Skip to main content

Yrittäjyyden ammattitutkinto Erto ry:n jäsenille

100% verkkototeutus | opiskelu työn ohessa

Huom! Koulutus toteutuu, mikäli kiinnostuneita on jäsenkartoituksen mukaan riittävä määrä. Tältä sivulta saat alustavia lisätietoja. Lopullinen koulutuksen ohjelma räätälöidään jäsenkartoituksen perusteella.

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka:

 • olet oman alasi asiantuntija ja haluat siirtyä työntekijästä sivu- tai päätoimiseksi yrittäjäksi tai olet sivutoiminen yrittäjä/freelancer/kevytyrittäjä ja haluat ryhtyä kokopäiväiseksi yrittäjäksi
 • sinulla on mielessäsi liikeidea, jota haluat lähteä viemään eteenpäin
 • haluat saada ajantasaista, ammattimaista tietoa ja henkilökohtaista ohjausta yritystoimintasi suunnitteluun
 • haluat laatia liikeideallesi käytännön etenemissuunnitelmat päätöksenteon tueksi

 

Ertolaisille räätälöidyssä yrittäjäkoulutuksessa suunnitellaan oma yritys perustamisvalmiiksi saakka ja laaditaan omalle yritykselle liiketoimintasuunnitelma ja perustamislaskelmat, jotka käyvät starttirahahakemuksen liitteiksi.

Osallistujamme ovat motivoituneita ja tosi mielellä liikkeellä, sillä peräti yli 70% koulutuksen osallistujista perustaa yrityksen koulutuksen aikana tai heti sen jälkeen. Yritystä ei luonnollisestikaan ole pakko perustaa – sen valinnan tekee jokainen itse. Saat koulutuksesta valmiudet yrityksen perustamiseen.

Koulutuksen aikana suoritetaan Opetushallituksen virallinen yrittäjyyden ammattitutkinto, josta saat tutkintotodistuksen.

Koulutus alkaa vuodenvaihteessa 2022-2023!

 

Mikäli kiinnostuneita löytyy riittävä määrä, koulutus alkaa orientaatiopäivällä joulukuussa 2022 ja varsinainen startti on tammikuussa 2023.

Koulutus toteutuu 100% verkkokoulutuksena. Vuorovaikutteisissa verkkokoulutuspäivissä keskustellaan ja on myös pienryhmätyöskentelyä. Ellet pääse koulutuspäivään livenä, voit katsoa tallenteen jälkikäteen sinulle sopivana ajankohtana.

Et tarvitse osallistumista varten erityisiä teknisiä taitoja. Tietokone/älylaite ja internetyhteys on oltava käytettävissä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avautuu Erton toteuttaman alkukartoituksen jälkeen, mikäli kartoitus osoittaa, että kiinnostusta löytyy!

Mukaan pääsee noin 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli annat jäsenkartoituksessa yhteydenottoluvan, saat tietoja koulutuksen ohjelmasta ja ilmoittautumisohjeet sähköpostitse syksyn aikana.

 

 

Tietoa koulutuksenjärjestäjästä

Starttivalmennus on yritysten perustamiseen erikoistunut koulutusalan yritys, jonka asiakkaat edustavat erityisesti asiantuntija- ja tietotyön aloja. Koulutuksen vetäjä Sanna Olshin on kouluttanut 20 vuoden aikana yli 4000 yrityksen perustajaa. Hän on pedagogisesti pätevä ja kokenut kouluttaja ja asiantuntijayrittäjä itsekin.

Tutkinnonjärjestäjä on Novida ammattiopisto.

Koulutuksen sisältö

Asiantuntijasta yrittäjäksi on monta eri reittiä: halu päättää itse omasta työstä, sen sisällöstä, työajoista ja palkkauksesta, ristiriitaiset kokemukset palkkatyöstä arvoristiriitoineen, johtamisongelmineen tai kasvavine paineineen, halu tehdä asiat omalla tavalla tai palvella asiakkaita paremmin.

Kun yrittäjyyskipinä on syttynyt, sen eteenpäin saattamiseksi tarvitaan oikeaa tietoa ja työkaluja. Asiantuntijayrittäjäksi yrittäjyyden ammattitutkinto vastaa näihin kysymyksiin: Mitä tulee ottaa huomioon kun asiantuntija ryhtyy yrittäjäksi? Miten yrittäjyys ja palkkatyö eroaa toisistaan?  Miten tuotteistan osaamistani? Mistä löydän asiakkaita? Miten omaa osaamista myydään ja hinnoitellaan? Mitkä ovat yrittäjän velvoitteet? Miten saan yritystoiminnasta kannattavaa?

