Lähiesimiestyön ammattitutkinto

100% verkkokoulutus | 15.2.2022

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka

 • Toimit lähiesihenkilönä käytännön työtehtävissä. Nimikkeesi voi olla esimerkiksi tiiminvetäjä tai  vuoropäällikkö
 • Kaipaat apua esihenkilönä toimimiseen, työryhmän johtamiseen, tuloksellisen toiminnan suunnitteluun ja toiminnan kehittämiseen
 • Haluat kehittyä lähiesihenkilönä ja oppia tuntemaan omat vahvuutesi ja kehittymiskohteesi, ja oppia työskentelemään erilaisten ihmisten johtajana

Koulutuksen kuvaus

Lähiesihenkilötyön koulutuksessa saat lisäoppia tavoitteiden asettamiseen, henkilöstöjohtamiseen, työlainsäädäntöön, rekrytointiin, palautteen antamiseen, vaikeiden asioiden puheeksi ottamiseen, oman esihenkilötyön kehittämiseen, kannattavuuden seurantaan, asiakkuuksien johtamiseen, viestintään, palaverikäytänteisiin ja moniin muihin esihenkilötyön teemoihin.

Koulutukseen sisältyy Narrative Big Five -analyysi, joka on henkilöarviointityökalu. Tulokset auttavat ymmärtämään omaa persoonaa ja myös miten erilaisten persoonallisuuksien kanssa tulee toimia. Analyysista laskutetaan 130,00 € (+ alv 24 %). Analyysi on vapaaehtoinen.

Yhteistyökumppanina tutkinnossa toimii Novida ammattiopisto.

Koulutukseen ei sisälly erillisiä kotitehtäviä, tenttejä tai opinnäytetyötä, vaan oman esimiestyöskentelyn kehittämisaineistot toimivat näyttöaineistoina. Osallistujat suorittavat lähiesimiestyön ammattitutkinnon.

Tutustu kouluttajiin
Koulutus alkaa verkkokoulutuksena 15.2.2022

Koulutukseen sisältyy vuoden aikana 10 koulutuspäivää (klo 9-15.30) kerran kuukaudessa, itsenäistä opiskelua ja koulutuspäivien teemojen työstämistä omassa työssä.

HUOM! Koulutukseen osallistuminen edellyttää esihenkilöasemaa / henkilöstövastuuta (väh. kaksi alaista) tai tiedossa olevaa esihenkilöasemaan siirtymistä koulutuksen alkuvaiheessa.

Mukaan pääsee 20 lähiesihenkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuessasi valitse listasta “Lähiesimiestyön ammattitutkinto”

Ilmoittautuneisiin ollaan yhteydessä hyvissä ajoin ennen koulutuksen alkamista.

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen tukemaa ja osallistujan omavastuuksi jää 495 € (+ Big Five-analyysi 130 € + alv 24 %). Koulutusmaksu laskutetaan koulutuksen alkuvaiheessa. Laskut voidaan osoittaa suoraan työnantajalle.

Voit myös kysyä oppisopimusmahdollisuutta oman alueesi oppisopimustoimistosta.

Tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä.

Ilmoittaudu koulutukseenKysy lisää

Toteutus

15.2.2022 - Orientaatio

 • Tutustuminen ja esittäytymiset
 • Tutkinnonjärjestäjän terveiset
 • Koulutuksen sisältö
 • BIG5-analyysin purku: omat vahvuudet ja kehittämiskohteet esihenkilönä, oman esihenkilöaseman haltuunotto
 • Toimintayksikön tavoitteet: strategia, toimintaympäristö, oma rooli
  kokonaisuudessa

15.3.2022 - Osaamisen kehittäminen

 • Henkilöstön osaamisen kartoitus, suunnittelu ja kehittäminen
 • Rekrytointiin ja kehityskeskusteluihin osallistuminen
 • Perehdyttäminen

12.4.2022 – Työlainsäädäntö

 • Työsuhteen ehdot – työehtosopimuksen, työsopimuksen ja lain suhde
 • Esihenkilön vastuut ja velvoitteet
 • Työntekijän vastuut ja velvoitteet

17.5.2022 – Työryhmän / tiimin vetäminen

 • Toiminnan tavoitteellisuus
 • Tiimihengen luominen
 • Etätyöskentelyn johtaminen
 • Palaveri- ja kokouskäytänteet
 • Motivointi ja kannustimet
 • Haasteelliset tilanteet ja ratkaisukeskeinen toiminta
 • Itseohjautuvuuteen kannustaminen ja delegointi

Touko-kesäkuu 2022 - Henkilökohtainen ohjauskeskustelu

 • Omat kehittymiskohteet ja tarpeet
 • Aineistojen läpikäynti ja kommentointi
 • Etenemisohjeet

7.6.2022 – Muutosjohtaminen

 • Muutoksessa johtaminen ja viestintä
 • Muutosvastarinta ja keinoja muutoksen onnistuneeseen läpivientiin
 • Ihmisten erilaisuuden huomioiminen
 • Ikäjohtaminen
 • Erilaisten kulttuurien huomioiminen

16.8.2022 – Toiminnan kannattavuus

 • Tulosyksikön tuloksellisuuden tavoitteet, mittarit ja seuranta, raportointi
 • Hinnoittelu
 • Kustannusten hallinta
 • Talouden tunnusluvut

