Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Verkkokoulutus | 10/2021

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka toimit yrittäjänä ja

 • työllistät 4-20 työntekijää (tai alihankkijaa/vuokratyöntekijää)
 • kaipaat lisäoppia yritystoiminnan eri osa-alueiden johtamiseen
 • haluat kehittää liiketoimintaasi tuloksellisemmaksi

Koulutuksen sisältö

Johtamiskoulutuksessa opit tunnistamaan yritystoimintasi pullonkaulat ja saat lisäoppia erilaisista yritystoiminnan kehittämisen keinoista, kuten oikean hintatason määrittämisestä, tuloksellisesta myynnistä, hukan vähentämisestä ja myynnin mallin rakentamisesta. Koulutuksen aikana laadit yrityksellesi strategian ja opit kehittämään itseäsi johtajana.

Tutustu Opetushallituksen Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon perusteisiin tästä.

Yhteistyökumppanina tutkinnossa toimii paikallinen Novida ammattiopisto.

Tutustu kouluttajiin
Koulutus alkaa 6.10.2021.

Koulutuspaikka: 100% verkkokoulutus

Koulutukseen sisältyy vuoden aikana 11 lkoulutuspäivää (klo 9–15.30) noin kerran kuukaudessa. Koulutuksen aloitus- ja lopetus ovat kaksipäiväiset. Koulutuspäivien välissä toteutetaan yritystoiminnan kehittämistä omassa yrityksessä.

Mukaan pääsee 15 yrittäjää ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuessasi valitse listasta “Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto verkkototeutuksena”. Klikkaa sen vasemman puolen + painiketta ja jatka ilmoittautumista ostoskorista.

Ilmoittautuneisiin ollaan yhteydessä hyvissä ajoin ennen koulutuksen alkamista.

Hinta

Koulutus on valtion tukemaa. Osallistujan omavastuuksi jää vain 490,00 € (+ Minä johtajana DISC-analyysi 130,00 € + alv 24 %). Koulutusmaksu laskutetaan koulutuksen alkuvaiheessa.

Huom! Koulutukseen osallistuminen edellyttää esimiesasemaa. Henkilöstö voi olla palkattua, vuokratyövoimaa tai alihankkijoita.

Koulutus on oppisopimuksella toteutettuna maksuton.  Kysy oppisopimuksesta tarkemmin oman alueesi oppisopimustoimistosta. Oppisopimusopiskelijoilta laskutetaan vapaaehtoinen DISC-analyysi 130,00 € (+ alv 24 %).

Tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä , joka on arvoltaan 400 euroa.

Ilmoittaudu koulutukseenKysy lisää

Toteutus

Koulutukseen sisältyy vuoden aikana 11 koulutuspäivää (klo 9–15.30) noin kerran kuukaudessa. Koulutuksen aloitus- ja lopetus ovat kaksipäiväiset. Koulutuspäivien välissä toteutetaan yritystoiminnan kehittämistä omassa yrityksessä.

Koulutuksessa ei ole kokeita tai opinnäytetyötä, vaan koulutuksen aikana laaditut oman yrityksen kehittämisaineistot toimivat näyttöaineistoina. Hyväksytystä tutkintosuorituksesta saa tutkintotodistuksen Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamisesta. Tutkintokumppanina toimii Novida.

6.10.2021 – Koulutuksen aloitus: Minä johtajana

 • Minä johtajana
 • Tutustuminen
 • Koulutuksen rakenne ja sisältö
 • Tutkinnon suorittaminen
 • Minä johtajana-DISC-analyysi
 • Johtamistyylit: asioiden johtaminen, ihmisten johtaminen ja valmentava johtajuus
 • Ajanhallinta ja oman työnkuvan kirkastaminen johtajana

Aamulla vierailijana: Novidan tutkintovastaava
Iltapäivällä työpaja: Minä johtajana DISC-persoonallisuusanalyysit oman johtamisen työkaluna

Kouluttaja: Linda Asiakainen

Vierailijat: Johanna Beilinson (tutkintoasiat) ja Sanna Olshin (DISC)

