä sisältää laadunvalvonnan ja asiakaspalvelun lisäksi toimintatapojen analysoimista ja jatkuvaa parantamista. 

“Tutkin yhteistyössä eri toimintojen ihmisten kanssa sitä, miten asioita tehdään ja millaisia tuloksia saadaan, ja sen kautta mietimme, miten asiat voisi tehdä paremmin. Mistä tahansa prosessista puhuttaessa analyysiin voidaan soveltaa samoja periaatteita. Riippuen kehittämiskohteesta ja tavoitteista, esimerkiksi halutaanko prosessin toimivan varmemmin tai nopeammin, tai halutaanko tasoittaa laadun vaihtelua, tehdään erilaisia toimenpiteitä. “Nopeammin” ei suoraan tarkoita, että työntekijä tulisi saada tekemään asioita nopeammin, vaan nimenomaan puhutaan prosessin ja työskentelytapojen toimivuuden parantamisesta. Kuinka esimerkiksi laitteet ja työympäristön järjestely toimisivat tehokkaammin, mahdollistaen työn nopeamman suorittamisen.” 

Laatu- ja kehitystyössä oleellinen osa on lopputuloksen ja sitä kautta asiakaskokemuksen parantaminen. Työskentelyssään Aino keskittyy myös prosessien dokumentointiin, laatu- ja ympäristöjärjestelmien hallinnointiin ja kokonaisvaltaiseen kehittämistyöhön. 

“Laatupäällikkönä välillä olo on irrallinen, sillä verrattuna esimerkiksi myynti- tai valmistustyöhön roolini on hyvin laaja-alainen. 

Olen onnekas, sillä olen tällä hetkellä unelmatyössäni. Pidän vaihtelevuudesta ja siitä, että saan tehdä erilaisia asioita. On myös hienoa, kun saan tehdä työtä niin monien erilaisten ihmisten kanssa. Se pitää työn kiinnostavana ja opin aina itsekin uutta, sillä kaikilla ihmisillä on erilainen kokemus ja näkemys asioista. Entisessä työpaikassani eräs johtaja sanoi osuvasti, että ihmisellä on kaksi korvaa ja yksi suu, ja niitä tulee käyttää samassa suhteessa. Tätä pyrin toteuttamaan työssäni.” 

Haave yrittäjyydestä jäi hautumaan, kun eteen tuli loistava tilaisuus

Aikomus lähteä yrittäjäksi on ollut Ainolla selkeänä mielessä jo pitkään. Suorittaessaan yrittäjyyden ammattitutkintoa hän oli jo valmiina lähtemään laatu- ja kehityskonsultiksi auttaakseen yrityksiä parantamaan toimintaansa, kilpailukykyään ja sitä kautta asiakastyytyväisyyttään. Markkinatutkimusta tehdessä vastaan tuli kuitenkin tilaisuus, jota ei voinut ohittaa. 

“Ajattelin, että lähden tekemään työtä, jolla yksittäisten yritysten, ja näin ollen koko Suomen, kilpailukyky lähtee nousuun – se oli visioni. Haastatellessani tuttuja yrittäjiä vastaan tuli kuitenkin avoin laatupäällikön paikka start-up yrityksessä, jonka toimintaa olin ihaillut alusta saakka. Halusin ehdottomasti tarttua tällaiseen tilaisuuteen, hain paikkaa ja minut palkattiin, joten ajatus yrittäjyydestä sai jäädä taustalle kehittymään. Nykyinen työni on minulle loistava paikka tehdä jotain merkittävää ja samalla kehittää osaamistani, joka auttaa minua myös tulevaisuudessa olemaan parempi konsultti.” 

Yrittäjänä ideoihin voi tarttua tehokkaasti

Ainoa kiinnostaa yrittäjyydessä mahdollisuus työskennellä itse itsensä pomona ja toteuttaa esimerkiksi kehittämistyötä uusiin ideoihin hanakasti tarttuen. Myös työn ja vapaa-ajan tasapainon merkitys korostuu yrittäjyydestä keskusteltaessa. 

