Skip to main content

Yrittäjyyden ammattitutkinto verkossa

100% verkkototeutus | opiskelu työn ohessa

Koulutus alkaa 5.12.2022!

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka:

 • olet oman alasi asiantuntija ja haluat siirtyä työntekijästä sivu- tai päätoimiseksi yrittäjäksi tai olet sivutoiminen yrittäjä/freelancer/kevytyrittäjä ja haluat ryhtyä kokopäiväiseksi yrittäjäksi
 • sinulla on mielessäsi liikeidea, jota haluat lähteä viemään eteenpäin
 • haluat saada ajantasaista, ammattimaista tietoa ja henkilökohtaista ohjausta yritystoimintasi suunnitteluun
 • haluat laatia liikeideallesi käytännön etenemissuunnitelmat päätöksenteon tueksi

Yrittäjyyden ammattitutkinnossa suunnitellaan oma yritys perustamisvalmiiksi saakka ja laaditaan omalle yritykselle liiketoimintasuunnitelma ja perustamislaskelmat, jotka käyvät starttirahahakemuksen liitteiksi.

Osallistujamme ovat motivoituneita ja tosi mielellä liikkeellä, sillä peräti yli 70% koulutuksen osallistujista perustaa yrityksen koulutuksen aikana tai heti sen jälkeen. Yritystä ei luonnollisestikaan ole pakko perustaa – sen valinnan tekee jokainen itse. Saat koulutuksesta valmiudet yrityksen perustamiseen. Sinulla voi jo olla y-tunnus tai sivutoiminen/alkutaipaleella oleva yritys.

Koulutuksen aikana suoritetaan Opetushallituksen virallinen yrittäjyyden ammattitutkinto, josta saat tutkintotodistuksen. Tutkinnonjärjestäjä on Novida.

Tämä yrittäjyyden ammattitutkinnon koulutus toteutetaan yhteistyössä ERTO ry:n kanssa.

Koulutuspäivät kerran kuussa – 100% verkossa!

Vuorovaikutteisissa verkkokoulutuspäivissä keskustellaan ja on myös pienryhmätyöskentelyä. Ellet pääse koulutuspäivään livenä, voit katsoa tallenteen jälkikäteen sinulle sopivana ajankohtana. Koulutuksessa ei ole liveosallistumispakkoa.

Et tarvitse osallistumista varten erityisiä teknisiä taitoja. Tietokone/älylaite ja internetyhteys on oltava käytettävissä. Saat tarvittaessa käyttöösi opintojen ajaksi O365:n maksutta. Tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmia tarvitaan liiketoimintasuunnitelman ja laskelman laatimiseen.

Ilmoittautuminen on käynnissä!

Ilmoittaudu mukaan tutkinnonjärjestäjä Novidan sivujen kautta. Tämä koulutus on listan alimmaisena. Klikkaa sen vasemmalla puolella olevaa + (plussa) merkkiä, jolloin koulutus pomppaa ostoskoriin (huom! Koulutusmaksua ei makseta tässä vaiheessa, vaan Novida laskuttaa sen erissä vasta v. 2023 alkupuolella).

Mukaan pääsee noin 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus toteutuu, kun ilmoittautujia on min. 15 hlöä.

Tietoa koulutuksenjärjestäjästä

Starttivalmennus on yritysten perustamiseen erikoistunut koulutusalan yritys, jonka asiakkaat edustavat erityisesti asiantuntija- ja tietotyön aloja. Koulutuksen vetäjä Sanna Olshin on kouluttanut 20 vuoden aikana yli 4000 yrityksen perustajaa. Hän on pedagogisesti pätevä ja kokenut kouluttaja ja asiantuntijayrittäjä itsekin.

Tutkinnonjärjestäjä on Novida ammattiopisto. Tutkintoasioista vastaa Johanna Beilinson.