Koulutuksen painopisteitä ovat:

 • Omien yrittäjyysmotiivien kirkastaminen: Miksi haluan yrittäjäksi ja mitä sillä tavoittelen?
 • Oman osaamisen tunnistaminen ja tuotteistaminen
 • Markkinatilanteen analysointi: Asiakaskohderyhmien valinta, kilpailutilanteen selvittäminen ja verkostokumppaneiden tunnistaminen
 • Asiantuntijabrändin kirkastaminen, markkinointi ja myynti
 • Yrittäjän vastuut ja velvoitteet, mutta myös mahdollisuuksien havaitseminen
 • Kannattavan yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksen perustamislaskelmat

Kuka hyötyy koulutuksesta eniten?

Koulutus sopii erityisesti eri alojen asiantuntijoille ja tietotyöläisille, jotka toimivat palkkatyössä, mutta ajatuksissa on perustaa yritys. Asiantuntijuudella tarkoitetaan koulutus- ja työtaustan perusteella kertynyttä erityisosaamista, jonka varaan yrityksen liikeidea ja palveluntarjonta rakentuu.

Parhaan hyödyn osallistuja saa silloin, kun yritystä ei ole vielä perustettu, mutta yrittäjyys kiehtoo ajatuksena yhä enemmän ja tiedonjano on syttynyt, mutta kokemus on, ettei omin voimin pääse eteenpäin, sillä tieto on hajallaan. Koulutus toimii prosessinomaisena oman yrityksen suunnittelun polkuna, joka antaa ryhtiä liikeidean saattamiseksi perustamisvalmiiksi yritykseksi.

Koulutus on tarkoitettu erityisesti työssäkäyville osallistujille. Te-toimiston asiakkaille suosittelemme ensisijaisesti työvoimapoliittista yrittäjäkoulutusta, josta saat lisätietoja oman alueesi Te-toimistosta. Te-toimiston asiakkaiden on mahdollista osallistua tähän koulutukseen, mikäli Te-toimistosta on myönnetty osallistumisoikeus tutkintokoulutukseen ennen ilmoittautumisajan päätyttyä.

 

Mitä koulutuksessa tehdään ja millaisia panostuksia osallistujalta odotetaan?

Koulutuksen aikana laaditaan omalle yritykselle liiketoimintasuunnitelma ja perustamislaskelmat sekä muita hyödyllisiä työkaluja, jotka ovat paitsi oman yritystoiminnan suunnittelun välineitä, samalla näyttöaineistoa. Työkaluihin saa valmiit työpohjat ja henkilökohtaista ohjausta. Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut on koettu osallistujapalautteiden mukaan erittäin hyödyllisiksi.

Näyttötutkinto poikkeaa huomattavasti korkea-asteen opinnoista, joissa on paljon lukemista, tenttejä ja kirjallisia tehtäviä. Tähän oman yritystoiminnan suunnittelun koulutukseen ei sisälly ns. ylimääräisiä, yleisen tason kotitehtäviä, vaan kaikki koulutuksen aikana tehtävät toimenpiteet tehdään oman yritystoiminnan suunnitteluun liittyen, jolloin yritys on suunniteltu perustamisvalmiiksi koulutuksen päättyessä. Aikaa oman yritystoiminnan  suunnitteluun on hyvä varata tunti, pari viikossa – arviolta 10h kuukaudessa. Koulutukseen osallistuminen on mahdollista palkkatyön ohessa.

Hinta

Koulutus on valtion tukemaa. Tutkinnonjärjestäjä Novida laskuttaa osallistujilta opiskelijamaksun 450 €, joka laskutetaan kahdessa erässä. Koulutuksen alkamisen jälkeen laskutetaan 30 %. Tätä osuutta ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen.

Tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea Työllisyysrahaston 414 €:n ammattitutkintostipendiä.

Ilmoittautuminen koulutukseen ei ole vielä alkanutKysy lisää

Toteutus

Koulutuksen kesto on 12 kk, jonka aikana on noin kymmenkunta verkkokoulutuspäivää. Verkkokoulutuspäivät ovat 3-4 viikon välein klo 9-12. Voit osallistua koulutuspäiviin livenä tai katsomalla tallenteita jälkikäteen. Koulutuspäivien tallenteet ovat käytettävissä koko koulutuksen ajan. Heinäkuussa on kesätauko.

Tutkinnon osien arvioinnit ja näytöt suoritetaan koulutuksen aikana ja/tai sen päätyttyä.

Huom! 

Alla oleva alustava ohjelma on esimerkki koulutuksen sisällöstä. Lopullinen sisältö räätälöidään Erton jäsenkartoituksen mukaisesti.