“Yrittäjyydessä vetää puoleensa se, että on oman itsensä pomo. Silloin tulee vastuuta, mutta myös vapautta tarttua uusiin ideoihin innokkaasti ja tehokkaasti. Minulle on tärkeää myös työn ja vapaa-ajan tasapaino. Olen ollut mukana työelämässä lähes 20 vuotta ja tänä aikana on ollut nähtävissä murros, jossa myös yrityksissä on alettu huomioimaan vapaa-ajan merkitys paremmin. On hienoa nähdä tämä kehitys, mutta koen, että sitä voi huomioida vielä paremmin. Yrittäjänä jokainen on tässä(kin) asiassa oman itsensä johtaja.” 

Yrittäjyydessä Aino näkee myös mahdollisuuden työskennellä vielä laajemman ihmis- ja yrityskirjon parissa. Kaikilla yrityksillä ei ole mahdollisuutta palkata omaa laatu- ja/tai kehityspäällikköä, mutta ulkopuolisena konsulttina hän voisi joustavasti ja kustannustehokkaasti auttaa erilaisissa kehittämistöissä.  

Starttivalmennuksen koulutuspäivät oivalluttivat ja inspiroivat 

Starttivalmennuksen koulutus tuli Ainoa vastaan LinkedInissä ja intuitio kertoi heti, että tämä on se juttu. 

“Kävin lukemassa sivun ja ilmoittauduin samoin tein mukaan. Keskusteltuani Sannan kanssa tiesin heti, että kyllä tämä on oikea suunta. Sanna on aivan mahtava persoona ja yrittäjyyden rautainen osaaja, ja koulutus oli kokonaisuudessaan loistava.” 

Vaikka kaikki koulutuspäivät olivat hyviä ja kaikista tuli sellainen olo, että oppi jotain uutta, antoi koulutus Ainolle tärkeitä oppeja erityisesti myynnistä ja markkinoinnista. Mieleen jäi myös työnhyvinvointipäivässä esiin nostetut ajatukset talouden vaikutuksesta yrittäjän hyvinvointiin.  

“Vaikka minulla on markkinointimerkonomin tutkinto, en todellakaan ole markkinointi-ihminen. Markkinointiasioiden lisäksi minulle jäi koulutuksesta erityisesti mieleen Businesss Model Canvaksen käyttö toimintamallin rakentamisessa ja asiakassegmentoinnin opit. Olen prosessiorientoitunut ihminen, joten minulle oli todella luontevaa lähestyä toiminnan suunnittelemista ja myyntiä näin loogisilla tavoilla.” 

Aino kertoi muistavansa hyvin myös työhyvinvointipäivän, joka oli koulutuksen viimeinen koulutuspäivä. Vaikka paljon tuli myös tuttua asiaa, jäi mieleen erityisesti yrittäjän talousasioihin liittyvä keskustelu. 

“En tiedä tuleeko monen ajateltua sitä, miten tärkeää talouden kunnossa oleminen on hyvinvoinnille. Kouluttaja puhui muun muassa siitä, kuinka ylimääräisen rahan sijoittamista osakkeisiin kannattaa harkita. Elämä on niin paljon stressittömämpää, kun on rahaa tallessa, eikä yksi myynnitön kuukausi aiheuta stressiä siitä, mistä rahaa nyt tulee.” 

Yrittäjyyden ammattitutkinto vahvistaa käsitystä omasta työminästä

Ainon vinkki yrittäjyyttä harkitseville on osallistua koulutukseen. 

“Sanoisin, että jos yhtään tuntuu siltä, että yrittäjäkoulutus kiinnostaa, niin osallistu. Koulutuksen aikana viimeistään selviää, onko yrittäjyys se oma juttu. Vaikka ei olisikaan, niin opit ovat todella yleispäteviä, ja jos ei sitten lähtisikään yrittäjäksi, koulutus auttaa ymmärtämään paremmin yritysten toimintaa ja eri toimintojen tarkoitusta, joka auttaa yleisesti työelämässä pärjäämisessä. Jos olet töissä isommassa talossa, jossa on paljon toimintoja mutta vähemmän yhteistyötä eri osastojen välillä, voit koulutuksen avulla oppia siitäkin, mitä muut yrityksessäsi tekevät.” 

Tutustu Ainoon paremmin LinkedInissä