Koulutuksen sisältö

Tie yrittäjäksi voi kulkea monen eri reitin kautta. Yleensä yrittäjyydessä kiehtovat halu päättää itse omasta työstä, sen sisällöstä, työajoista ja palkkauksesta, ristiriitaiset kokemukset palkkatyöstä arvoristiriitoineen, johtamisongelmineen tai kasvavine paineineen, halu tehdä asiat omalla tavalla tai palvella asiakkaita paremmin.

Kun yrittäjyyskipinä on syttynyt, sen eteenpäin saattamiseksi tarvitaan oikeaa tietoa ja työkaluja. Starttivalmennuksen ja Novidan yrittäjyyden ammattitutkinto vastaa näihin kysymyksiin: Miten yrittäjyys ja palkkatyö eroaa toisistaan? Miten tuotteistan osaamistani?  Millainen on hyvä liikeidea? Mistä löydän asiakkaita? Miten omaa osaamista myydään ja hinnoitellaan? Mitkä ovat yrittäjän velvoitteet? Miten saan yritystoiminnasta kannattavaa?

Koulutuksen painopisteitä ovat:

 • Omien yrittäjyysmotiivien kirkastaminen: Miksi haluan yrittäjäksi ja mitä sillä tavoittelen?
 • Oman osaamisen tunnistaminen ja tuotteistaminen
 • Markkinatilanteen analysointi: Asiakaskohderyhmien valinta, kilpailutilanteen selvittäminen ja verkostokumppaneiden tunnistaminen
 • Asiantuntijabrändin kirkastaminen, markkinointi ja myynti
 • Yrittäjän vastuut ja velvoitteet, mutta myös mahdollisuuksien havaitseminen
 • Kannattavan yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksen perustamislaskelmat

Kuka hyötyy koulutuksesta eniten?

Koulutus sopii erityisesti eri alojen asiantuntijoille ja tietotyöläisille, jotka toimivat palkkatyössä, mutta ajatuksissa on perustaa yritys. Asiantuntijuudella tarkoitetaan koulutus- ja työtaustan perusteella kertynyttä erityisosaamista, jonka varaan yrityksen liikeidea ja palveluntarjonta rakentuu.

Parhaan hyödyn osallistuja saa silloin, kun yritystä ei ole vielä perustettu, mutta yrittäjyys kiehtoo ajatuksena yhä enemmän ja tiedonjano on syttynyt, mutta kokemus on, ettei omin voimin pääse eteenpäin, sillä tieto on hajallaan. Koulutus toimii prosessinomaisena oman yrityksen suunnittelun polkuna, joka antaa ryhtiä liikeidean saattamiseksi perustamisvalmiiksi yritykseksi.

Koulutus on tarkoitettu erityisesti työssäkäyville osallistujille. Te-toimiston asiakkaille suosittelemme ensisijaisesti työvoimapoliittista yrittäjäkoulutusta, josta saat lisätietoja oman alueesi Te-toimistosta. Te-toimiston asiakkaiden on mahdollista osallistua tähän koulutukseen, mikäli Te-toimistosta on myönnetty osallistumisoikeus tutkintokoulutukseen ennen ilmoittautumisajan päätyttyä.

 

Mitä koulutuksessa tehdään ja millaisia panostuksia osallistujalta odotetaan?

Koulutuksen aikana laaditaan omalle yritykselle liiketoimintasuunnitelma ja perustamislaskelmat sekä muita hyödyllisiä työkaluja, jotka ovat paitsi oman yritystoiminnan suunnittelun välineitä, samalla näyttöaineistoa. Työkaluihin saa valmiit työpohjat ja henkilökohtaista ohjausta. Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut on koettu osallistujapalautteiden mukaan erittäin hyödyllisiksi.

Näyttötutkinto poikkeaa huomattavasti korkea-asteen opinnoista, joissa on paljon lukemista, tenttejä ja kirjallisia tehtäviä. Tähän oman yritystoiminnan suunnittelun koulutukseen ei sisälly ns. ylimääräisiä, yleisen tason kotitehtäviä, vaan kaikki koulutuksen aikana tehtävät toimenpiteet tehdään oman yritystoiminnan suunnitteluun liittyen, jolloin yritys on suunniteltu perustamisvalmiiksi koulutuksen päättyessä. Aikaa oman yritystoiminnan  suunnitteluun on hyvä varata tunti, pari viikossa – arviolta 10h kuukaudessa. Koulutukseen osallistuminen on mahdollista palkkatyön ohessa.

