Koulutukset

Ota yhteyttä

Starttivalmennus Oy tarjoaa koulutuksia yrittäjyydestä kiinnostuneille sekä toimii tutkinnonjärjestäjien koulutuskumppanina.

Starttivalmennus Oy tarjoaa yrittäjyyskoulutuksia lähi- ja verkkototeutuksina yritystoimintaa suunnitteleville tai jo yrittäjänä toimiville, oppilaitoksille, yritysneuvonnan avuksi, työllisyydenhoitoon ja hankkeille koko Suomen alueella.

Yrittäjäkurssit

Tutkintokoulutukset