Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Turku | 03/2021

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka toimit yrittäjänä ja

 • työllistät 4-20 työntekijää (tai alihankkijaa/vuokratyöntekijää)
 • kaipaat lisäoppia yritystoiminnan eri osa-alueiden johtamiseen
 • haluat kehittää liiketoimintaasi tuloksellisemmaksi

Koulutuksen sisältö

Johtamiskoulutuksessa opit tunnistamaan yritystoimintasi pullonkaulat. Saat lisäoppia erilaisista yritystoiminnan kehittämisen keinoista, kuten oikean hintatason määrittämisestä, tuloksellisesta myynnistä, hukan vähentämisestä ja myynnin mallin rakentamisesta. Koulutuksen aikana laadit yrityksellesi strategian ja opit kehittämään itseäsi johtajana.

Koulutukseen sisältyy Bigfive-persoonallisuusanalyysi (tästä laskutetaan 130,00 € + alv 24 %), joka on mainio työkalu oman johtajuuden kehittämisessä. Kouluttajinasi toimivat kokeneet yrittäjätaustaiset kouluttajat.

Tutustu Opetushallituksen Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon perusteisiin tästä.

Tutkinto on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella. Ota yhteys Novidan oppisopimustoimistoon (oppisopimus@novida.fi) tai oman paikkakuntasi toimistoon.

Tutustu kouluttajiin
Koulutus alkaa Turussa 24.3.2021.

Koulutuspaikka: Starttivalmennus Oy, Käsityöläiskatu 9, Turku

Koulutukseen sisältyy vuoden aikana 11 lähipäivää (klo 9–16) Turussa noin kerran kuukaudessa. Koulutuksen aloitus- ja lopetus ovat kaksipäiväiset. Lähipäivien välissä toteutetaan yritystoiminnan kehittämistä omassa yrityksessä.

HUOM! Koulutukseen voi osallistua myös etänä livestriimauksella. Mikäli koronatilanteesta johtuen lähikoulutus ei ole mahdollinen, koulutuspäivät pidetään webinaareina eli verkkokoulutuksina. Starttivalmennus on kokenut verkkokoulutusten toteuttaja, joten siirtyminen verkkoon sujuu tarvittaessa ongelmitta ja osallistujat saavat tähän ohjeistusta.

Maksua ei makseta ilmoittautumisen yhteydessä, vaan se laskutetaan vasta koulutuksen alkamisen jälkeen.

Mukaan pääsee 15 yrittäjää ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuessasi valitse listasta “Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto” paikkakuntana Turku. Klikkaa sen vasemman puolen + painiketta ja jatka ilmoittautumista ostoskorista.

Ilmoittautuneisiin ollaan yhteydessä mahdollisimman pian.

Hinta

Koulutus on valtion tukemaa. osallistujan omavastuuksi jää vain 490,00 € (+ Narrative Bigfive-analyysi 130,00 € + alv 24 %). Koulutusmaksu laskutetaan koulutuksen alkuvaiheessa. Huom! Koulutukseen osallistuminen edellyttää esimiesasemaa. Henkilöstä voi olla palkattua, vuokratyövoimaa tai alihankkijoita.

Koulutus on oppisopimuksella toteutettuna maksuton.  Oppisopimusrahoituksen edellytyksenä on tutkintoon soveltuvat työtehtävät ja työpaikka. Kysy oppisopimuksesta tarkemmin oman alueesi oppisopimustoimistosta. Oppisopimusopiskelijoilta laskutetaan Narrative Bigfive-analyysi 130,00 € (+ alv 24 %).

Tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä , joka on arvoltaan 400 euroa. Yhteistyökumppanina tutkinnossa toimii paikallinen Novida ammattiopisto.

Ilmoittaudu koulutukseenKysy lisää

Toteutus

Koulutukseen sisältyy vuoden aikana 11 lähipäivää (klo 9–16) Turussa noin kerran kuukaudessa. Koulutuksen aloitus- ja lopetus ovat kaksipäiväiset. Lähipäivien välissä toteutetaan yritystoiminnan kehittämistä omassa yrityksessä.

Koulutuksessa ei ole kokeita tai opinnäytetyötä, vaan koulutuksen aikana laaditut oman yrityksen kehittämisaineistot toimivat näyttöaineistoina. Hyväksytystä tutkintosuorituksesta saa tutkintotodistuksen Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamisesta.

Lähipäivien sisältöön saattaa tulla tarkennuksia.

