Lähiesimiestyön ammattitutkinto

100% verkkokoulutus | 9.9.2021

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka

 • Toimit lähiesihenkilönä käytännön työtehtävissä. Nimikkeesi voi olla esimerkiksi tiiminvetäjä tai  vuoropäällikkö
 • Kaipaat apua esihenkilönä toimimiseen, työryhmän johtamiseen, tuloksellisen toiminnan suunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen
 • Haluat kehittyä lähiesihenkilönä

Koulutuksen kuvaus

Lähiesihenkilötyön koulutuksessa saat lisäoppia tavoitteiden asettamiseen, henkilöstöjohtamiseen, työlainsäädäntöön, rekrytointiin, palautteen antamiseen, vaikeiden asioiden puheeksi ottamiseen, oman esihenkilötyön kehittämiseen, kannattavuuden seurantaan, asiakkuuksien johtamiseen, viestintään, palaverikäytänteisiin ja moniin muihin esihenkilötyön teemoihin.

Koulutukseen sisältyy Narrative Big Five -analyysi, joka on henkilöarviointityökalu. Tulokset auttavat ymmärtämään omaa persoonaa ja myös miten erilaisten persoonallisuuksien kanssa tulee toimia. Analyysista laskutetaan 130,00 € (+ alv 24 %).

Yhteistyökumppanina tutkinnossa toimii Novida ammattiopisto.

Koulutukseen ei sisälly erillisiä kotitehtäviä, tenttejä tai opinnäytetyötä, vaan oman esimiestyöskentelyn kehittämisaineistot toimivat näyttöaineistoina. Osallistujat suorittavat lähiesimiestyön ammattitutkinnon.

Tutustu kurssin kouluttajiin
Koulutus alkaa verkkokoulutuksena 9.9.2021.

Koulutukseen sisältyy vuoden aikana 9 koulutuspäivää (klo 9-15.30) kerran kuukaudessa, itsenäistä opiskelua ja koulutuspäivien teemojen työstämistä omassa työssä.

HUOM! Koulutukseen osallistuminen edellyttää esihenkilöasemaa / henkilöstövastuuta (väh. kaksi alaista) tai tiedossa olevaa esihenkilöasemaan siirtymistä koulutuksen alkuvaiheessa.

Mukaan pääsee 15 lähiesimiestä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuessasi valitse listasta “Lähiesimiestyön ammattitutkinto verkko-opintoina”

Ilmoittautuneisiin ollaan yhteydessä hyvissä ajoin ennen koulutuksen alkamista.

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen tukemaa ja osallistujan omavastuuksi jää vain 390,00 € (+ Big Five-analyysi 161,20 €, sis. alv 24 %). Koulutusmaksu laskutetaan koulutuksen alkuvaiheessa. Laskut voidaan osoittaa suoraan työnantajalle.

Voit myös kysyä oppisopimusmahdollisuutta oman alueesi oppisopimustoimistosta.

Tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä.

Ilmoittaudu koulutukseenKysy lisää

Toteutus

9.9.2021 – Orientaatio

 • Tutustuminen ja esittäytymiset
 • Koulutuksen sisältö ja näyttöinfo
 • Narrative Big Five-analyysien purku: omat vahvuudet ja kehittämiskohteet esihenkilönä
 • Toimintayksikön tavoitteet: strategia, toimintaympäristö, oma rooli kokonaisuudessa, mittarit ja raportointi

14.10.2021 – Rekrytointi, perehdyttäminen ja kehityskeskustelut

 • Henkilöstön osaamisen kartoitus, suunnittelu ja kehittäminen
 • Resurssien tasapainottaminen
 • Henkilöstösuunnitelma
 • Rekrytointiin ja kehityskeskusteluihin osallistuminen
 • Perehdyttäminen ja motivointi

11.11.2021 – Työlainsäädäntö

 • Työsuhteen ehdot – työehtosopimuksen, työsopimuksen ja lain suhde
 • Esihenkilön vastuut ja velvoitteet
 • Työntekijän vastuut ja velvoitteet

