Yrittäjyyden ammattitutkinto asiantuntijayrityksen perustajille

100% verkkototeutus | 8.9.2022

Tutkinnon nimi päivittynyt alkuvuonna 2022! Entinen tutkintonimike yrittäjän ammattitutkinto.

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka:

 • olet oman alasi asiantuntija ja haluat siirtyä työntekijästä sivu- tai päätoimiseksi yrittäjäksi
 • sinulla on mielessäsi liikeidea, jota haluat lähteä viemään eteenpäin
 • haluat saada ajantasaista, ammattimaista tietoa ja henkilökohtaista ohjausta yritystoimintasi suunnitteluun
 • haluat laatia liikeideallesi käytännön etenemissuunnitelmat päätöksenteon tueksi

 

Asiantuntijayrittäjäksi -yrittäjäkoulutuksessa suunnitellaan oma asiantuntijayritys perustamisvalmiiksi saakka ja laaditaan omalle yritykselle liiketoimintasuunnitelma ja perustamislaskelmat, jotka käyvät starttirahahakemuksen liitteiksi.

Osallistujamme ovat motivoituneita ja tosi mielellä liikkeellä, sillä peräti yli 70% koulutuksen osallistujista perustaa yrityksen koulutuksen aikana tai heti sen jälkeen. Yritystä ei luonnollisestikaan ole pakko perustaa – sen valinnan tekee jokainen itse. Saat koulutuksesta valmiudet yrityksen perustamiseen.

Koulutuksen aikana suoritetaan Opetushallituksen virallinen yrittäjyyden ammattitutkinto, josta saat tutkintotodistuksen.

Koulutus alkaa 8.9.2022.

Koulutus toteutuu 100% verkkokoulutuksena. Vuorovaikutteisissa verkkokoulutuspäivissä keskustellaan ja on myös pienryhmätyöskentelyä. Ellet pääse koulutuspäivään livenä, voit katsoa tallenteen jälkikäteen sinulle sopivana ajankohtana.

Et tarvitse osallistumista varten erityisiä teknisiä taitoja. Tietokone/älylaite ja internetyhteys on oltava käytettävissä.

Ilmoittaudu 21.8.2022 mennessä. Mukaan pääsee 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Tervetuloa!

Ilmoittautuessasi valitse listasta alimmaisena oleva “Yrittäjyyden ammattitutkinto asiantuntijayrityksille, yritystoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen” .

 

Tutkinnonjärjestäjä Novidan edustaja on ilmoittautuneisiin yhteydessä ennen koulutuksen alkamista HOKS-keskustelun tiimoilta. (HOKS = henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma)

Tietoa koulutuksenjärjestäjästä

Starttivalmennus on yritysten perustamiseen ja kehittämiseen erikoistunut koulutusalan yritys, jonka asiakkaat edustavat erityisesti asiantuntija- ja tietotyön aloja. Koulutuksen vetäjä Sanna Olshin on yksi Suomen kokeneimmista yrittäjyyskouluttajista: Sanna on kouluttanut 20 vuoden aikana yli 4000 yrityksen perustajaa. Sannalla on maisterin tutkinto yrittäjyydestä, pedagoginen pätevyys ja lisäksi hän on asiantuntijayrittäjä itsekin.

Tutkinnonjärjestäjä on Novida ammattiopisto.

Koulutuksen sisältö

Asiantuntija voi päätyä yrittäjäksi eri reittien kautta. Motiiveja yrittäjyyteen saattavat olla esimerkiksi halu päättää itse omasta työstä, sen sisällöstä, työajoista, palkkauksesta tai työn tekemisen tavasta, arvoristiriidat palkkatyössä, johtamishaasteet, kasvava kiire tai tulospaine, halu tehdä asiat omalla tavalla tai palvella asiakkaita paremmin. Myös muuttunut elämäntilanne saattaa saada pohtimaan yrittäjyyttä.

Kun yrittäjyyskipinä on syttynyt, sen eteenpäin saattamiseksi tarvitaan oikeaa tietoa ja työkaluja. Asiantuntijasta yrittäjäksi- yrittäjyyden ammattitutkinto vastaa näihin kysymyksiin:

 • Mitä tulee ottaa huomioon kun asiantuntija ryhtyy yrittäjäksi?
 • Miten yrittäjyys ja palkkatyö eroaa toisistaan?
 • Miten tuotteistan osaamistani?
 • Mistä löydän asiakkaita?
 • Miten omaa osaamista myydään ja hinnoitellaan?
 • Mitkä ovat yrittäjän velvoitteet?
 • Miten saan yritystoiminnasta kannattavaa?