7.10.2021 – Tulevaisuuden johtaminen

 • Oman yrityksen nykytilanteen analysointi
 • Liiketoiminnan ja omien henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen
 • Visio – minne halutaan päästä?
 • Strategia – miten päästään minne halutaan? Strategiatyön johtaminen.
 • Johtavat ajatukset ja strategiatyökaluja
 • Skenaariotyöskentely: Tulevaisuuden ennakointi ja riskienhallinta

Yritysvieras: Strategiatyöskentelyllä selkeyttä tekemiseen
Työpaja: Analyysityökalut ja strategian aloittaminen

Kouluttajat: Linda Asikainen

18.11.2021 – Asiakkuuksien johtaminen

 • Ylivertaisen kilpailuedun kautta asiakaskohderyhmien ymmärtämiseen
 • Asiakaskohderyhmät: ihanneasiakas, asiakasluokittelu ja asiakaskannattavuus, potentiaaliset uusasiakaskohderyhmät ja asiakashankinnan hinta
 • Asiakkuuksien ammattimaisen johtamisen malli

Työpaja: Asiakasluokittelu ja asiakkuuksien johtaminen arjessa

Kouluttaja: Linda Asikainen

12.1.2022 – Kannattavuuden johtaminen

 • Työkalut oman yrityksesi kannattavuuden seurantaan, parantamiseen ja hinnoitteluun
 • Yrityksen kannattavuuden mittaaminen ja määrittely (ml. tuloslaskelma ja tase sekä jaksotukset)
 • Tuotteen kannattavuuden arviointi
 • Katteen laskeminen ja oikean hintatason määrittäminen
 • Keinoja kannattavuuden parantamiseksi

Käytännön harjoituksia päivän aikana

Kouluttaja: Päivi Jormalainen

17.2.2022 – Myynnin johtaminen

 • Tunnusluvut: oikeat mittarit myynnin johtamiseen, myynnin tunnusluvut ja seuranta, lisämyynnin merkitys
 • Myynnin mallin rakentaminen
 • Myyjien johtaminen: myynnin psykologia, osaamistarpeet ja osaamisen tunnistaminen, resurssien kohdentaminen

Työpaja: Myynnin malli

Kouluttaja: Linda Asikainen

17.3.2022 – Tuloksellisuuden arviointi

 • Työkaluja oman yrityksesi tuloksellisuuden arviointiin ja mittaamiseen, sekä talouden seurantaan
 • Tuloksellisuuden arviointi (kertauksena tuloslaskelma ja tase)
 • Kassavirtasuunnittelu
 • Talousennuste
 • Investoinnin kannattavuus ja rahoitus
 • Skenaario numeroina

Käytännön harjoituksia päivän aikana

Kouluttaja: Päivi Jormalainen

19.4.2022 – Yrityksen prosessien johtaminen

 • Työkaluja yrityksen toiminnan kehittämiseen ja Lean-ajattelun hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämisessä
 • Nykytilan analysointi: Tehdäänkö oikeita asioita oikealla tavalla? Pullonkaulojen tunnistaminen.
 • Keskittyminen lisäarvoa tuottaviin asioihin
 • Oikean laatutason määrittäminen
 • Tuotantoprosessin tehostaminen ja mittaaminen, sekä resurssien kohdentaminen oikein

Työpaja: Lean-työkalujen hyödyntäminen yrityksen johtamisessa

Kouluttaja: Juho Liljeroos

17.5.2022 – Henkilöstöjohtaminen

 • Strategisten osaamistarpeiden tunnistaminen
 • Henkilöstöresurssien ennakointi: vaihtoehdot työvoimatarpeeseen, oikeat henkilöt oikeissa paikoissa
 • Henkilöstön tunnusluvut
 • Rekrytointi ja perehdyttäminen
 • Työlainsäädännön perusteet

Työpaja: Käytännön toimenpiteiden suunnittelua

Kouluttaja: Linda Asikainen

9.6.2022 – Työyhteisön johtaminen ja kehittäminen

 • Keinot hyvän yrityskulttuurin rakentamiseen
 • Hyvinvoiva ja itseohjautuva henkilöstö
 • Miten johdan henkilöstöä kehitysmyönteisesti: suunnitelmallinen palaute- ja kehittämisjärjestelmä
 • Millainen voisi olla hyvä palkitsemisjärjestelmä?