24.3.2021 – Koulutuksen aloitus: Minä johtajana

 • Minä johtajana
 • Tutustuminen
 • Koulutuksen rakenne ja sisältö
 • Tutkinnon suorittaminen
 • Narrative Bigfive-analyysi
 • Johtamistyylit: asioiden johtaminen, ihmisten johtaminen ja valmentava johtajuus
 • Ajanhallinta ja oman työnkuvan kirkastaminen johtajana

Aamulla vierailijana: Novidalta Kari Mäenpää
Iltapäivällä työpaja: Narrative Bigfive-persoonallisuusanalyysit oman johtamisen työkaluna

Kouluttajat: Leena Lemola ja Kari Mäenpää

25.3.2021 – Tulevaisuuden johtaminen

 • Oman yrityksen nykytilanteen analysointi
 • Liiketoiminnan ja omien henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen
 • Visio – minne halutaan päästä?
 • Strategia – miten päästään minne halutaan? Strategiatyön johtaminen.
 • Johtavat ajatukset ja strategiatyökaluja
 • Skenaariotyöskentely: Tulevaisuuden ennakointi ja riskienhallinta

Yritysvieras: Strategiatyöskentelyllä selkeyttä tekemiseen
Työpaja: Analyysityökalut ja strategian aloittaminen

Kouluttajat: Leena Lemola ja yritysvieras

29.4.2021 – Asiakkuuksien johtaminen

 • Ylivertaisen kilpailuedun kautta asiakaskohderyhmien ymmärtämiseen
 • Asiakaskohderyhmät: ihanneasiakas, asiakasluokittelu ja asiakaskannattavuus, potentiaaliset uusasiakaskohderyhmät ja asiakashankinnan hinta
 • Asiakkuuksien ammattimaisen johtamisen malli

Työpaja: Asiakasluokittelu ja asiakkuuksien johtaminen arjessa

Kouluttaja: Linda Asikainen

2.6.2021 – Kannattavuuden johtaminen

 • Työkalut oman yrityksesi kannattavuuden seurantaan, parantamiseen ja hinnoitteluun
 • Yrityksen kannattavuuden mittaaminen ja määrittely (ml. tuloslaskelma ja tase sekä jaksotukset)
 • Tuotteen kannattavuuden arviointi
 • Katteen laskeminen ja oikean hintatason määrittäminen
 • Keinoja kannattavuuden parantamiseksi

Käytännön harjoituksia päivän aikana

Kouluttaja: Toivo Koski

26.8.2021 – Myynnin johtaminen

 • Tunnusluvut: oikeat mittarit myynnin johtamiseen, myynnin tunnusluvut ja seuranta, lisämyynnin merkitys
 • Myynnin mallin rakentaminen
 • Myyjien johtaminen: myynnin psykologia, osaamistarpeet ja osaamisen tunnistaminen, resurssien kohdentaminen

Työpaja: Myynnin malli

Kouluttaja: Linda Asikainen

30.9.2021 – Tuloksellisuuden arviointi

 • Työkaluja oman yrityksesi tuloksellisuuden arviointiin ja mittaamiseen, sekä talouden seurantaan
 • Tuloksellisuuden arviointi (kertauksena tuloslaskelma ja tase)
 • Kassavirtasuunnittelu
 • Talousennuste
 • Investoinnin kannattavuus ja rahoitus
 • Skenaario numeroina

Käytännön harjoituksia päivän aikana

Kouluttaja: Toivo Koski

28.10.2021 – Yrityksen prosessien johtaminen

 • Työkaluja yrityksen toiminnan kehittämiseen ja Lean-ajattelun hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämisessä
 • Nykytilan analysointi: Tehdäänkö oikeita asioita oikealla tavalla? Pullonkaulojen tunnistaminen.
 • Keskittyminen lisäarvoa tuottaviin asioihin
 • Oikean laatutason määrittäminen
 • Tuotantoprosessin tehostaminen ja mittaaminen, sekä resurssien kohdentaminen oikein

Työpaja: Lean-työkalujen hyödyntäminen yrityksen johtamisessa

Kouluttaja: Tarja Lindholm

25.11.2021 – Henkilöstöjohtaminen

 • Strategisten osaamistarpeiden tunnistaminen
 • Henkilöstöresurssien ennakointi: vaihtoehdot työvoimatarpeeseen, oikeat henkilöt oikeissa paikoissa
 • Henkilöstön tunnusluvut
 • Rekrytointi ja perehdyttäminen
 • Työlainsäädännön perusteet

Työpaja: Käytännön toimenpiteiden suunnittelua

Kouluttaja: Leena Lemola

16.12.2021 – Työyhteisön johtaminen ja kehittäminen

 • Keinot hyvän yrityskulttuurin rakentamiseen
 • Hyvinvoiva ja itseohjautuva henkilöstö
 • Miten johdan henkilöstöä kehitysmyönteisesti: suunnitelmallinen palaute- ja kehittämisjärjestelmä
 • Millainen voisi olla hyvä palkitsemisjärjestelmä?