Koulutuksen painopisteitä ovat:

 • Omien yrittäjyysmotiivien kirkastaminen: Miksi haluan yrittäjäksi ja mitä sillä tavoittelen?
 • Oman osaamisen tunnistaminen ja tuotteistaminen
 • Markkinatilanteen analysointi: Asiakaskohderyhmien valinta, kilpailutilanteen selvittäminen ja verkostokumppaneiden tunnistaminen
 • Asiantuntijabrändin kirkastaminen, markkinointi ja myynti
 • Yrittäjän vastuut ja velvoitteet, mutta myös mahdollisuuksien havaitseminen
 • Kannattavan yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksen perustamislaskelmat
Tutustu kouluttajiin

Kuka hyötyy koulutuksesta eniten?

Koulutus sopii erityisesti eri alojen asiantuntijoille ja tietotyöläisille, jotka toimivat palkkatyössä, mutta ajatuksissa on perustaa yritys. Ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi konsultti, kouluttaja, terapeutti, työnohjaaja, suunnittelija tai jokin muu. Asiantuntijuudella tarkoitetaan laajan (korkea)koulutus- ja työtaustan perusteella kertynyttä erityisosaamista, jonka varaan yrityksen liikeidea ja palveluntarjonta rakentuu. Asiantuntijuuteen ei yleensä liity suorittavan käytännön työn tekeminen, vaan osaaminen on ns. aivotyöskentelyä.

Parhaan hyödyn osallistuja saa silloin, kun yritystä ei ole vielä perustettu, mutta yrittäjyys kiehtoo ajatuksena ja tiedonjano on syttynyt. Koulutus toimii prosessinomaisena oman yrityksen suunnittelun polkuna, joka antaa ryhtiä liikeidean saattamiseksi perustamisvalmiiksi yritykseksi.

Koulutus on tarkoitettu erityisesti työssäkäyville asiantuntijoille. Te-toimiston asiakkaille suosittelemme ensisijaisesti työvoimapoliittista yrittäjäkoulutusta, josta saat lisätietoja oman alueesi Te-toimistosta. Te-toimiston asiakkaiden on mahdollista osallistua tähän koulutukseen, mikäli Te-toimistosta on myönnetty osallistumisoikeus tutkintokoulutukseen ennen ilmoittautumisajan päätyttyä.

 

Mitä koulutuksessa tehdään ja millaisia panostuksia osallistujalta odotetaan?

Koulutuksen aikana laaditaan omalle yritykselle liiketoimintasuunnitelma ja perustamislaskelmat sekä muita hyödyllisiä työkaluja, jotka ovat paitsi oman yritystoiminnan suunnittelun välineitä, samalla yrittäjyyden ammattitutkinnon näyttöaineistoa. Saat valmiit työpohjat ja henkilökohtaista ohjausta. Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut on koettu osallistujapalautteiden mukaan erittäin hyödyllisiksi.

Näyttötutkinto poikkeaa huomattavasti korkea-asteen opinnoista, joihin sisältyy runsaasti lukemista, tenttejä ja kirjallisia tehtäviä. Tähän oman yritystoiminnan suunnittelun koulutukseen ei sisälly ns. ylimääräisiä, yleisen tason kotitehtäviä, vaan kaikki koulutuksen aikana tehtävät toimenpiteet tehdään oman yritystoiminnan suunnitteluun liittyen, jolloin yritys on suunniteltu perustamisvalmiiksi koulutuksen päättyessä. Aikaa oman yritystoiminnan  suunnitteluun on hyvä varata tunti, pari viikossa. Koulutus on suunniteltu työssäkäyville asiantuntijoille, joten osallistuminen on mahdollista palkkatyön ohessa.

Hinta

Koulutus on valtion tukemaa. Tutkinnon järjestäjä Novida ammattiopisto laskuttaa opiskelijamaksun 450 € kahdessa erässä. Koulutuksen alkamisen jälkeen laskutetaan 30 %. Tätä osuutta ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen. 1. erä laskutetaan noin kuukauden kuluttua koulutuksen alkamisesta ja 2. erä (70%) kahden kuukauden kuluessa koulutuksen alkamisesta.

Tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea Työllisyysrahaston 414 €:n ammattitutkintostipendiä.

Ilmoittaudu koulutukseenKysy lisää

Toteutus

Koulutuksen kesto on 12 kk, jonka aikana on 11 verkkokoulutuspäivää. Verkkokoulutuspäivät ovat noin kuukauden välein torstaisin klo 09-12. Voit osallistua koulutuspäiviin livenä tai katsomalla tallenteita jälkikäteen. Koulutuspäivien tallenteet ovat käytettävissä koko koulutuksen ajan.

Tutkinnon osien arvioinnit ja näytöt suoritetaan koulutuksen aikana ja/tai sen päätyttyä.