9.12.2021 – Työryhmän / tiimin vetäminen

 • Oman esihenkilöaseman haltuunotto
 • Toiminnan tavoitteellisuus
 • Tiimihengen luominen
 • Motivointi ja kannustimet
 • Haasteelliset tilanteet ja ratkaisukeskeinen toiminta
 • Vastuun antaminen ja velvoittaminen

13.1.2022 – Toiminnan kannattavuus

 • Tulosyksikön tuloksellisuuden tavoitteet, mittarit ja seuranta, raportointi
 • Hinnoittelu
 • Kustannusten hallinta
 • Talouden tunnusluvut

10.2.2022 – Viestintä ja vuorovaikutus esimiestyössä

 • Strategian jalkauttaminen muutosjohtamisessa
 • Somen pelisäännöt
 • Kokous- ja palaverikäytänteet
 • Esiintyminen ja neuvottelu

10.3.2022 – Projektijohtaminen ja prosessien kehittäminen

 • Projektijohtamisen perusteet
 • Toiminnan tehostaminen prosessien avulla
 • Prosessien arviointi ja kehittäminen

Huhtikuu 2022 - Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut

 • Keskustelussa pureudutaan juuri sinun kehittymiseesi esihenkilönä. Saat myös ohjeistusta näyttöaineistojen työstämiseen.

12.5.2022 – Asiakkuuksien hoitaminen

 • Asiakkuuksien nykytila ja kehityskohteet
 • Asiakaspalvelun kehittäminen
 • CRM, jälkimarkkinointi, asiakaspalautteen kerääminen

9.6.2022 – Työhyvinvoinnin tukeminen

 • Työssä viihtyminen ja jaksaminen
 • Etätyöskentelyn johtaminen
 • Henkilöstön tunnusluvut
 • Sairaudet, tapaturmat, työturvallisuus

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö

Leena Lemola
044 065 0062
leena.lemola@kokolele.fi

Tutkinto

Johanna Beilinson
040 627 7010
johanna.beilinson@novida.fi

Kouluttajat

Leena Lemola

Koulutus ja konsultointi Leena Lemola
YRITTÄJÄ, VTM, OPETTAJAN PEDAGOGINEN PÄTEVYYS

Leenalla on yli 20 vuoden kokemus kouluttajan, konsultin ja johdon tehtävistä. Työkokemusta on kertynyt koulutussektorin lisäksi meri- ja paperiteollisuudesta, käännös- ja lokalisointialalta, rahoitussektorilta ja HR-konsultoinnista. Leenan osaamisaloja ovat mm. yritystoiminnan aloittamiseen, pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen, strategiatyöskentelyyn ja henkilöstö- ja osaamisen johtamiseen liittyvät aiheet.

Tarja Lindholm

Ledumile
YRITTÄJÄ, DI, OPETTAJAN PED.

Tarja on toiminut lähes 10 vuotta kouluttajana. Tarjalla on omakohtaista kokemusta sekä prosessi-insinöörinä että ostopäällikkönä toimimisesta, kuin myös erilaisista projekteista yhteensä 20 vuoden ajalta. Tarjan käytännönläheiset koulutukset auttavat oivaltamaan asioita, jotka vaikuttavat yrityksen tuottavuuteen, tehokkuuteen ja kannattavuuteen. Kannustava johtaminen, tehokas projekti, sujuvat systeemit, Lean-ajattelu sekä koko toimitusketjun hallinta ovat koulutusten keskeisiä teemoja.

Linda Asikainen

Myyntituli Oy
TOIMITUSJOHTAJA, CO-FOUNDER

Linda on kokenut kouluttaja, joka on valmentanut, rekrytoinut ja johtanut satoja myyjiä. Linda on kasvattanut myyntiä niin pörssiyhtiössä kuin pk-sektorillakin. Lindan intohimo on valjastaa teknologia osaksi myyntiprosessia ja auttaa myyjiä tulkitsemaan sekä toimimaan datan tuomien tulosten mukaisesti. Suurin ilo ja liekki Lindaan syttyy, kun hän on pystynyt auttamaan koulutettaviaan nousemaan uudelle tasolle - löytämään itsestään uusia vahvuuksia ja voimavaroja.