Työpajat: Hyvä fiilis ja kehittämishakuinen toiminta

Kouluttaja: Leena Lemola

26.1.2022 – Kehittämishankkeiden esittelyt

 • Kehittämishankkeiden esittelyt pienryhmissä ja kokemuksista oppiminen: Mitä minä kehitin? Mikä meidän firmassa muuttui?
 • Kuulet muiden ryhmän yrittäjien kehittämishankkeista ja saat sparrausta ja kommentteja omaan kehittämistyöhösi

Kouluttaja: Leena Lemola

27.1.2022 – Katse tulevaisuuteen

 • Tulevaisuuden johtaminen (verkostojen johtaminen, hallitustyöskentely)
 • Viimeistelet koulutuksen aikana laatimasi strategian ja varmistat, että se on riittävän selkeä ohjaamaan johtamistyötäsi tulevaisuudessa

Työpajapäivä: Viimeistellään koulutuksen aikana luotuja strategioita ja toimintasuunnitelmia yksin ja pienryhmissä, arvioidaan yhdessä koko prosessia ja juhlitaan koulutuksen päättymistä

Kouluttaja: Leena Lemola

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö

Leena Lemola
044 065 0062
leena.lemola@kokolele.fi

Tutkinto

Kari Mäenpää
050 376 1063
kari.maenpaa@novida.fi

Kouluttajat

Tarja Lindholm

YRITTÄJÄ, DI, OPETTAJAN PED.

Tarjalla on omakohtaista kokemusta sekä prosessi-insinöörinä että ostopäällikkönä toimimisesta, kuin myös erilaisista projekteista yhteensä 20 vuoden ajalta. Vuodesta 2012 hän on toiminut päätoimisesti kouluttajana. Tarjan käytännönläheiset koulutukset auttavat oivaltamaan, minkälaiset asiat vaikuttavat yrityksen tuottavuuteen, tehokkuuteen ja kannattavuuteen. Kannustava johtaminen, sujuvat systeemit, Lean-ajattelu sekä koko toimitusketjun hallinta ovat koulutusten keskeisiä teemoja.

Leena Lemola

YRITTÄJÄ, VTM, OPETTAJAN PED.

Leenalla on yli 20 vuoden kokemus kouluttajan, konsultin ja johdon tehtävistä. Työkokemusta on kertynyt koulutussektorin lisäksi meri- ja paperiteollisuudesta, käännös- ja lokalisointialalta, rahoitussektorilta ja HR-konsultoinnista. Leenan osaamisaloja ovat mm. yritystoiminnan aloittamiseen, pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen, asiakaslähtöisten palvelujen parantamiseen, tuotekehitykseen sekä strategiatyöskentelyyn ja henkilöstö- ja osaamisen johtamiseen liittyvät aiheet. Käytännönläheisessä, oivalluttavassa sparrauksessa ja kouluttamisessa Leena hyödyntää mm. palvelumuotoilun metodeja.

Toivo Koski

TOIMITUSJOHTAJA, YRITTÄJÄ, KTT, DI

Toivo on palkittu talouskouluttaja, jolla on yli 20 vuoden kokemus liiketoiminnan suunnittelusta, sisäisestä ja ulkoisesta laskentatoimesta, rahoituksesta ja pääomasijoitustoiminnasta asiakkainaan pörssi- ja pk-yrityksiä. Toivo on toiminut useiden yritysten hallituksen jäsenenä, pääomasijoitusrahaston sijoitusjohtajana sekä Helsingin Kauppakorkeakoulun Yrittäjyyden maisteriohjelman johtajana. Hän kouluttaa mm. Kauppakamarin Business Controller-, Toimitusjohtaja- ja Hyvä hallitusjäsen- kursseilla, Aalto yliopiston, Tampereen kesäyliopiston ja Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutus ja MBA-kursseilla.

Linda Asikainen

TOIMITUSJOHTAJA, CO-FOUNDER

Linda on kokenut kouluttaja, joka on valmentanut, rekrytoinut ja johtanut satoja myyjiä. Linda on kasvattanut myyntiä niin pörssiyhtiössä kuin pk-sektorillakin. Lindan intohimo on valjastaa teknologia osaksi myyntiprosessia ja auttaa myyjiä tulkitsemaan sekä toimimaan datan tuomien tulosten mukaisesti. Suurin ilo ja liekki Lindaan syttyy, kun hän on pystynyt auttamaan koulutettaviaan nousemaan uudelle tasolle - löytämään itsestään uusia vahvuuksia ja voimavaroja. Linda työskentelee edelleen päivittäin kouluttamiensa aiheiden parissa miehensä kanssa perustamassaan myyntialan yhtiössä.

Kokemuksia Starttivalmennuksen koulutuksista

OpiskelijaJohtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Asiantuntevat ja innostavat kouluttajat, joilla käytännönläheinen ote ja kyky kertoa asioista. Lähden avoimin mielin soveltamaan koulutuksesta saaduin eväin!

OpiskelijaJohtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Keskustelut ryhmän kanssa ovat huippuja.

OpiskelijaJohtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Runsaat käytännön esimerkit, joita voi soveltaa omaan työhön. Kirjoitin kynä sauhuten!