Joulukuu 2022 – Orientaatio

 • Tutustuminen ja esittäytymiset + tutkinnonjärjestäjän terveiset
 • Koulutuksen sisältö
 • Oman yritystoiminnan tavoitteet
 • Liiketoimintasuunnitelman rakenne

Tammikuu 2023 – Oman osaamisen tuotteistaminen

 • Oman osaamisen sanoittaminen
 • Asiakkaat ja verkostot
 • Tuoteideointi

Helmikuu 2023 – Toimintaympäristön analysointi

 • Kysynnän kartoittaminen
 • Kilpailutilanteen selvittäminen
 • Verkoston rakentaminen
 • Tulevaisuuden ennakointi
 • Liiketoimintamalli

Maaliskuu 2023 – Asiantuntijapalvelun markkinointi

 • Asiakaskohderyhmien ja kanavien valinta
 • Digimarkkinoinnin keinot: Kotisivut, hakukoneoptimointi,
  somemainonta ja sisällöntuotanto
 • Markkinointisuunnitelma asiakashankinnan työkaluna

Huhtikuu 2023 – Asiantuntijabrändin rakentaminen

 • Ammattilaisbrändin rakentaminen käytännössä
 • Sosiaalinen media brändityössä
 • Oman osaamisen esilletuominen ja jakaminen

Toukokuu 2023 – Asiantuntijapalvelun myyntityö

 • Asiakassegmentointi
 • Myyntiprosessi
 • Asiantuntijapalvelun hinnoittelu
 • Asiakkuuksien hoitaminen

Kesäkuu 2023 – Tilannekatsaus

 • Liikeideoiden esittely ja sparraus

Elokuu 2023 – Yrityksen perustaminen ja yrittäjän velvoitteet

 • Yrityksen nimen ja toimialan valinta, yrityksen rekisteröinti
 • Yrittäjän velvoitteet
 • Yrittäjän sosiaaliturva
 • Yritysmuodot, verotus, tulojen nostaminen omasta yrityksestä

Syyskuu 2023 – Yrityksen perustamislaskelmat 1.

 • Arvonlisäverotus
 • Perustamislaskelma
 • Rahoituslähteet, starttiraha
 • Kannattavuuslaskelma

Lokakuu 2023 – Yrityksen perustamislaskelmat 2.

 • Hinnoittelun vaikutus kannattavuuteen
 • Myyntibudjetti
 • Tulosbudjetti

Marraskuu 2023 – Taloushallinto

 • Kirjanpidon perustehtävät ja tilitoimiston valinta
 • Talouden seuranta, myynti- ja ostoreskontra
 • Tarjous ja sopimus

Joulukuu 2023 – Mielekäs yritystoiminta + koulutuksen päätös

 • Oma yrittäjäidentiteetti ja omien arvojen mukainen yrittäjyys
 • Yrittäjän toimenkuvan kirkastaminen
 • Ajankäyttö, jaksaminen ja hyvinvointi
 • Koulutuksen päätös: miten tästä eteenpäin?

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö

Sanna Olshin
044 500 5255
sanna.olshin(at)starttivalmennus.fi

Kokemuksia yrittäjäkoulutuksista

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Sannan ammattitaito ja tieto+taito yrittäjyydestä. Monipuolinen luentojen sisältö.
Koen, että kaikkia kuullaan ja on myös tilaa keskustelulle sekä kysymyksille. Sanna on ollut tavoitettavissa tarvittaessa ja hän on ottanut kysymykset heti selvitettäväksi. Olen ollut erittäin tyytyväinen ja myös suositellut Sannaa ja koulutusta toisille yrittäjyyttä harkitseville.

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Asiantuntevaa tietoa, käytännöllistä ja hyödyllistä. Välittävä, osallistujia tukeva ja kannustava kouluttaja ja hyviä vierailevia kouluttajia. Kannustava luottamuksellinen ilmapiiri.

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Tämä on laadullisesti parhaita ja sisällöllisesti innostavimpia koulutuskokemuksia (mahdollisesti paras), mitä olen yli 20 vuotta kouluja ja opiskeluja kokeneena kohdannut. Valmentaja on poikkeuksellisen selkeä, johdonmukainen, osallistujat huomioiva ja pätevä. Tekemisestä huokuu syvä ymmärrys, osaaminen ja lämpö.

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Vastuukouluttajan tapa ohjata ja opettaa. Hänen esiintymisensä ja asioiden esittämistapa. Hänen laaja-alainen osaaminensa ja tietotaito. Hänen kiinnostuksensa kaikkeen. Innostava ja iloinen esiintyminen. Hän on aina läsnä, ei vain paikalla vain läsnä.

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Vastuukouluttajan Sannan läsnäolo, rauhallisuus ja osaaminen. Pääjärjestänä annan hänelle 10+ kaikesta. Yhdessä neuvonnassa Sannan keskusteluosaamiselle annettiin määrite "turvallinen", mikä kuvastaa tilannetta. Sannaa ei tarvitse pelätä, hän ei asetu muiden yläpuolelle ja on aidosti kiinnostunut alkavista yrityksistä ja opiskelijoista.

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Sannan ammattitaito ja tieto + taito yrittäjyydestä. Monipuolinen luentojen sisältö.
Koen, että kaikkia kuullaan ja on myös tilaa keskustelulle sekä kysymyksille. Sanna on ollut tavoitettavissa tarvittaessa ja hän on ottanut kysymykset heti selvitettäväksi. Olen ollut erittäin tyytyväinen ja myös suositellut Sannaa ja koulutusta toisille yrittäjyyttä harkitseville.