Tuija Aro

Completo consulting Oy
VALMENNUSJOHTAJA, COACH, FIL.MAIST., PALAUTUMISOHJAAJA

Tuijalla on 15 vuoden kokemus asiantuntijoiden, esimiesten ja johdon valmennuksista. Tuijan vahvuus on psykologinen osaaminen ihmisten erilaisuuteen, motivaatioon ja stressikäyttäytymiseen liittyen. Interaktiviivisuus ja yhdessä tekeminen on jokaisen valmennuksen kulmakivi – tehokkuus, mielenkiinto ja motivointi oppia uutta tulevat kuin itsestään.

Inga Koskinen

LAKIMIES, YRITTÄJÄ, OTK, VT

Inga on kokenut kouluttaja, jolla on yli 30 vuoden kokemus asiakirjojen laatimisesta, riitojen hoitamisesta, sovintojen edistämisestä sekä valmentamisesta sopimus- ja työsuhdeasioissa. Inga on toiminut lakimiehenä valtakunnallisessa yrittäjäjärjestössä ja pankissa. Ingan käytännönläheisten valmennusten tavoitteena on ristiriitojen välttäminen ja sopimusten hyödyntäminen yrityksen liiketoiminnassa.

Toivo Koski

Tulosakatemia Oy
TOIMITUSJOHTAJA, YRITTÄJÄ, KTT, DI

Toivo on palkittu talouskouluttaja, jolla on yli 20 vuoden kokemus liiketoiminnan suunnittelusta, sisäisestä ja ulkoisesta laskentatoimesta, rahoituksesta ja pääomasijoitustoiminnasta asiakkainaan pörssi- ja pk-yrityksiä. Toivo on toiminut useiden yritysten hallituksen jäsenenä, pääomasijoitusrahaston sijoitusjohtajana sekä Helsingin Kauppakorkeakoulun Yrittäjyyden maisteriohjelman johtajana. Hän kouluttaa mm. Kauppakamarin Business Controller-, Toimitusjohtaja- ja Hyvä hallitusjäsen- kursseilla, Aalto yliopiston, Tampereen kesäyliopiston ja Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutus ja MBA-kursseilla.

Opiskelijoiden kokemuksia Starttivalmennuksen koulutuksista

“Koulutus on ollut erittäin antoisa ja hyvin koostettu paketti. Kaikista osa-alueista olen saanut jotakin uutta esimiestyöhöni, ja on ollut kiva kuulla muiden kokemuksia ja ajatuksia. Harmi, että ollaan jo loppusuoralla! Tällainen monialainen tieto- ja vertaistukifoorumi voisi olla olemassa aina työn rinnalla.”

Sanna-Mari KerokoskiTerveystalo
OpiskelijaYrittäjän ammattitutkinto

Koulutus oli hyvin rakennettu kokonaisuus. Kouluttajat olivat kaikki rautaisia ammattilaisia. Tosi hyvä ja laaja tietopaketti. Ilman tätä koulutusta olisin varmaankin tehnyt monia virheitä. Erityiskiitos kouluttajalleni, joka tsemppasi eteenpäin lämpimällä ja rohkaisevalla otteella. Kiitos!

OpiskelijaYrittäjän ammattitutkinto

Kouluttajan tietämys aiheesta ja hyvät vastaukset kysymyksiin olivat todella mainio kombinaatio, josta varmasti kaikki osallistujat hyötyivät valtavasti.

OpiskelijaYrittäjän ammattitutkinto

Sain paljon tietoa yrittämisestä. Mielestäni jokaiselle yrittäjälle koulutus pitäisi olla pakollinen. Ja kouluttajani oli niin hyvä ja inspiroiva 🙂