8.9.2022 – Orientaatio

 • Tutustuminen ja esittäytymiset + tutkinnonjärjestäjän terveiset
 • Koulutuksen sisältö
 • Oman yritystoiminnan tavoitteet
 • Liiketoimintasuunnitelman rakenne

15.9.2022 – Oman osaamisen tuotteistaminen

 • Oman osaamisen sanoittaminen
 • Asiakkaat ja verkostot
 • Tuoteideointi

6.10.2022 – Toimintaympäristön analysointi

 • Kysynnän kartoittaminen
 • Kilpailutilanteen selvittäminen
 • Verkoston rakentaminen
 • Tulevaisuuden ennakointi
 • Liiketoimintamalli

27.10.2022 – Asiantuntijapalvelun markkinointi

 • Asiakaskohderyhmien ja kanavien valinta
 • Digimarkkinoinnin keinot: Kotisivut, hakukoneoptimointi,
  somemainonta ja sisällöntuotanto
 • Markkinointisuunnitelma asiakashankinnan työkaluna

17.11.2022 – Asiantuntijabrändin rakentaminen

 • Ammattilaisbrändin rakentaminen käytännössä
 • Sosiaalinen media brändityössä
 • Oman osaamisen esilletuominen ja jakaminen

8.12.2022 – Asiantuntijapalvelun myyntityö

 • Asiakassegmentointi
 • Myyntiprosessi
 • Asiantuntijapalvelun hinnoittelu
 • Asiakkuuksien hoitaminen

12.1.2023 – Tilannekatsaus

 • Liikeideoiden esittely ja sparraus

26.1.2023 – Yrityksen perustaminen ja yrittäjän velvoitteet

 • Yrityksen nimen ja toimialan valinta, yrityksen rekisteröinti
 • Yrittäjän velvoitteet
 • Yrittäjän sosiaaliturva
 • Yritysmuodot, verotus, tulojen nostaminen omasta yrityksestä

9.2.2023 – Yrityksen perustamislaskelmat 1.

 • Arvonlisäverotus
 • Perustamislaskelma
 • Rahoituslähteet, starttiraha
 • Kannattavuuslaskelma

2.3.2023 – Yrityksen perustamislaskelmat 2.

 • Hinnoittelun vaikutus kannattavuuteen
 • Myyntibudjetti
 • Tulosbudjetti

23.3.2023 – Taloushallinto

 • Kirjanpidon perustehtävät ja tilitoimiston valinta
 • Talouden seuranta, myynti- ja ostoreskontra
 • Tarjous ja sopimus

13.4.2023 – Hankinnat

 • Julkisten hankintojen perusteet
 • Erilaiset hankinnat ja niihin osallistuminen
 • Miten onnistua hankintamenettelyssä ja laatia myyvä tarjous

4.5.2023 – Vaikuttava esiintyminen

 • Asiantuntijana vaikuttaminen, esiintymisen kieli
 • Persoona peliin!
 • Digiesiintyminen

25.5.2023 – Mielekäs yritystoiminta + koulutuksen päätös

 • Oma yrittäjäidentiteetti ja omien arvojen mukainen yrittäjyys
 • Yrittäjän toimenkuvan kirkastaminen
 • Ajankäyttö, jaksaminen ja hyvinvointi
 • Koulutuksen päätös: miten tästä eteenpäin?

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö

Sanna Olshin
044 500 5255
sanna.olshin(at)starttivalmennus.fi

Tutkinto

Johanna Beilinson
040 627 7010
johanna.beilinson(at)novida.fi

Näin ilmoittaudut koulutukseen

1

Klikkaa ”Ilmoittaudu koulutukseen”, jonka jälkeen siirryt tutkinnonjärjestäjä Novidan Wilma-sivulle
2

Valitse koulutuksista haluamasi tutkintokoulutus ja klikkaa ”+”, jolloin tuote siirtyy ostoskoriin
3

Avaa ostoskori ja viimeistele ilmoittautuminen täyttämällä hakulomake

Kouluttajat

Sanna Olshin

TOIMITUSJOHTAJA, YRITTÄJÄ, YTM YRITTÄJYYS, OPETTAJA PED., YRITYSNEUVOJA

Sanna on valmentanut 20 vuoden aikana tuhansia yrittäjiä erikoistuen viime vuosina yhä vankemmin asiantuntijayrittäjyyteen. Sanna auttaa yrittäjiä pääsemään markkinoille, ottamaan haltuun talouden ja työllistymään yrittäjinä. Sanna toimii tämän koulutusohjelman vastuukouluttajana ja yritysvalmentajana.