Hinta

Koulutus on valtion tukemaa. Tutkinnonjärjestäjä Novida laskuttaa osallistujilta opiskelijamaksun 450 €, joka laskutetaan kahdessa erässä. Koulutuksen alkamisen jälkeen laskutetaan 30 %. Tätä osuutta ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen.

Tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea Työllisyysrahaston 414 €:n ammattitutkintostipendiä.

Ilmoittaudu 21.11.2022 mennessä!Kysy lisää

Toteutus

Koulutuksen kesto on vajaa vuosi, jonka aikana on 13  verkkokoulutuspäivää. Verkkokoulutuspäivät ovat noin kerran kuukaudessa klo 9-12. Voit osallistua koulutuspäiviin livenä tai katsomalla tallenteita jälkikäteen. Koulutuspäivien tallenteet ovat käytettävissä koko koulutuksen ajan. Heinäkuussa on kesätauko. Koulutukseen sisältyy henkilökohtaisia ohjaustapaamisia. Ohjausten ajankohdat  sovitaan erikseen.

Tutkinnon osien arvioinnit ja näytöt suoritetaan koulutuksen aikana ja/tai sen päätyttyä.

5.12.2022 klo 9-12: Orientaatio

 • Tutustuminen ja esittäytymiset
 • Tutkinnonjärjestäjän terveiset
 • Koulutuksen sisältö
 • Liiketoimintasuunnitelma yritystoiminnan suunnittelun työkaluna

19.1.2023 klo 9-12: Oman osaamisen tuotteistaminen

 • Oman osaamisen tunnistaminen
 • Oman yritystoiminnan tavoitteet
 • Tuoteideointi
 • Palvelun muotoilu myytäväksi tuotteeksi

16.2.2023 klo 9-12: Toimintaympäristön analysointi

 • Kysynnän kartoittaminen
 • Kilpailutilanteen selvittäminen
 • Verkoston rakentaminen
 • Tulevaisuuden ennakointi
 • Liiketoimintamalli

16.3.2023 klo 9-12: Asiantuntijapalvelun markkinointi

 • Asiakaskohderyhmien ja kanavien valinta
 • Digimarkkinoinnin keinot: Kotisivut, hakukoneoptimointi,
  somemainonta ja sisällöntuotanto
 • Markkinointisuunnitelma asiakashankinnan työkaluna

13.4.2023 klo 9-12: Asiantuntijabrändin rakentaminen

 • Ammattilaisbrändin rakentaminen käytännössä
 • Sosiaalinen media brändityössä
 • Oman osaamisen esilletuominen ja jakaminen

11.5.2023 klo 9-12: Asiantuntijapalvelun myyntityö

 • Asiakkaiden tunnistaminen ja löytäminen
 • Myynnin malli asiakashankinnan työkaluna
 • Asiantuntijapalvelun hinnoittelu
 • Asiakkuuksien hoitaminen

1.6.2023 klo 9-12: Tilannekatsaus

 • Liikeideoiden esittely ja sparraus

22.6.2023 klo 9-12: Yrityksen perustaminen ja yrittäjän velvoitteet

 • Yrityksen nimen ja toimialan valinta, yrityksen rekisteröinti
 • Yrittäjän velvoitteet
 • Yrittäjän sosiaaliturva
 • Yritysmuodot, verotus, tulojen nostaminen omasta yrityksestä

17.8.2023 klo 9-12: Yrityksen perustamislaskelmat 1.

 • Arvonlisäverotus
 • Perustamislaskelma
 • Rahoituslähteet, starttiraha
 • Kannattavuuslaskelma

7.9.2023 klo 9-12: Yrityksen perustamislaskelmat 2.