13.9.2022 – Projektijohtaminen ja prosessien kehittäminen

 • Projektijohtamisen perusteet
 • Toiminnan tehostaminen prosessien avulla
 • Prosessien arviointi ja kehittäminen
 • Mittarit, raportointi

Lokakuu 2022 - 2. Henkilökohtainen ohjauskeskustelu

 • Omat kehittymiskohteet ja tarpeet
 • Aineistojen läpikäynti ja kommentointi
 • Etenemisohjeet

15.11.2022 – Viestintä ja vuorovaikutus esihenkilötyössä

 • Strategian vieminen käytäntöön
 • Viestintäkanavat
 • Kehittämistöiden esittely

13.12.2022 – Asiakkuuksien hoitaminen

 • Asiakkuuksien nykytila ja kehityskohteet
 • Asiakaspalvelun kehittäminen
 • CRM, jälkimarkkinointi, asiakaspalautteen kerääminen

17.1.2023 – Työhyvinvoinnin tukeminen

 • Sairaudet, tapaturmat, työturvallisuus
 • Työssä viihtyminen ja jaksaminen
 • Koulutusrastit

Koulutuksen päätös. Yhteenveto ja palautteet

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö

Leena Lemola
044 065 0062
leena.lemola@kokolele.fi

Tutkinto

Johanna Beilinson
040 627 7010
johanna.beilinson@novida.fi

Kouluttajat

Leena Lemola

Koulutus ja konsultointi Leena Lemola
YRITTÄJÄ, VTM, OPETTAJAN PEDAGOGINEN PÄTEVYYS

Leenalla on yli 20 vuoden kokemus kouluttajan, konsultin ja johdon tehtävistä. Työkokemusta on kertynyt koulutussektorin lisäksi meri- ja paperiteollisuudesta, käännös- ja lokalisointialalta, rahoitussektorilta ja HR-konsultoinnista. Leenan osaamisaloja ovat mm. yritystoiminnan aloittamiseen, pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen, strategiatyöskentelyyn ja henkilöstö- ja osaamisen johtamiseen liittyvät aiheet.

Päivi Jormalainen

Tarvissio Oy
YRITTÄJÄ, MBA, TRADENOMI, OPETTAJA PED.

Päivi on työskennellyt koko työuransa taloushallinnon parissa: palkkatyössä kirjanpitoassistentista talousjohtajaan. Päivi palvelee eri kokoisia asiakasyrityksiä tilitoimistoyrittäjänä. Päivi on myös kokenut kouluttaja.

Linda Asikainen

Myyntituli Oy
TOIMITUSJOHTAJA, CO-FOUNDER

Linda on kokenut kouluttaja, joka on valmentanut, rekrytoinut ja johtanut satoja myyjiä. Linda on kasvattanut myyntiä niin pörssiyhtiössä kuin pk-sektorillakin. Lindan intohimo on valjastaa teknologia osaksi myyntiprosessia ja auttaa myyjiä tulkitsemaan sekä toimimaan datan tuomien tulosten mukaisesti. Suurin ilo ja liekki Lindaan syttyy, kun hän on pystynyt auttamaan koulutettaviaan nousemaan uudelle tasolle - löytämään itsestään uusia vahvuuksia ja voimavaroja.

Teemu Elomaa

Lean5 Europe Oy
PARTNER, PROJEKTIJOHTAJA, LEAN-ASIANTUNTIJA

Teemun ydinosaamista on Lean-menetelmien kouluttaminen ja konkreettinen prosessien kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa mitattavin tuloksin. Kouluttajana Teemu on selkeä ja vuorovaikutteinen. Lukuisten eri toimialojen kehittämishankkeiden vetovastuullisena Teemulla on todella kattava kokemus projektinhallinnasta, henkilöstön muutosjohtamisesta, esimies- ja johtoryhmävalmennuksista, prosessien kehittämisestä ja tuottavuuden jatkuvasta parantamisesta.

Opiskelijoiden kokemuksia Starttivalmennuksen koulutuksista

“Koulutus on ollut erittäin antoisa ja hyvin koostettu paketti. Kaikista osa-alueista olen saanut jotakin uutta esimiestyöhöni, ja on ollut kiva kuulla muiden kokemuksia ja ajatuksia. Harmi, että ollaan jo loppusuoralla! Tällainen monialainen tieto- ja vertaistukifoorumi voisi olla olemassa aina työn rinnalla.”

Sanna-Mari KerokoskiTerveystalo
OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Koulutus oli hyvin rakennettu kokonaisuus. Kouluttajat olivat kaikki rautaisia ammattilaisia. Tosi hyvä ja laaja tietopaketti. Ilman tätä koulutusta olisin varmaankin tehnyt monia virheitä. Erityiskiitos kouluttajalleni, joka tsemppasi eteenpäin lämpimällä ja rohkaisevalla otteella. Kiitos!

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Kouluttajan tietämys aiheesta ja hyvät vastaukset kysymyksiin olivat todella mainio kombinaatio, josta varmasti kaikki osallistujat hyötyivät valtavasti.

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Sain paljon tietoa yrittämisestä. Mielestäni jokaiselle yrittäjälle koulutus pitäisi olla pakollinen. Ja kouluttajani oli niin hyvä ja inspiroiva 🙂