Linda Asikainen

TOIMITUSJOHTAJA, CO-FOUNDER

Linda on kokenut kouluttaja, joka on valmentanut, rekrytoinut ja johtanut satoja myyjiä. Linda on kasvattanut myyntiä niin pörssiyhtiössä kuin pk-sektorillakin. Suurin ilo ja liekki Lindaan syttyy, kun hän on pystynyt auttamaan koulutettaviaan nousemaan uudelle tasolle - löytämään itsestään uusia vahvuuksia ja voimavaroja.

Päivi Jormalainen

YRITTÄJÄ, MBA, TRADENOMI, OPETTAJA PED.

Päivi on työskennellyt koko työuransa taloushallinnon parissa: palkkatyössä kirjanpitoassistentista talousjohtajaan. Päivi palvelee eri kokoisia asiakasyrityksiä tilitoimistoyrittäjänä. Päivi on myös kokenut kouluttaja.

Hanna Takala

MEDIANOMI

Hanna Takala toimii Zentossa sosiaalisen median asiantuntijana. Hannalla on jo 10 vuoden vankka kokemus someviestinnästä ja sen valmennuksesta. Hannan erityisosaamista on asiantuntijaviestintä ja henkilöbrändäys. Hanna auttaa sinua asiantuntijanbrändin rakentamisessa: sisällössä, sopivien digitaalisten työkalujen valinnassa ja viestinnän kohdentamisessa.

Niina Sainius

TOIMITUSJOHTAJA, CO-FOUNDER, TRADENOMI

Niinan esiintymisvalmennuksiin on osallistunut vajaan 20 vuoden aikana yli tuhansia osallistujia. Niina on erityisen inspiroitunut valmentamaan sanattoman viestinnän ja kehonkielen tehokeinoja niin esitys- kuin myyntitilanteisiin. Valmennuspäivät sisältävät sekä tekemistä että kokemista.

Olli Annala

TOIMITUSJOHTAJA, TRADENOMI, YRITYSNEUVOJA

Olli on yrittäjänä julkisten hankintojen sekä yritysten omistajanvaihdosten tunnettu edistäjä. Hän on toiminut konsulttina, yritysneuvojana, kouluttajana ja toteuttajana lukuisissa hankintamenettelyissä sekä omistajanvaihdoksissa eri puolilla Suomea. Ollia on erityisesti kiitelty hänen käytännönläheisestä ja kokonaisvaltaisesta toimintatavastaan.

Kokemuksia yrittäjäkoulutuksista

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Sannan ammattitaito ja tieto+taito yrittäjyydestä. Monipuolinen luentojen sisältö.
Koen, että kaikkia kuullaan ja on myös tilaa keskustelulle sekä kysymyksille. Sanna on ollut tavoitettavissa tarvittaessa ja hän on ottanut kysymykset heti selvitettäväksi. Olen ollut erittäin tyytyväinen ja myös suositellut Sannaa ja koulutusta toisille yrittäjyyttä harkitseville.

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Asiantuntevaa tietoa, käytännöllistä ja hyödyllistä. Välittävä, osallistujia tukeva ja kannustava kouluttaja ja hyviä vierailevia kouluttajia. Kannustava luottamuksellinen ilmapiiri.

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Tämä on laadullisesti parhaita ja sisällöllisesti innostavimpia koulutuskokemuksia (mahdollisesti paras), mitä olen yli 20 vuotta kouluja ja opiskeluja kokeneena kohdannut. Valmentaja on poikkeuksellisen selkeä, johdonmukainen, osallistujat huomioiva ja pätevä. Tekemisestä huokuu syvä ymmärrys, osaaminen ja lämpö.

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Vastuukouluttajan tapa ohjata ja opettaa. Hänen esiintymisensä ja asioiden esittämistapa. Hänen laaja-alainen osaaminensa ja tietotaito. Hänen kiinnostuksensa kaikkeen. Innostava ja iloinen esiintyminen. Hän on aina läsnä, ei vain paikalla vain läsnä.

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Vastuukouluttajan Sannan läsnäolo, rauhallisuus ja osaaminen. Pääjärjestänä annan hänelle 10+ kaikesta. Yhdessä neuvonnassa Sannan keskusteluosaamiselle annettiin määrite "turvallinen", mikä kuvastaa tilannetta. Sannaa ei tarvitse pelätä, hän ei asetu muiden yläpuolelle ja on aidosti kiinnostunut alkavista yrityksistä ja opiskelijoista.

OpiskelijaYrittäjäkoulutus

Sannan ammattitaito ja tieto + taito yrittäjyydestä. Monipuolinen luentojen sisältö.
Koen, että kaikkia kuullaan ja on myös tilaa keskustelulle sekä kysymyksille. Sanna on ollut tavoitettavissa tarvittaessa ja hän on ottanut kysymykset heti selvitettäväksi. Olen ollut erittäin tyytyväinen ja myös suositellut Sannaa ja koulutusta toisille yrittäjyyttä harkitseville.