 • Hinnoittelun vaikutus kannattavuuteen
 • Myyntibudjetti
 • Tulosbudjetti

28.9.2023 klo 9-12: Taloushallinto

 • Kirjanpidon perustehtävät ja tilitoimiston valinta
 • Talouden seuranta, myynti- ja ostoreskontra
 • Tarjous ja sopimus

19.10.2023 klo 9-12: Vaikuttava esiintyminen

 • Asiantuntijana vaikuttaminen, esiintymisen kieli
 • Persoona peliin!
 • Digiesiintyminen

9.11.2023 klo 9-12 – Mielekäs yritystoiminta + koulutuksen päätös

 • Oma yrittäjäidentiteetti ja omien arvojen mukainen yrittäjyys
 • Yrittäjän toimenkuvan kirkastaminen
 • Ajankäyttö, jaksaminen ja hyvinvointi
 • Koulutuksen päätös: miten tästä eteenpäin?

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö

Sanna Olshin

044 500 5255

sanna.olshin(at)starttivalmennus.fi

Tutkinto

Johanna Beilinson

040 627 7010

johanna.beilinson(at)novida.fi

Näin ilmoittaudut koulutukseen

1

Klikkaa ”Ilmoittaudu koulutukseen”, jonka jälkeen siirryt tutkinnonjärjestäjä Novidan Wilma-sivulle
2

Valitse koulutuksista haluamasi tutkintokoulutus ja klikkaa ”+”, jolloin tuote siirtyy ostoskoriin
3

Avaa ostoskori ja viimeistele ilmoittautuminen täyttämällä hakulomake

Kokemuksia yrittäjäkoulutuksista

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Sannan ammattitaito ja tieto+taito yrittäjyydestä. Monipuolinen luentojen sisältö.
Koen, että kaikkia kuullaan ja on myös tilaa keskustelulle sekä kysymyksille. Sanna on ollut tavoitettavissa tarvittaessa ja hän on ottanut kysymykset heti selvitettäväksi. Olen ollut erittäin tyytyväinen ja myös suositellut Sannaa ja koulutusta toisille yrittäjyyttä harkitseville.

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Asiantuntevaa tietoa, käytännöllistä ja hyödyllistä. Välittävä, osallistujia tukeva ja kannustava kouluttaja ja hyviä vierailevia kouluttajia. Kannustava luottamuksellinen ilmapiiri.

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Tämä on laadullisesti parhaita ja sisällöllisesti innostavimpia koulutuskokemuksia (mahdollisesti paras), mitä olen yli 20 vuotta kouluja ja opiskeluja kokeneena kohdannut. Valmentaja on poikkeuksellisen selkeä, johdonmukainen, osallistujat huomioiva ja pätevä. Tekemisestä huokuu syvä ymmärrys, osaaminen ja lämpö.

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Vastuukouluttajan tapa ohjata ja opettaa. Hänen esiintymisensä ja asioiden esittämistapa. Hänen laaja-alainen osaaminensa ja tietotaito. Hänen kiinnostuksensa kaikkeen. Innostava ja iloinen esiintyminen. Hän on aina läsnä, ei vain paikalla vain läsnä.

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Vastuukouluttajan Sannan läsnäolo, rauhallisuus ja osaaminen. Pääjärjestänä annan hänelle 10+ kaikesta. Yhdessä neuvonnassa Sannan keskusteluosaamiselle annettiin määrite "turvallinen", mikä kuvastaa tilannetta. Sannaa ei tarvitse pelätä, hän ei asetu muiden yläpuolelle ja on aidosti kiinnostunut alkavista yrityksistä ja opiskelijoista.

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Sannan ammattitaito ja tieto + taito yrittäjyydestä. Monipuolinen luentojen sisältö.
Koen, että kaikkia kuullaan ja on myös tilaa keskustelulle sekä kysymyksille. Sanna on ollut tavoitettavissa tarvittaessa ja hän on ottanut kysymykset heti selvitettäväksi. Olen ollut erittäin tyytyväinen ja myös suositellut Sannaa ja koulutusta toisille yrittäjyyttä harkitseville.