Työpajat: Hyvä fiilis ja kehittämishakuinen toiminta

Kouluttaja: Linda Asikainen

2.8.2022 – Kehittämishankkeiden esittelyt

 • Kehittämishankkeiden esittelyt pienryhmissä ja kokemuksista oppiminen: Mitä minä kehitin? Mikä meidän firmassa muuttui?
 • Kuulet muiden ryhmän yrittäjien kehittämishankkeista ja saat sparrausta ja kommentteja omaan kehittämistyöhösi

Kouluttaja: Linda Asiakainen

22.9.2022 – Katse tulevaisuuteen

 • Tulevaisuuden johtaminen (verkostojen johtaminen, hallitustyöskentely)
 • Viimeistelet koulutuksen aikana laatimasi strategian ja varmistat, että se on riittävän selkeä ohjaamaan johtamistyötäsi tulevaisuudessa

Työpajapäivä: Viimeistellään koulutuksen aikana luotuja strategioita ja toimintasuunnitelmia yksin ja pienryhmissä, arvioidaan yhdessä koko prosessia ja juhlitaan koulutuksen päättymistä

Kouluttaja: Linda Asikainen

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö

Linda Asikainen
040 836 6053
linda@myyntituli.fi

Tutkinto

Johanna Beilinson
040 627 7010
johanna.beilinson@novida.fi

Kouluttajat

Linda Asikainen

Myyntituli Oy
TOIMITUSJOHTAJA, CO-FOUNDER

Linda on kokenut kouluttaja, joka on valmentanut, rekrytoinut ja johtanut satoja myyjiä. Linda on kasvattanut myyntiä niin pörssiyhtiössä kuin pk-sektorillakin. Lindan intohimo on valjastaa teknologia osaksi myyntiprosessia ja auttaa myyjiä tulkitsemaan sekä toimimaan datan tuomien tulosten mukaisesti. Suurin ilo ja liekki Lindaan syttyy, kun hän on pystynyt auttamaan koulutettaviaan nousemaan uudelle tasolle - löytämään itsestään uusia vahvuuksia ja voimavaroja.

Päivi Jormalainen

Tarvissio Oy
YRITTÄJÄ, MBA, TRADENOMI, OPETTAJA PED.

Päivi on työskennellyt koko työuransa taloushallinnon parissa: palkkatyössä kirjanpitoassistentista talousjohtajaan. Päivi palvelee eri kokoisia asiakasyrityksiä tilitoimistoyrittäjänä. Päivi on myös kokenut kouluttaja.

Juho Liljeroos

Kasvuasiaintoimisto Kansleri Oy
TOIMITUSJOHTAJA, YRITTÄJÄ, DI TIETOJOHTAMINEN, DESING MANAGEMENT JA PALVELUMUOTOILU

Juho on myynnin ja palvelumuotoilun asiantuntija ja kokemusmies, joka on kouluttanut palvelumuotoilua niin oppilaitoksissa, järjestöissä kuin yksittäisissä yrityksissä. Juhon opeilla pääset tuotteistamaan ja hiomaan paitsi oman yrityksesi prosesseja, myös ymmärtämään potentiaalisten asiakasyritysten liiketoimintaa. Juho on myös digitaalisen asiakaspolun ja markkinoinnin vahva osaaja.

Kokemuksia Starttivalmennuksen koulutuksista

OpiskelijaJohtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Asiantuntevat ja innostavat kouluttajat, joilla käytännönläheinen ote ja kyky kertoa asioista. Lähden avoimin mielin soveltamaan koulutuksesta saaduin eväin!

OpiskelijaJohtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Keskustelut ryhmän kanssa ovat huippuja.

OpiskelijaJohtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Runsaat käytännön esimerkit, joita voi soveltaa omaan työhön. Kirjoitin kynä sauhuten!